Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadelní kroužek ochotníků / Dramatické sdružení SK

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1928
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 193x
Působení: 192x, 193x
1928 zal. Divadelní kroužek ochotníků / Vzdělávací kroužek divadelních ochotníků, režie Fr. Jásek.
1932 sehrány jednoaktovky, poté uvedena hra Ad. Bognera Černé jezero.
Spolu se Sportovním klubem pořídili nové jeviště, oponu sešil p. Pastorek, upevnění a stahování seřídil Krejčík. Osvětlení jeviště provedl Jelínek.
1932 - 25. 12. - Oldřich Dubovský: Na manželské frontě klid. Stanoveny ceny míst : I. místo Kčs 4,-, II. místo Kčs 3,-, stání 2,-.

1933 sloučen se Sportovním klubem.
1933 uv. Frant Jenne: Dědkové, Jos. Skružný: Venoušek a Stázička, V. Lemberk: Pro víru.
Žádost o přistoupení k ÚMDOČ.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 194í, Díl II. Sály, s. 12.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 435.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/993/1928, Vzdělávací kroužek div. ochotníků (zal.).

Státní okresní archiv Kolín :
Divadelní kroužek ochotníků 1931-1933, i. č. 268 (Spolkový rejstřík). Zápisy ze schůzí. Fond není přístupný 2007.

Divadelní kroužek ochotníků 1928-1933. Zápisy ze schůzí. - http://www.liblice.estranky.cz/clanky/divadelni-krouzek-ochotniku-1928---1933.html -130204

Vzdělávací kroužek mládeže Liblice. Zápisy ze schůzí z let 1923-1926.

Mapa působení souboru - Divadelní kroužek ochotníků / Dramatické sdružení SK

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':