Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl ZK / Kovofiniš, DrKr / SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1908
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1967
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
"1907 se spolek Tyl nechal jako první v Ledči zaregistrovat. Stanovy registroval u tehdejšího C.k. Okresního hejtmanství v Ledči nad Sázavou. V žádosti se mimo jiné uvádělo, že spolek bude z výtěžku divadelních představení podporovat jen dobročinné podniky. Po schválení stanov byl
1907 - 20. 10. - Jaroslav Kvapil: Oblaka.
26. dubna 1908 založen Spolek divadelních ochotníků Tyl.
V prvním zvoleném výboru tehdy usedli na nejčestnější místa tito občané: František Kranda, povoláním kameník, E.Štochl a Č. Chudoba pracovali jako režiséři spolku, jednatelem spolku byl J. Svoboda, pokladníkem J.Šmíd.
Divadlo bez vhodných prostor není možné provozovat. Proto na ustavující valné hromadě přijali ochotníci nabídku Občanské záložny v Ledči, majitele hotelu Záložna, kde jako hoteliér působil pan Gotvald, že spolku bude pronajímat místnost za 3 koruny za každé představení plus 60 haléřů za každé světlo. Tak ochotníci získali stálou scénu.

Na první oponě byl motiv starého náměstí s uprostřed stojící sochou Jana Husa.

Jako první by uvedena Paličova dcera. Dále následovaly hry Závěť, Městská rada na námluvách, Sňatek na zkoušku, Modlitba na hřbitově, Julinčiny vdavky, Lucerna.
Ochotníci otevřeli vlastní knihovnu, která v té době čítala na 100 knih.

Bujná krev.
Slunce.
Psohlavci.
Mistr Brdník a jeho chasa.
Marjánka.
Kometa.
Pražský flamendr.
Osudný manévr.
Osudné jmeniny.
Václav Hrobčický z Hrobčic.
DS Tyl společensky aktivní, výtěžky z představení na sociální účely, na dostavbu Bílkova pomníku Jana Husa (1921)sokolovny.
1923 div. sál úředně uzavřen, několikrát se hrálo v zahradní restauraci Koželužna.
1925 Pro kalich Páně (Beran)
Polka.
Křižáci.
Další významnou událostí bylo pořízení nové rolovací opony, která nesla obraz schodiště s kobercem, dekorovaným květinami ve vázách. Schodiště, zakryté rudým baldachýnem se zlacenými šňůrami, vyúsťovalo v balkón, ze kterého byl výhled na náměstí. Oponu namaloval opět ředitel kočující společnosti Tuhr, tentokráte však ve spolupráci s akademickým malířem a místním rodákem, Josefem Veselým.
"Dramatický kroužek Sokola pomalu přetáhl všechny lepší síly Tyl“ do svých řad. Bez těchto členů nemohl Tyl už ani účinkovat.
Ze strany Sokola vzešel požadavek úplné likvidace spolku Tyl, včetně předání veškerého majetku, rekvizit a dekorací.
V zájmu divadla byl výbor i členstvo, v té době již velmi vysokého věkového průměru, ochotni částečně splynout s dramatickým odborem Sokola, ale v takové formě, aby spolek zůstal zachován. Prakticky to mělo vypadat tak, že s 1/3 svých příjmů bude Tyl volně a samostatně disponovat tak, aby formálně nezanikl. 2/3 příjmů z činnosti divadelníků měly připadnout Sokolu."

1937 Tyl v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Pražský žid.
Můj přítel fotbalista.
Oblaka.

Po 1939 zakázán Sokol a DS Tyl nucen vystěhovat působiště v hotelu Šmejkal a předat německé mládeži (hrál příležitostně v sokolovně, Němci postupně i zde).
1943 největší rozmach činnosti, 14 představení.
Spád událostí dovršil dílo zkázy na majetku spolku. Co nezničili Němci, to vzalo za své za pobytu vojska ruské armády. Zbylé “trosky” spolek hned po válce stěhoval zpět do hotelu Šmejkal, kde však zůstalo jen holé rozbité jeviště."
Z diplomové práce Davida Kubáta, s. 33.

1943 - předseda: Bohumil Sobek, jednatel: Rudolf Jeřábek, režisér: Marie Křivánková.
1943 výkaz o činnosti pro Jelenův okrsek ÚMDOČ.
1943 - uspořádáno 17 představení:
Vlasta Petrovičová: Střídavě oblačno,
S. K. Macháček: Ženichové,
František Götz: Malostranská humoreska,
Bedřich Vrbský: Pravý manžel,
Josef Barnáš: Most nejkrásnější,
Jaroslav Kvapil: Oblaka,
August Hinrichs: Za ranního kuropění,
F. P. Buch: Chlapík.
1944 - A. a V. Mrštíkové: Maryša, účast na soutěži Jelenova okrsku ÚMDOČ, Světlá nad Sázavou - 1. místo v II. skupině.
Během historie spolku zde hostovali Vojan, Hurt, Dohnal, Nezval. Repertoár tradičně tvořila česká a světová klasika, ale i např. Langer, později Hrubín.
1949 - SDO, J. Drda: Jakož i my odpouštíme. Účast na KP Podzim na Vysočině, Jihlava.

1956 Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera.
1957 veškerá činnost a majetek předány do ZK Kovofiniš, Tyl jako DrKr ZK Kovofiniš.
1957 F. F. Šamberk: J. K. Tyl, hra nastudována po více než roční přestávce. Režie a výprava B. Kovář, světla L. Beneš, masky J. Pecha. Během března 1957 sehrána 4x, 2x v Ledči, Tasicích a Smrdově (Sázavce). Hráli: J. Meloun, J. Lorenc, M. Exner, J. Cikán, J. Pecha, J. Primus, E. Doubek, J. Dvořáková, B. Kovář, M. Melounová, V. Machová, J. Zach, R. Jeřábek, J. Cikán, J. Hoskovec, F. Prášek, Vondráček. Napovídaly Dvořáková, Machová.

1960 nastudovány 4 hry, které sehrál ve 20 představeních, největší ohlas Corrinthova hra Trojané, kterou nastudoval společně s JSŠ. Též Drda: Dalskabáty, Katajev: Ztřeštěná neděle, ohlas v okolních obcích.
1960 - DS společně s JSŠ, Curt Corrinth: Trojané. Účast na KP Krajský festival divadelních souborů, Havlíčkův Brod.
1961 Vl. Semrád: Nejlepší synové a dcery. Účast na Okresním divadelním festivalu, Havlíčkův Brod.
1964 Jariš: Šerif se vrací.
1966 Drda: Hrátky s čertem
1967 Šamberk: Blázinec v prvním poschodí.
Bibliografie:
KUBÁT, David: Dějiny kultury v Ledči nad Sázavou a okolí od druhé poloviny 19. století do roku 1945. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, katedra historie 1996, s. 21-35. kART.

PRŮŠA, Petr: Cesty těch vybraných. Amatérská scéna 1968, č. 3, s. 6.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.


Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 16.
Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 47; č. 7, s. 166.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/212/8/1908, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2404/1925, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5282/1928, SDO Tyl (změna).

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Ledeč nad Sázavou
Časový rozsah: 1908-1935
Tematický popis: Fond obsahuje pouze knihy zápisů schůzí 1908-1935.
Archivní pomůcky: nejsou

Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 11, č. 83-92, plakáty

Související Obrázky

Havlíčkův Brod, Divadelní dny 1967
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Světlá nad Sázavou, spolky okrsku, 1950
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955–1956
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Ledeč nad Sázavou, ČSM jedenáctiletky a Tyl, Trojané - plakát, 1960
Ledeč nad Sázavou, ČSM jedenáctiletky a Tyl, Vlajky na věžích - plakát, 1963
Ledeč nad Sázavou, Kovofiniš, Dobrý konec, Slzy, které svět nevidí, Medvěd - plakát, 1961
Ledeč nad Sázavou, Tyl, Hrátky s čertem - plakát, 1966
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Divadelní soutěže 1944 - 1946
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Divadelní soutěže 1944 - 1946
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, ocenění členů
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, ocenění členů
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Statistické tabulky spolků a dramatických odborů, výkazy činnosti 1943 - 1950
Světlá nad Sázavou, Okresní divadelní přehlídku 1966 - plakát
Vilémovice, Okresní divadelní přehlídka 1969 - plakát
Vilémovice, Okresní přehlídka divadelních souborů 1964 - plakát


Mapa působení souboru - Tyl ZK / Kovofiniš, DrKr / SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Statistické tabulky spolků a dramatických odborů, výkazy činnosti 1943 - 1950
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Divadelní soutěže 1944 - 1946
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955–1956
Ledeč nad Sázavou, ČSM jedenáctiletky a Tyl, Trojané - plakát, 1960
Ledeč nad Sázavou, Kovofiniš, Dobrý konec, Slzy, které svět nevidí, Medvěd - plakát, 1961
Ledeč nad Sázavou, ČSM jedenáctiletky a Tyl, Vlajky na věžích - plakát, 1963
Havlíčkův Brod, Divadelní dny 1967