Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kaplíř, pěvecko-ochotnická jednota

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1886
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 194x, 195x
24. ledna 1886 se sloučil zpěvácký spolek Kašpar Kaplíř ze Sulevic (působil od 1862) s Divadelním ochotnickým spolkem (od 1870) a vznikla Pěvecko-ochotnická jednota Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Ta byla pak nazývána jen jednotou Kaplíř.

(Návrh na jméno Kašpar Kaplíř ze Sulevic dal zakladatelům zpěváckého spolku v r. 1862 Vojtěch Vyšín, zakladatel Spolku votických studujících)

Po sloučení pořídil Kaplíř nové jeviště do hotelu Filípek.

1899 hry Osudné psaníčko, Na jedlíka půst, na lenocha tuš, Manžel v base.
1904 uv. Naši furianti.

1906 hra Karel Havlíček Borovský (F. F. Šamberk).

1906 provedena v sále hotelu Filípek Smetanova Prodaná nevěsta - koncertně, bez kostýmů a kulis, protože na tak velké divadlo nebylo jeviště ani vybavení.

1912 - 14. 1. - Kaplíř sehrál hru G. Davise: Katakomby, v sále hotelu Filípek. "Přátelé dramatického umění z Votic a širokého okolí jevili o tuto hru takový zájem, že veškeré lístky byly rozprodány před vydáním plakátů."

1919 opereta votických učitelů Fr. Pavlovského a Ant. Schwarzingera Psaníčko. Velký úspěch, hrána 4x.

1922 členy ÚMDOČ Kaplíř a Čtenářský OS Havlíček.

1924 Blodkova opera V studni.
Sbormistr a dirigent: František Pavlovský, ředitel Měšťanské školy, až do konce existence Kaplíře.

1933 úspěšné operety Dítě cirku od E. Eyslera a Ascherův Taneček panny Márinky.

1937 Polská krev od Oskara Nedbala.

Další operety: Píseň mládí (Šelina), Květy podzimu (Šelina).

Kaplíř nejaktivnější votický spolek. Organizátorka a jednatelka Matylda Pavlovská.
Souběžně s ním působily po 1. svět. válce i jiné ochotnické spolky. Někteří ochotníci hráli i v několika souborech najednou.

Z činoherního repertoáru:
Oblaka (Kvapil), Hnízdo v bouři (Hilbert), RUR (Čapek), Lucerna (Jirásek), Zvíkovský rarášek (Stroupežnický), Bezejmenná (Bisson), Minulost pana rady (Rudolf), Na letním bytě (Štolba), J. K. Tyl (Šamberk), Kostnické plameny (Karas),

1942 zákaz spolkové činnosti.
Po válce už se nepodařilo činnost obnovit v původní šíři.

1950 rozhodnuto, že spolky smějí pokračovat v činnosti pouze pod závodními výbory podniků.
1951 Kaplíř zanikl, členstvo odmítlo nařízené sloučení s Hospodářským družstvem.

Ochotníci pokračovali dále, hlavně jako dramatický odbor Sokola, později Sdruženého kulturního střediska.
1952 předala jednatelka Kaplíře Matylda Pavlovská spolkový inventář do rukou Otakara Stibora, jednatele Osvětové besedy.
Bibliografie:
Divadlo 1906, č. 3, s. 84.
Thalie 1899, č. 2, s. 14, č. 5, s. 43.

PAVLOVSKÝ, Pavel. Kaplíř. Rkp. 2002. 1 s. kART.

RÝDLOVÁ, Slávka: Soubor informací pro MČAD z okresu Benešov 1998. Viz Místa/Okresy/Benešov/Texty.


Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 8, 5. 2. 1912, s. 98.
Archivy:
SA Pavel Pavlovský: Pamětní kniha Pěvecko OJ Kaplíř - dokumenty od 1862.

Státní okresní archiv Benešov:
Fond Pěvecký a divadelní spolek Kaplíř ve Voticích 1863-1951.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/271/16, Pěvecko OJ Kaplíř 1887.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2166/1912, Pěvecko OJ Kaplíř.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Kaplíř, pěvecko-ochotnická jednota

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':