Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čtenářsko-ochotnický spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1911
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1939
Působení: 191x, 192x
Od 1911 zde působil Čtenářsko-ochotnický spolek (ČOS).
1922 členem ÚMDOČ.
1922 byla v obci pořádána sbírka na postavení pomníku vojínům padlým v 1. světové válce. ČOS k tomu účelu ukládal ze svých zábav čisté výnosy, takže na pomník věnoval dar ve výši 1500 Kč a 80 Kč z výtěžků divadelních představení.

1932 – Eliška Pešková: Furiant, Josef Štolba: Staré hříchy, 5. místo v soutěži Stankovského okrsku ÚMDOČ v Příbrami.

1934 - 28. 10. – oslavu dne české státnosti zahájil předseda místního Čtenářsko-ochotnického spolku u pomníku padlých vojínů.
1935 předsedou spolku rolník Josef Bejček.

1935 - 28. 10. Svátek svobody. Dopoledne byl u školy uspořádán průvod, s hudbou se o 9. hodině dopoledne odebral k pomníku padlých vojínů, kde slavnost zahájil předseda Čtenářsko-ochotnického spolku Josef Bejček.
1935 - 28. 10. odpoledne ČOS sehrál v hostinci J. Šmejkala veselohru Bohumila Boušky: Ať žije naše republika. Sál byl diváky zcela naplněn, stejně jako při taneční zábavě po divadle. Šlo o první představení na novém jevišti zakoupeném za 3.000 Kč od fy. František Fert, Brno-Husovice. Staré jeviště prodáno do Šerkova za 220 Kč.
Nové jeviště ochotně zdarma půjčováno pro školní podniky.
1935 - 10. 12. ČOS uspořádal mikulášský večírek; 25. 12. – Josef Šimek-Doubravský: Bouře na úsvitě, drama.

1936 o velikonočních svátcích v hostinci u Šmejkalů – Otokar Pospíšil: Kletba pýchy, drama. O Vánocích sehrána u Haladů (kam se ČOS přestěhoval) veselohra Lásku krize nezdolá.
1936 ČOS poslal Okresní péči o mládež v Mirovicích 30,- Kč.

1937 spolek stále členem ÚMDOČ.
1937 - 17. 5. Čtenářsko-ochotnický spolek podnikl výlet s hudbou do Babin, kde sehrál hru Mirko Vrány-Trocnovského: Mumraj na Vejrovně, veselohru o 3. jednáních, na vstupném vybráno 550,– Kč, večer při taneční zábavě 250,– Kč.
1937 - 28. 10. Svátek Svobody – odpoledne školní dítky spolu se členy Čtenářsko-ochot. spolku sehrály divadelní hru Hanuše Sedláčka: Až polnice zahlaholí.
1937- 26. 12. – Marie Malá: Nepište na inzerát, veselohra o 3 jednáních.

1938 Kulturní činnost byla proti letům předešlým slabší. Příčinou byla nejen menší snaha u činných členů ČOS, ale i částečná mobilizace v měsíci květnu a všeobecná mobilizace v září.
1938 spolek členem ÚMDOČ.

-------------------
1922 v obci pořádána sbírka na postavení pomníku vojínům padlým v 1. světové válce. ČOS k tomu účelu věnoval dar ve výši 1.500,– Kč a 80,– Kč z výtěžků divadelních představení.
1935 - 28. 10. odpoledne první představení na novém jevišti zakoupeném za 3.000,– Kč od fy. František Fert, Brno-Husovice. Staré jeviště prodáno do Šerkova za 220,– Kč.
1938 spolek zaznamenán jako člen ÚMDOČ.
Bibliografie:
DEBNAR, Alexandr, archivář strakonického okr. archivu v. v.: Excerpce pamětní knihy obce Lety 1918–1945 (rok 1922 s. 4, 1934 s. 13., 1935 s. 14, s. 15, 1936 s. 16, 1937 s. 17, 1937 s. 18, 1938 s. 18, 1942 s. 26, 1943 s. 27). Pro DČAD 5. 8. 2016.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1932, s. 32.
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1938. Praha, ÚMDOČ 1939. Seznam členů. DNM: T 10.886. Kopie kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/211/68/1910, ČOS.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/541/1911, ČOS.

Písek, Státní okresní archiv Písek-Mirovice:
Fond OkÚ Písek, spolkový katastr, kn č. 462–466.

Mapa působení souboru - Čtenářsko-ochotnický spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':