Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Stráž, spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1879
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1948
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
Od 1879 byl činný Spolek divadelních ochotníků Stráž.

"Již v roce 1879 zaslal jistý Josef Cibuzar na okresní hejtmanství v Prachaticích žádost o povolení sehrát ve Lhenicích divadelní hru s názvem Isak Lövy aneb Vděčné srdce. Tato žádost byla 23. května 1879 vyřízena kladně. 10. června následovala další divadelní hra A. Raupacha Mlynář a jeho dítě. Tehdy se poprvé hovoří o spolku divadelních ochotníků ve Lhenicích."
(z dipl. práce J. Čipery, s. 51)
Pozn. red.: Isak Lövy aneb Vděčné srdce židovské – autor J. H., podle předlohy(?).

1881 – F. S.: Krejčí co lékař (? Friedrich Kaiser: Krejčí lékařem aneb Dobrodružství pana Prášila);
1882 v srpnu sehráli další hru a její výtěžek byl věnován na nákup nových kulis.

1902 schváleny stanovy.
"K dalšímu rozvoji divadelní činnosti ve Lhenicích došlo na počátku 20. století. Místodržitelství v Praze byly předloženy vypracované stanovy, které byly schváleny výnosem c. k. místodržitelství v Čechách dne 12. 8. 1902." (J. Čipera dle V. Starého, s. 88)
Od 1903 se představení hrála v hostinci Václava Hošny.
1904 SDO Stráž přijat za člena ÚMDOČ.
1905 - 19. 11. – Karel Jonáš: Prababiččin kalendář, režie Fr. Paule. "Zejména hl. role obsadil režisér šťastně. Návštěva byla četná a mladou a snaživou ochotnickou družinu."
Od 1905 užívali členové spolku při veřejném vystupování spolkový odznak.
1912 byla při divadelním spolku zřízena knihovna, získána od ÚMDOČ. Režisér spolku byl K. Friedrich.

V repertoáru např.:
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, Alois Jirásek: Vojnarka.
Kromě divadelních představení spolek pořádal různé společné výlety na památná místa v blízkém i vzdáleném okolí.

1914–1918 spolková činnost přestala a byla obnovena až po skončení první světové války.

Počet členstva postupně stoupal až dosáhl počtu 141 členů.

1920–1944 uvedeno 100 představení.

Od 1941 se na ochotnickém divadle ve Lhenicích podílel učitel Jan Bumba.

1941–1945 ročně 1–3 nové hry umělecky nestejné úrovně.

1941 – Karel Piskoř: Česká chaloupka, František Cimler: Myslivecká latina;
1942 – Karel Vyskočil: Za vinu nespáchanou, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Johann Nestroy: Talisman;
1943 – Otto Minářík: Zorka, Josef Štolba: Závěť;
1944 – Vladimír Müller: Rybnikář Kuba (v hlavní roli rybníkáře Kuby hrál j.h. Miloš Nedbal, tehdy herec divadla Uránie, později Národního divadla), Friedrich Schiller: Úklady a láska, František Sokol Tůma: Pasekáři.
Od 1945 repertoár náročnější.
1945 – Olga Scheinplugová: Okénko, Zdeněk Němeček: Rukopis času;
1946 – Karel S. Macháček: Ženichové (režie dr. Jandera);
1947 – Karel Zajíček: Královna Dagmar, Jiří Verner: Bohatý chudák, Vladimír Konupka: Ztratil se bílý pán;
1948 – Axel Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen, Josef a Miroslava Tomanovi: Vinice.
------------------------------

Od 1949 hráli místní ochotníci jako Divadelní soubor TJ Sokol (viz).
Bibliografie:
ČIPERA, Jan: Historie Lhenic, se zvláštním zřetelem na 19. a počátek 20. století. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky 2007, s. 51. Internet – http://theses.cz/id/qnd3c7/downloadPraceContent_adipIdno_9627.

HÄUSLEROVÁ, Jitka: Amatérská divadla na okrese Prachatice. Rkp. pro MČAD 1998, 2 s. Viz Místa/Okresy/Prachatice/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 424.

NOVOTNÁ, Marie.  Z historie ochotnického divadla.  Lhenický zpravodaj, Lhenice 1988,  č. 1–10.

STARÝ, Václav a kolektiv. Lhenice – zahrada jižních Čech. Plzeň: STRÁŽ, 1983.

Z HISTORIE lhenického ochotnického divadla. Zpracováno dle Marie Novotné: O lhenickém ochotnickém divadle a vzpomínek pamětníků. Lhenický zpravodaj 1998. kART.

Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 5, s. 124.
Divadlo 1904, č. 13, s. 286 (ÚMDOČ).

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 11, 20. 3. 1912, s. 129.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/109/13/1902, SDO Stráž.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/803/1942, SDO Stráž.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2318/1943, SDO Stráž.

Prachatice, Státní okresní archiv :
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Stráž Lhenice.
Časový rozsah: 1902–1950.
Metráž: 0,20 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Tematický popis: Fond tvoří dvě knihy zápisů ze schůzí z let 1902–1950, tři knihy pozvání ke schůzím z let 1902–1934, dvě knihy členů a jejich činnost z let 1905-1944, dvě knihy pohřebního fondu z let 1930–1947 a spisový materiál z let 1902–1942.
Archivní pomůcky:
STARÝ V.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ STRÁŽ LHENICE 1902–1950. Prozatímní inventární seznam, 1993, s. 3, ev. č. 109.

Související Osobnosti

Související Organizace

Mapa působení souboru - Stráž, spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':