Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1881
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1880-1881 zal. Spolek divadelních ochotníků.
Hned odpočátku však v činnosti vnucená pauza, neboť byl divadelní sál obsazen: byl do něj "přijat ... cirkus, a museli divadelníci ustoupit a pracně nastudovaný kus (Paličova dcera) na dobu jinou odložiti. Jest to skutečně politováníhodné, že v tak pokročilém století i mnozí uvědomělí občané naši více přejí ledajaké komediantské tlupě nežli divadelním představením našich ochotníků." (Divadelní listy 1881, č. 16).
1881 Uvedena hra Pan farář a jeho kostelník, v hl. rolích Pýchová, Tučková, Pulcová, Šestáková, Pýcha, Ledvina.
1881 Enšpígl.
1881 Slavnostní představení na rozloučenou odcházejím členům Šestákovi, Pýchovi a Ledvnovi (11. 9.), kteří "osudem byvši vyrváni ze středu omladiny naší, v dalekou cizinu se ubírají." Čistý výnos představení určen ve prospěch Národního divadla.

1888 - po přechodné krizi - činnost spolku ustala, ačkoli formálně existoval dále.
1912 obnovena pravidelná div. práce.
1912, 1922 členem ÚMDOČ.
1925 K. Fořt: Kráska ze Šumavy.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Do 1943 spolek sehrál více jak 160 her, kromě lehkých aktovek a silvestriád.
Hráli klasické i soudobé české hry v dobrém výběru.
Mj. Jirásek: Psohlavci, Vojnarka, Otec; G. Preissová: Maryša, V nížině; Lad. Stroupežnický: Černé duše, Václav Hrobčixcký z Hrobčic; F. X. Svoboda: Poslední muž; J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka...
Podporovali národní život v okolí.
1943 76 členů, z nich 36 činných. K nejzasloužilejším pracovnmíkům patřili Fr. Kuklík, Jar. Půta, Anna Semecká, nejstarší členové spolku.
Spolek se významnou měrou zasloužil o popularizaci ochotnického divadla v brandýském okrese.
Bibliografie:
PRŮŠA, Radomír: Zpracoval místopis okresu. Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 696.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 350. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 82.

WEBOVÉ stránky obce - historie:
http://www.zapy.cz/Zhistorie/tabid/73/language/cs-CZ/Default.aspx
z činnosti spolků:
http://www.zapy.cz/Spolky/tabid/78/language/cs-CZ/Default.aspx
(10. 10. 2011)


Divadelní listy 1881, č. 16, s. 144, č. 29, s. 259.
Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 12, 5. 4. 1912, s. 143.
Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/1111/1919, SDO.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':