Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO / ZK ROH Masný průmysl / OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1930
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1975
Působení: 193x, 194x, 195x, 196x, 197x
1930 založen Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl.
První spolek založený pouze k div. činnosti.
Zakladatelé J. Socha, F. Buchar, Glücksmann a několik herců: Brož, Komárek, Kopecký, Richter, Šemberová.
(úvodní část stanov spolku viz Divadlo a hudba v Úvalech)

V počátku hráli U Nedvědů.

1930 zahájili Divadelním večerem 24. 8. Program: aktovky Medvěd (Čechov), Uhlíři (Ph. Cille), Kde jsou ty koláčky (Josef Šváb-Malostranský).
Rež. a scéna Artur Zimmer, dekorace J. Richt.

Dále uv. Půlnoční vlak (A. Ridley), r. A. Morávek.
Hráli: H. Hessová, B. Hess, A. Zimmer, M. Kalinová, B. Dufek, J. Socha, R. Šermer, M. Kricnerová, Morávek, Nesnídalová, Vonka, Vonková, Petrová, Šermerová, Mojžíš, Burzanovský.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1940 společně se zpěváckým spolkem Smetana - Blodkova opera V studni, doplněno V sudě Diogenově.
Interpreti: hosté Irena Křivánková (pražská státní konzervatoř), Jaroslav Skácel (PSPU), Fr. Koutník (Opera studio), sbormistři E. Drábková, A. Verner, r. A. Morávek ml., a div. soubor J. K. Tyl.

1941 po zákazu Sokola přešli členové jeho DrO do J. K. Tyla.

1942 pokus o vzkříšení ochotnického divadla v podmínkách okupace. Osoby: Bohuslav, Glosová, Mojžíš, Morávek ml., Novák, Peřina, Raušová, manž. Vernerovi a někteří další z předválečných let.
V posledních dvou letech okupace jisté zlepšení možností. Hostování pražských profesionálních herců Steimar, jeho dcera, R. Deyl st., Václav Vydra st., Fr. Roland. S inscenacemi Steimarovými i na scénách mimo obec. Podle plakátů tato div. činnost probíhala pod hlavičkou Národního souručenství (viz Divadlo a hudba v Úvalech).

1945 pouze jedno představení - společně se Svazem české mládeže, už pod záštitou MNV - Čapkova Matka, r. A. Morávek ml.
Hráli: Raušová, Stiebitz, Sandhaus, Pánek, Jindřich, Beber, Bohuslav, Dufek, Horálek, Glosová.

1947-1948 div. úspěšné sezóny, v průměru 5-6 her, t.j. cca 20 představení ročně. Hráli např. L. Komárková, B. Stein a jejich rodinní partneři.

1948 G. Zapolská: Morálka paní Dulské, režie A. Morávek, v zemské soutěži ÚMDOČ se umístila na 5. místě.

Od 1949 pouze 3 hry, t.j. 10 představení, i v dalších letech zaznamenán útlum činnosti, související patrně s vnitropolitickými změnami.

1949 členem Kruhu vítězných souborů LUT, Leon Kruczkowski: Odvety.

1950 opět silný DS, i počtem členů (50).
Soutěž Kruhu vítězných souborů ČSR - hra Vpád (Leonid Leonov), režie A. Verner.
Omlazení kolektivu. Páteří souboru M. Kociánová, R. Béber, A. Dlasková, St. Kopecký, St. Sedlmajer, manž. Šíchovi, H. Vernerová-Fusková. Další členové nejsou dokumentováni. Takto sestavený soubor byl činný více jak 10 let.

1950 Odvety (Kruczkowski).
1950 v přírodě po sokolovnou uv. Ovčí pramen (Lope de Vega).

1950 - SDO Tyl, Leonid Leonov: Vpád, r. A. Verner. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 17. místo soutěže. Účast na III. Pardubické ochotnické hry.

1951 druhé nastudování opery V studni společně se zpěv. spolkem Smetana.
Sólisté E. Drábová, Jar. Šajner, j.h., Drahomíra Královcová (Smetanovo divadlo), Fr. Koutník (Pražská zpěvohra), r. A. Verner, dir. A. Kouba, sbormistr E. Drábová.

1951 SDO J. K. Tyl byl převeden do ZK ROH Masna, n.p., poté ZK ROH PPM (Praž. průmysl masný), n.p., závod Úvaly.
Zajištěná ekonomická základna, ale i ideologický vliv, orientace na socialistický realismus.
Přestavění hostince U Komberců na Kulturní dům s jevištěm.
Úspěchy i problémy. V poválečné době se podařilo zdvihnout úroveň divadla režijně, herecky, scénicky i hudebně. V repertoáru nové tituly.

1945-1953, r. A. Morávek ml. (26 premiér), A. Verner (19 prem., 22 s manželkou), L. Nesnídalová (33), 3x Jan Mojžíš, Bedřich Dufek, Rich. Béber, Jan Marek, Vlad. Líska, rež. pokusy Zd. Vernerová, Fr. Weiss.

1952 Howard Fast: Třicet stříbrných, r. Ada Morávek. Účast na přehlídce Divadelní máj Český Brod.
1952 N. V. Gogol: Ženitba. Účast na ObP Červenec 1952, Lysá nad Labem, též účast na II. Podlipanských hrách v Poděbradech.

1953 pod ZK ROH, n.p. MP v Úvalech.

1953 Alexej Arbuzov: Setkání s mládím. Účast na ObP Červenec 1953, Lysá nad Labem.
1955 Karel Čapek: Loupežník. Účast na ObP Červenec 1955, Lysá nad Labem.

Od 1954 J. K. Tyl, DS Osvětové besedy.

Zahájil provoz rekonstruovaného Kulturního domu.
Kulturní pásma, např. Zpívající Čína.
Večer milostné poezie a hudby, recitace: Minaříková, Minská, Mojžíšová, Raušová, Štíchová, Fusková, Bohuslav, Beber, Kolomý, Kučera, Morávek, Štícha, Zuzka.
Dramatizace Sirény M. Majerové E. F. Burianem, obojí r. Adolf Morávek ml. Celostátní premiéra.

Od té doby Tyl hrál pouze v KD.

1955 první místo v Krajské soutěži LUT malých forem.

1957 za osobní účasti autora Ilji Prachaře Ad. Morávek nastudoval a 8x reprízoval jeho hru Domov je u nás. Božena - ing. H. Fusková, Cyril - V. Zuska. Účast na JH - zvláštní uznání, B. Steinová, cena za herecký výkon v roli Johany.
Postup přes 2. krajskou přehlídku LUT, Národní přehlídku LUT v Kutné Hoře (1. místo) až na XXVII. Jiráskův Hronov. S toutéž hrou vystoupil i ZK Solivary Solná Bania.

Od založení 1930 do 1957 sehráli 148 her, t.j. 394 představení.
Herečka Marie Raušová za umělecký přednes získala v soutěži LUT Zlatou medaili. Jako učitelka přípravovala novou generací místních ochotníků. Osobní ocenění získala také Božena Steinová-Glosová.
1956 - Štejn: Čestný soud, účast v KP souborů kat. C Pražského kraje.
1957 - I. Prachař: Domov je u nás, v roli Héliji J. Marek.
Po 1957 nastal útlum činnosti. Úspěchem snad jen pokusy mladých, také mimoškolní aktivity dětí a mládeže, ke dříve aktivním se přiřadil Pavel Lanc.

1958 Bronislav Nušič: Paní ministrová. Účast na ObP Červenec 1958, Lysá nad Labem.
1959 Valentin Katajev: Ztřeštěná neděle. Účast na okresní přehlídce Divadelní máj, Český Brod. Účast v Krajské přehlídce ve Vlašimi a na XV. Tylově Kutné Hoře.

V dalších letech zájezdy členů souboru s členy ND Steimarem, J. Steimarovou, Deylem st., Rolandem. Boháčem... po českých městech (např. Plzeň, Louny, Kolín, Poděbrady).

1954–1962 režie Morávek ml. (účast na XXVII. JH), Ant. Verner (Strakonický dudák, v přírodě), L. Nesnídalová, J. Marek, R. Béber, Vl. Líska, Marie Raušová, Jiří Štícha, později Pavel Lanc, bratři Misárkové, J. Soukup.
Paralelně prof. činní v TV či ve filmu ing. Jaroslav Kejř, Jiří Kejř, Jiří Zeman, Mir. Manda, ing. Jan Rauš, Lóla Pardubský, Standa Kopecký, J. Horálek, J. Richter, Fr. Husník. Také M. Jindřich, V. Kocián, Fr. Žák.

1960 Pogodin: Aristokrati, účast na Tylově Kutné Hoře.
1961 Drda: Dalskabáty, hříšná ves, V. Blažek: Příliš štědrý večer, Karvaš: Půlnoční mše.
1962 Voskovec a Werich: Balada z hadrů, režie A. Morávek.

Od 1947-1962 uv. 85 dramat. V průměru 5 her ročně. Umělecký vzestup vyvolala i zájezdová činnost souboru.

1964 A. N. Ostrovskij: Nemá kocour pořád posvícení.
1965 A. Christie: Neočekávaný host, solidně založeny postavy i režie, ale umění konverzačky pro soubor bylo značným oříškem, podařilo se vytvořit napětí, ale hře chybělo větší tempo - účast na KP v Rakovníku.

Ochabnutí činnosti.

1968 se ochotníci znovu pokusili o obnovu činnosti, soubor se pokusil po několika hrách omladit. Tyto aktivity neměly už delšího trvání a jsou málo dokumentovány.

1975 éra ochotnického divadla v Úvalech téměř končila. Příčinou politické proměny ve státě a rozšiřující se nabídka televize.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 205.

ČERVENEC 1952. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1953. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1955. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1958. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

DOUBEK, Viktor: Po okresních kolech. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 115-116.

INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

KOLOMÝ, Vladimír: Divadlo a hudba v Úvalech. Dějiny amatérských souborů 1860 – 1980. 94 str. Vydal: Administrativní práce, Jarmila Pachmanová. Úvaly 2004.
(V publikaci také statistiky her a představení od 1945. Též doklady i o dřívějších členech ochot. divadla, osobnostech od 1860, plakáty představení, fotografie.)

KOLOMÝ, Vladimír: 30 let trvání Divadelního souboru J.K.Tyl Úvaly. Repertoár 1930-1959. Významná data v historii souboru. Divadelní soutěže. Rkp. 3 str. 2004. kART.

KOLOMÝ, Vladimír: Další významné inscenace od r. 1945. Rkp. 1 str. 2004. kART.

KOLOMÝ, Vladimír: Ještě troška z historie úvalské kultury. Rkp. 2 str. 2004. kART.

KOLOMÝ, Vladimír: Několik poznámek k ochotnické činnosti v Úvalech. Rkp. 2 str. 2004. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 608-609.

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

VEDRAL, Jaroslav: Rakovník - Klatovy. Poznámky ze středočeské a západočeské přehlídky. (Mj. přehlídka amatérských souborů Krajské divadelní dny pořádaná v Klatovech.) Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 12-13. - 4 fotogr.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 81.


Amatérská scéna 1964, č. 4, s. 22 - foto Ostrovskij.

Ochotnické divadlo 1957, 2. s. obálky, foto Domov je u nás, Ochotnické divadlo, č. 9, s. 196 - hodnocení hronovského přadstavení.
Ochotnické divadlo 1961, č. 6, 3. s. obálky - foto Příliš stědrý večer ; č. 8, 3. s. obálky, foto Půlnoční mše.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 5, s. 131.
Archivy:
kART: DIVADELNÍ máj 1952. Plakát.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2142/1930, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/13488/1934, SDO J. K. Tyl (změna).

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Český Brod pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Kolín, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace okresu Kolín, Plakátová dokumentace, Kostelec nad Černými Lesy, ka 62, inv. č. 131 - 133

Související Obrázky

Bulánka, Divadelní máj – plakát, 1959
Kutná Hora, XVI. Tylova Kutná Hora 1960 - plakát
Ochotnické divadlo, č. 5, 3. strana obálky, 1961
Poděbrady, II. Podlipanské hry – program, 1952
Poděbrady, II. Podlipanské hry – program, titulní strana, 1952
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Úvaly, Tyl, Voskovec a Werich: Balada z hadrů, 1962


Mapa působení souboru - Tyl, SDO / ZK ROH Masný průmysl / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Poděbrady, II. Podlipanské hry – program, 1952
Bulánka, Divadelní máj – plakát, 1959
Úvaly, Tyl, Voskovec a Werich: Balada z hadrů, 1962
Kutná Hora, XVI. Tylova Kutná Hora 1960 - plakát