Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadlo Jana Kašky, Zbraslavská kulturní společnost (ZKS)

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1991
Působení: 199x, 200x, 201x, 202x
1991 - založena Zbraslavská kulturní společnost (ZKS), o. s., předseda Filip Toušek, v jejím rámci od 1991 činoherní soubor Divadlo Jana Kašky, ZKS, zčásti autorské divadlo.
ZKS se aktivně podílí na organizování společenského a kulturního života na Zbraslavi. V současnosti je hlavní činností hraní ochotnického loutkového (soubor Rolnička) a činoherního (soubor Divadlo Jana Kašky) divadla pro děti i dospělé.
Mimo divadelní činnost společnost organizuje akce pro děti (karnevaly, dětské dny, vánoční besídky) i pro dospělé (taneční zábavy), pořádá výstavy s regionálním zaměřením, spolupořádá různé kulturní akce (divadelní přehlídka jednoaktových her Kaškova Zbraslav), ve spolupráci s Asociací divadelních amatérů zajišťuje Pražskou přehlídku amatérského divadla, podílí se na zajištění festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav a dalších akcí na Zbraslavi (Zbraslavské vánoce, Zbraslavské forbíny, Svátek sousedů). Existence společnosti je zcela spjata s budovou Divadla Jana Kašky.

1991 - úvodním představením bylo pásmo H. Vedralová: Sebrala Patrola, r. S. Mahelka (premiéra 10.10. 1991).
1992 - František Raupach: Mlynář a jeho dítě, r. S. Mahelka, H. Vedralová (premiéra 24. 4. 1992).
1992 - Zkoušky čerta Belínka, r. S. Mahelka, L. Kohoutová (premiéra 14. 11. 1992).
1993 - Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, r. Ludvík Němec (premiéra 18. 3. 1993). Účast na POPAD.
1993 - Oldřich Daněk: Flanderský příběh. Účast na POPAD - doporučeno na Divadelní Třebíč.
1993 - pásmo milostné a přírodní poezie F. Šrámka: Zní vítr stříbrný, r. Ludvík Němec (premiéra 12. 6. 1993).
1993 - L. Holberg: Jeppe z Hůrky, r. Sv. Mahelka (premiéra 21. 9. 1993).
1994 - H. Němcová: Guláš (kabaretní pásmo o všem možném), r. H. Němcová, S. Mahelka (premiéra 17. 3. 1994).
1994 - H. Němcová: Perníková chaloupka (muzikálová pohádka pro dospělé), r. H. Němcová (premiéra 3. 10.1994).
1995 - Robert Thomas: Osm žen (detektivní hra), r. F. Pondělíček (premiéra 25. 1. 1995).
1995 - S. Oubram a V. Novák: Strašidlo Bublifuk (veselohra pro děti), r. L. Vedralová (premiéra 12. 10. 1995).
1995 - J. Voskovec – J. Werich: … si pořádně zařádit (komedie), r. S. Mahelka, F. Pondělíček (premiéra 16. 11. 1995).
1996 - H. Němcová, V. Vedral: Ztracená písnička (pohádka se zpěvy), r. H. Němcová (premiéra 22. 2. 1996).
1996 - Jak ženská začne … !? - tři aktovky: G.B. Shaw: Jak lhal jejímu manželu, r. E. Zollmann; A. P. Čechov: Jubileum, r. H. Němcová; A. France: Komedie o muži, který si vzal němou, r. S. Mahelka (premiéra 20. 4. 1996).
1996 - L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek (veselohra), r. S. Mahelka (premiéra 16. 5. 1996).
1996 - H. Němcová: Martin, r. E. Zollmann, L. Kohoutová (premiéra 23. 5. 1996).
1997 - H. Němcová, V. Vedral: Pláč starého varhaníka (Operetní muzikál se zpěvy a tanci), r. S. Mahelka, E. Zollmann (premiéra 1. 2. 1997).
1997 - Saša Lichý: Aladinova lampa (orientální pohádka pro děti i pro dospělé), r. S. Mahelka (premiéra 15. 5. 1997).
1997 - Alois Jirásek: Magdalena Dobromila Rettigová, r. H. Němcová, E. Zollmann (premiéra 12. 6. 1997).
1997 - Žerty pana Klicpery - Václav Kliment Klicpera: Potopa světa, r. S. Mahelka; Václav Kliment Klicpera: Každý něco pro vlast , r. H. Němcová, E.Zollmann (premiéra 20. 10. 1997).
1998 - Ivan Bukovčan: Ďáblova nevěsta, r. F. Pondělíček (premiéra: 23. 4. 1998).
1998 - H. Němcová: Aklukrak aneb Jak Karin ke štěstí přišla?, r. H. Němcová (premiéra 15. 10. 1998).
1998 - Z. Podskalský: Žena v trysku století, r. F. Pondělíček, S. Mahelka (premiéra 18. 11. 1998).
1999 - F. Pondělíček: Dět(d)kové (téměř komedie - téměř současná) , r. F. Pondělíček, S. Mahelka (premiéra 4. 3. 1999).
1999 - H. Němcová: Slepička a kohoutek (operní taškařice), r. H. Němcová (premiéra 20. 3. 1999).
1999 - Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, r. J. Kohout (premiéra 6. 11. 1999).
2000 - H. Němcová: Lupiči, r. J. Kohout, J. Dolanský j.h. (premiéra 2. 5. 2000).
2000 - V. Novák a S. Oubram: Vodník Mařenka (pohádková komedie), r. F. Pondělíček (premiéra 11. 11. 2000).
2000 - Procházka: S tvojí dcerou ne, režie Jiří Kohout.
2001 - Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno, r. J. Dolanský (premiéra 22. 5. 2001).
2001 - Bydžovský volně na motivy českých pohádek: Loupežnická pohádka, r. L. Vedralová (premiéra 3. 11. 2001).

1991-2001 27 premiér v 252 představeních.

2002 - J. Kvapil a A. Dvořák: Rusalka (v kombinaci loutek (javajky) a živých herců), r. S. Mahelka (premiéra 26. 1. 2002).

2002 – 14. srpna byla divadelní budova Divadla Jana Kašky zatopena při povodni do výše 1,8 metru, rekonstrukce trvala do 2004.

2004 – v sobotu 23. 10. se konalo slavnostní otevření Divadla Jana Kašky po opravě. Slavnostní přestřižení pásky provedl v přítomnosti primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma, starosty městské části Praha-Zbraslav Ing. Petra Velenty, předseda Zbraslavské kulturní společnosti, pan Filip Toušek.
Úvodním přestavením byla loutková hra „Rusalka“ v režii Svatoslava Mahelky.
Součástí otevření budovy divadla byla i výstava o historii amatérského divadla na Zbraslavi.

2004 - Jak je důležité míti Filipa.
2005 - Jakub a jeho pán - tři aktovky, r. režie a dramaturgie: F. Pondělíček, S. Mahelka - podle starší látky Ruda Mařík: Otec bez dítěte; Jára Sedláček: Jaký pán, takový krám; Oldřich Vrbský: Počestný dům (premiéra 17. 11. 2005).
?? - (Ne)mravnost nade vše.
2008 - N. V. Gogol: Ženitba, r. S. Mahelka (premiéra 14. 2. 2008).
2008 - Pavel Grym: Šíleně prolhaná princezna (činoherní pohádka s písničkami), r. Svatoslav Mahelka (premiéra 20. 11. 2008).
2009 - Agatha Christie: Trojčlenka (tři jednoaktové detektivní hry: Krysy, Odpoledne na pláži, Pacientka), r. Jakub Jungmann (premiéra 12. 11. 2009).
2010 - Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. F. Toušek (premiéra 11. 3. 2010). Účast na Čechův divadelní podzim, Praha.
2010 - Karel a Josef Čapek: Adam Stvořitel (komedie o sedmi obrazech) r. Zuzana Burianová (premiéra 19.5.2010).
2010 - z různých materiálů sestavili F. Kadleček a F. Pondělíček: Byl jsem komediantem (vzpomínkové pásmo k 200. výročí narození Jana Kašky), r. F. Kadleček a F. Pondělíček (premiéra 22.9.2010).
2010 - Michaela Doleželová a Roman Vencl: VÝROČÍ aneb Řeknu, ale otoč se (situační komedie ze současnosti), r. Albína Filipovna a Pájislava Ukrutná (premiéra: 23.10.2010, do r. 2011 9 repríz).
2011 - Jan Jílek: Šípková Růženka (pohádkový muzikál s živými herci i loutkami), r. S. Mahelka (premiéra 20. 1. 2011).
2011 - Karel a Josef Čapkové: Adam stvořitel, r. Zuzana Burianová. Účast na KP POPAD - čestná uznání Daniel Hosák za roli Adama, Jan Solpera za roli Alter Ego, Pavla Rakoušová za roli Ženy.
2011 - Michaela Doleželová, Roman Vencl: Výročí, r. Albína Filipovna a Pájislava Ukrutná. Účast na NP Kaškova Zbraslav.
2013 - Zbraslavská kulturní společnost, ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA. Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice.
2014 - M. Doleželová, R. Vencl: Výročí. Účast na KP POPAD, Praha.
2017 - William Shakespeare: Sen noci svatojánské. Účast na KP POPAD, Praha - čestné uznání Oldřich Vlček za úpravu hry a Michaela Rybicka za herecký výkon v roli Puka. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2017 a 2018.
2021 - P. Valentine: LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ, r. Oldřich Vlček. Účast na KP Divadelní salon paní Ljuby, Neratovice - čestné uznání Miroslavovi A. Šnajdrovi za roli Jacka Camerona.
Bibliografie:
KADLEČEK, František: Informace pro MČAD zprac. . Rkp. 1999. 1 s. kART.

-KANĚ- : Ochotnické divadlo na Zbraslavi. Zbraslavské noviny – květen 1997. kART.

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

ŠTERC, Luboš: Pražská přehlídka amatérského divadla, AS 2000, č. 2, s. 3.

VEDRALOVÁ, Libuše: Statistika zbraslavských ochotníků. Zbraslavské noviny 1999, červenec, s. 8–9.

www stránky Činoherní soubor, Divadlo Jana Kašky - http://www.zks.cz/cinohra/ (viz www odkazy).

www stránky ZKS - http://www.zks.cz/zbraslavska-kulturni-spolecnost/ (viz www odkazy).

Související Obrázky

Praha, Jana Kašky, Sen noci svatojánské, KP Popad 2017
Praha, Jana Kašky, Sen noci svatojánské, KP Popad 2017
Praha, Jana Kašky, Sen noci svatojánské, KP Popad 2017
Praha, Jana Kašky, Sen noci svatojánské, KP Popad 2017
Praha-Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, Adam stvořitel, POPAD 2011
Praha-Zbraslav, ZKS, Noc na Karlštějně, 2010
Praha-Zbraslav, ZKS, Trojčlenka, 2010
Zbraslav, Zbraslavská kulturní  společnost  LD, Rusalka, loutky M.Svobodové, b, 2002
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost LD, Rusalka, loutky M.Svobodové, 2002.
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost LD, Rusalka, scéna Z.Hilská jh. 2002.
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, F. Pondělíček, portrét.
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, Mlynář a jeho dítě, 1993
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, Svatoslav Mahelka, portrét
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, tablo 2006.
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 1993


Mapa působení souboru - Divadlo Jana Kašky, Zbraslavská kulturní společnost (ZKS)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, F. Pondělíček, portrét.
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, Mlynář a jeho dítě, 1993
Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 1993
Praha-Zbraslav, ZKS, Trojčlenka, 2010
Praha-Zbraslav, ZKS, Noc na Karlštějně, 2010
Praha-Zbraslav, Zbraslavská kulturní společnost, Adam stvořitel, POPAD 2011
Praha, Jana Kašky, Sen noci svatojánské, KP Popad 2017
Praha, Jana Kašky, Sen noci svatojánské, KP Popad 2017
Praha, Jana Kašky, Sen noci svatojánské, KP Popad 2017
Praha, Jana Kašky, Sen noci svatojánské, KP Popad 2017


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.