Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1896
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1952
Působení: 189x, 191x, 192x, 193x 194x, 195x
Od 1896 činný ve Vodici Ochotnický spolek.

1896 – Gustav von Moser: Petr jako Pavel.
1898 Charlotte Birch-Pfeifferová - (Brouček?): Ďáblova bařina.
1899 Sehráli hru Sokyně, Rud. Kafka: Anděl strážný.

1913 Antonín Lokay: Vosí hnízdo.
1919 Eliška Pešková: Furiant.

1920 Zábavní večírek, J. F. Karas: Na rodné hroudě, K. Pleskač: Poklad.
1921 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1923 Josef Štolba: Peníze, Abigail Horáková: Páni.
1924 předsedou Jan Sváček.
1924 Leopold Romedius Štyrský: Nevěsta z obžinek, Tomáš Val. Hubený dle básně Svatopluka Čecha: Lešetínský kovář.
1925 předsedou Jan Žítt.
1925 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Alois Jirásek: Psohlavci, Ferdinand Oliva: Zápas o nevěstu.
1926 Václav Vrána: Ve mlýnici - na šalandě (Jak to krajánek Číž zmotal), Mrštíkové: Maryša.
1927 Josef Skružný: Lázeňská víla.
1928 předsedou Jan Žítt, režisérem Rudolf Makovec.
1928 Eduard Rada: Vrah.
1929 režisérem Rudolf Tušil.
1929 Ruda Mařík: Z nařízení bytové komise, František Sokol-Tůma: Staříček Holuša.

1930 režisérem Jan Jíra.
1930 Felix Bartoš: Jak starý Moravec ztratil revmatismus.
1931 Karel Piskoř: Šťastní otcové, r. Jan Jíra, Alexandre Bisson: Bezejmenná.
1932 František Cimler: Matka Kráčmerka, J. F. Karas: Ztracenci.
1933 předsedou Karel Doležal, režisérem Jan Jíra.
1933 Petr Fingal: Hrany, Václav Vrána: V tom našem pivovaru.
1934 předsedou Rudolf Makovec, režisérem Jan Gregora.
1934 Karel Piskoř: Radostná událost, Karla Lužanská: Tatíčkovi to nekrásnější.
1935 Abigail Horáková: Libeňský jemnostpán, Josef Skružný: Falešná kočička, Josef Lukavský: Slunce.
1936 předsedou Rudolf Makovec.
1936 Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, Maryna Radoměřská: Světlo jejich očí, Tobis, Jára Beneš: Na tý louce zelený, Jaroslav Mácha: Stará vojna v kaplupu!, Jurij Winger: Na výměnku.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Vilém Werner: Komediant hermelín, Václav Novotný: Rozvrácený život.
1939 Jiří Hora (pseud. Fr.Cimlera): Vesnička pod lipami, Alois Jirásek: Vojnarka, Václav Vrána: A odpust nám naše viny, Josef Valenta: Marnotratnice.

1940 předsedou Josef Počinek, řídící učitel, čp. 20.
1940 společně s Místní osvětovou komisí – Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
1941 Fr. Sokol-Tůma: Pasekáři.
1942 předsedou Franišek Těšínský, režisérem František Carda a Václav Gregora.
1943 Václav Vrána: V tom našem pivovaru, Petr Fingal: Hrany.

1952 spolek zrušen.
Bibliografie:
Thalie 1896-7, č. 2, s. 27.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 15, s. 120.
Thalie 1899, č. 3, s. 14, č. 4, s. 32.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71.
Archivy:
Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 727
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 734
Pacov, Okresní národní výbor, i.č. 743, ka 371
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Okresní úřad, SDO Vodice, i.č. 1011, ka 550
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1939, i.č. 130, číslo knihy 130
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).

Praha, Národní Muzeum:
DNM P-10-A-378_144_C 13.152

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2751/1926, SDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/1501/1929, SDO (dávka).

Související Organizace

Související Obrázky

Křeč, Lukavec, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, přehled divadelních souborů, 1943
Křeč, Lukavec, Pacov, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, evidence spolků, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Vodice, MOK   SDO, Pasekáři – plakát, 1941
Vodice, Spolek divadelních ochotníků a Místní osvětová komise, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1940
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, A odpusť nám naše viny, 1939
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Bezejmenná, 1931
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Furiant, 1919
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Hrany, 1933
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Jak starý Moravec ztratil revmatismus, 1930
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Komediant hermelín, 1937
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, korespondence, 1952
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Lázeňská víla, 1927
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Lešetínský kovář, 1924
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Marnotratnice, 1939
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Maryša, 1926
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Matka Kráčmerka, 1932
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Na rodné hroudě, 1920
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Naši furianti, 1921
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Naši furianti, 1925
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Nevěsta z obžinek, 1924
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1925
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Páni, 1923
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Peníze, 1923
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Poklad, 1920
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Poklad, 1921
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Psohlavci, 1925
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Radostná událost, 1934
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Rozvrácený život, 1937
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1925
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1925
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1925
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1925
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1939
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1939
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Staříček Holuša, 1929
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Šťastní otcové – plakát, 1931
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Šťastní otcové, 1931
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, V tom našem pivovaru, 1933
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Ve mlýnici na šalandě, 1926
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Ve mlýnici na šalandě, 1926
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Vesnička pod lipami, 1939
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Vojnarka, 1939
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1942
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Vosí hnízdo, 1913
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Vrah, 1928
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Z nařízení bytové komise, 1929
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Zábavný večírek, 1920
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Zábavný večírek, 1920
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Zápas o nevěstu, 1925
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Ztracenci, 1932


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Radostná událost, 1934
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Ztracenci, 1932
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Šťastní otcové, 1931
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Staříček Holuša, 1929
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Lázeňská víla, 1927
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Ve mlýnici na šalandě, 1926
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Zápas o nevěstu, 1925
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Páni, 1923
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Naši furianti, 1921
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Zábavný večírek, 1920
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Vosí hnízdo, 1913
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Hrany, 1933
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Matka Kráčmerka, 1932
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Šťastní otcové – plakát, 1931
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Z nařízení bytové komise, 1929
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Maryša, 1926
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Naši furianti, 1925
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Nevěsta z obžinek, 1924
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Peníze, 1923
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Poklad, 1920
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Na rodné hroudě, 1920
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, V tom našem pivovaru, 1933
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Bezejmenná, 1931
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Jak starý Moravec ztratil revmatismus, 1930
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Vrah, 1928
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Ve mlýnici na šalandě, 1926
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Psohlavci, 1925
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Lešetínský kovář, 1924
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Poklad, 1921
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Zábavný večírek, 1920
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, Furiant, 1919
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1939
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Vodice, MOK   SDO, Pasekáři – plakát, 1941
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1942
Křeč, Lukavec, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, přehled divadelních souborů, 1943
Křeč, Lukavec, Pacov, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, evidence spolků, 1943
Vodice, Spolek divadelních ochotníků, korespondence, 1952