Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kolár / DK ROH OEZ / Dkr ROH Orban / Dkr SČSP

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1887
Působení: 188x, 189x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x
1897 založen SDO Kolár, 100 členů, z toho 40 činných.
Zahájil hrou J. J. Kolára: Primátor, do konce roku 10 představení, mj. E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, Fr. Ad. Šubert: Velkostatkář, Jinř. Hanuš Böhm: Lišák a Smola, Fr. Ruth: Utopený manžel.
1898 Durue: Dvě svatby pana Darimona, v titulní úloze p. Vlk, p. Schlappel a Novotný v dalších hl. postavách, dále Klicpera: Hadrián z Římsů, při Klicperovi jako novinka elektrické ovětlení jeviště.
1898 Ze zprávy na valné hromadě: celkem 88 členů, z toho 5 zakládajících, 49 činných, 34 přispívajících; za rok 7 představení, kromě toho účast na oslavách 100. narozenin F. Palackého, oslavy V. K. Klicpery (Zlý jelen), ředitelem zvolen F. Novotný, režiséry A. Krčmářík a F. Novotný st.
Uvedli: Naše ženy, Sběratelka starožitností, F.X. Svoboda: Směry života, D. S., Básník sokem, All right, Mlynář a jeho dítě, Velkostatkář, Utopený manžel, Přástky, Zlý jelen - ke 100. výročí narození autora, Praha je Praha - hl. role Šimáček, Novotný, Vlk, Bernkopfová, Grossová, Dvě svatby pana Darimona, Hadrián z Řmsu, Ticho v Čechách.

1905 v Dolní hospodě stálé jeviště.

1908 - 25. 3. - Jaroslav Vrchlický: Král a Ptáčník, s pány Kryštofkem (král Artuš), Polákem (Perper), a Novotným (Merlin) v hlavních úlohách. Hra byla pěkně vypravena a dovedně sehrána.

1910 zal. Fond pro postavení div. budovy.
1912 SDO Kolár 3. 6. přijat za člena ÚMDOČ.

1914-1916 nebyl spolek aktivní, 1. svět. v. ukončila činnost.

1917 zač. znovu dětským představením,
1918 Kolébka.
1919 SDO Kolár Naši furianti.
1925 položen zákl. kámen k novému divadlu.
1925 nové divadlo otevřeno Nocí na Karlštejně.
1933 budova vyhořela,
1938 nová budova znovu vyhořela, ale opět postavena, název Divadelní dvorana.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Repertoár
do 1939 klasické české hry Probuzenci, Radúz a Mahulena, Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Strakonický dudák, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, ale i RUR, Jízdní hlídka, Bílá nemoc.
Z operet např. Gejša, Na tý louce zelený, Uličnice.
Období mezi válkami nejplodnější dobou souboru, r. Al. Kubový, M. Soukupová, K. Mencl a hl. M. Chvátil.
po 1939 soubor pokračoval, drgie se orientovala na podporu národního uvědomění.
1939 Mikuláš Dačický z Heslova (Stroupežnický).
1940 Hoši, dívky a psi (Vandenberghe), Hadrián z Římsu, Škola základ života (Žák), Moudrá Penny (Black), Vojnarka (Jirásek), Svatba (Čechov), Svateb. ní lože (Křičenský), Mlsáníčko (Svoboda).
---
1941 - 8. 6.-13.7. oslava 100 let ochotnického divadla v Kyšperku/Letohradu uspořádáním I. Orlických her. Vystoupily na nich divadelní spolky: Vicena z Ústí n. O., Ochotnicko-čtenářská besedy Chleny, JDO Tyl Rychnov nad Kněžnou, Dobrovského okrsek ÚMDOČ Kostelac n. O., SDO Žamberk, a SDO Kolár, Kyšperk/Letohrad.
1941 - Frank Tetauer: Život není sen, r. M. Chvátil. Účast na Orlické hry, Letohrad (Kyšperk).
1941 - Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Josef Novotný. Účast na přehlídce Orlické hry, Letohrad (Kyšperk), Mistr ostrého meče (Krpata).
do 1943 kolem 500 her.
DS měl tehdy 269 členů, z toho 100 účinkujících. Osobností Jan Novotný, absolvent dramatické školy, pořádal sólová vystoupení, lidový vypravěč, v Praze vydával své kuplety.
do poloviny 1944 se hrálo, potom spolková činnost zakázána.

"Byla to spolupráce s Vaším ochotnickým spolkem Kolár, která mě přiměla k poprázdninovému vstupu na pražskou konzervatoř v roce 1930, a proto na Vás nikdy nemohu zapomenout."
Julie Charvátová v Upomínkovém listu, 1941.

1945 osvobození novým impulzem pro ochotnické divadlo.
DS se účastnil Orlických her, uvedena Maryša, Pan Johanes, Jak žil a hrál nám Kmoch, Noc na Karlštejně, Pygmalion, Kompas v nás (dramatizace Jilemnického).

Dkr SČSP, pouze krátký čas.
Kolár jako Dkr ROH Orban,
později na čas do OB. Snadnější kontakt s profes. kulturou a jiné osobní a organizační důvody byly příčinou ochabnutí ochotnického divadla.

1954 zásluhou několika nadšenců ochotníci obnovili činnost dvěma hrami na zámecké terase (Naši furianti, jh. J. Vojta, a Noc na Karlštejně).
1954 DrO ZK Orban Námluvy Pelopovy (Vrchlický), v okr. soutěži LUT. Několikrát se hrálo i v divadle. Poté činnost téměř ustala.

1969 pokus o pokračování činnosti.
1969 nový sál v nově postaveném DK OEZ.

V 70. a v 80. letech jako součást Domu kultury ROH OEZ několik premiér ročně. Obvyklý činoherní repertoár, tradičně i operety, režie R. Kamínek, Lad. Novotný, E. Ševčíková. Mj.
1974 Eva a Adam (Strahl).
1978-1979 vleklý personální problém DS vyřešil příchod ochotníků z Orlice a z Kunčic, obcí připojených k městu. Znovuobnovení činnosti.

1979 Obnovený DS Kolár
1979 J. Strauss: Cikánský baron, opereta; dále J. K. Tyl: Strakonický dudák, Rud. Piskáček: Perly panny Serafinky, výborný výkonKarla Pokorného v roli Blažeje.
1982 Z českých mlýnů; A. Casona: Stromy umírají vstoje, poprvé postup na Žamberecký divadelní máj (ŽDM), ocenění.
1983-1984 Hadrián z Římsů, Šediny pana Casanovy, ŽDM.
1983 - Lad. Stroupežnický: Naši furianti - postup na ŽDM, ocenění.
1983 DS Domu kultury ROH OEZ, autorská inscenace podle Werichovy pohádky Tři sestry a jeden prsten na motivy pohádky J. Wericha, začínající parta bez větších zkušeností, dokázala přistoupit k původnímu textu se zaujatostí a dokázala vytvořit živé a inspirativní představení, navíc podtržené vynikající hudební složkou - ŽDM, ocenění.
1985 soubor řídil osmičlenný výbor - Rud. Kamínek, Jiří Filip, Jar. Vychytil, Miluše Sršňová,Vlad. Zamazal, Lenka Babáková, Petr Buryška, Lad. Novotný.
1985 Oskar Nedbal: Polská krev, K. Čapek: Matka.
Problém s uskladněním rekvizit - souboru chyběla rekvizitárna.
Do 1986 cca 130 představení.
1988 Kolár - činoherní soubor Závodního klubu ROH Orlic. energ. závodů Letohrad (znovu založen 1969), 48 členů, vedoucí Ladislav Novotný.
1988 Ať žije opereta!,
DS spolupořadatelem Žamberského div. máje.
1997 výstava ke 100. výročí zal. spolku Kolár.
1998 div. bál, nová premiéra.

2004 - M.Čepelka, F. Živný: Pavouček pro štěstí, r. Vladimír Zamazal. Účast Mezinár.festival české a slovenské dram. tvorby

2015 - Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Ladislav Novotný. Premiéra 18. 12. 2015. Účast na KP Orlická maska, Ústí nad Orlicí 2016 - čestné uznání Pavlu Kristlovi za herecký výkon v roli Štěpána a Tomáši Novotnému v roli Petra.
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 1993

DIVADELNÍ spolek Kolár v Kyšperku. Thalie 1899, č. 1, s. 6, č. 6, s. 50-51.

LETOHRAD: Divadelní spolek Kolár. AS 1998, č. 3, ZPRÁVIČKY. (Letohrad, č. 4, 1998)

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 422.

PARDUBICE tentokrát trochu jinak. (Podepsáno jtd.) Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 5. (Podepsáno jtd.) Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 5.

UPOMÍNKOVÝ list na 100 let ochotnického divadla v Kyšperku a I. Orlické hry. Kyšperk, SDO Kolár 1941. 39 s. Zde příspěvky
Jul. Mitlöhnera, Jos. Lanty, Julie Charvátové a článek Petra Jilemnického Kyšperk s druhé strany. kART.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Mezinárodní festival české a slovenské dramatické tvorby – 2004. AS 2004, č. 5, s. 59, Zprávičky. (MS)

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.

Thalie 1897-8, č. 16-17, s. 136, č. 21, s 167, č. 21, s. 168, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 37, č. 20, s. 159, č. 20, s. 159, č. 21, s. 168, č. 22, s. 174, 175.

Divadlo, roč. 6, 1907-08, č. 12, s. 280.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 16, 10. 6. 1912, s. 199.

Československé divadlo 1925, č. 12, s. 191.
České divadlo 1939, č. 10, s. 98.
České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 5, s. 92, č. 8, s. 160, č. 10, s. 195.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18.

Letohradský zpravodaj (dále LZ), 1985, č. 8, s. 18-20.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 66

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/186/233, Div. OS Kolár 1896.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/139, Div. OS Kolár 1897.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/786/1928, SDO Kolár (změna).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1012/1940, SDO Kolár.

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Ústí nad Orlicí, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Kollár Letohrad
Časový rozsah: 1887-1954
Metráž: 0,74 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Stavba divadla, plány, rozpočty, účetní knihy.
Archivní pomůcky: nejsou

Související Obrázky

Letohrad, I. Orlické hry, program, s. 1, 1941
Letohrad, I. Orlické hry, program, s. 8, 1941
Letohrad, I. Orlické hry, program, s. 9, 1941
Letohrad, Kolár, věneček, pozvánka
Letohrad, Kolár, věneček, pozvánka
Letohrad, Kolár, zástěrkový věneček, pozvánka
Letohrad, Pamětní kniha SDO Kolár, kresba Alfonse Muchy, 28.10.1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942


Mapa působení souboru - Kolár / DK ROH OEZ / Dkr ROH Orban / Dkr SČSP

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':