Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Úsvit, LD / Církev čs. / ZK ČSD

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1943
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 197x
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x
1943 založil Jaroslav Benátský LS Církve československé (za okupace název Církev českomoravská),
Do června 1944 vyrobeny první loutky vysoké 25 cm, hlavy vytvořil Fr. Vondra, těla V. Nedošínský.
Na září 1944 se připravovala hra Honzova maminka, ale k její realizaci nedošlo, budova Dělnického domu byla těsně předtím zabrána Němci.
1944 zhotovena větší lávková přenosná konstrukce pro závěsné loutky 50 cm. Do souboru přišel malíř Jiří Josefík, který pak maloval kulisy a navrhoval loutky.
7 členů, hráli na malém rodinném loutkovém divadélku J. Benátského jen pro zvané, v sakristii sboru, načerno.
1945 na podzim činnost souboru obnovena, nejprve hrál v místnosti Sboru Církve československé. Tehdy přišel do souboru Václav Fojt (1908-1990), který se ujal tvorby většiny loutek cca 50-60 cm. Většinou tvořil podle návrhu ak. mal. Jiřího Josefíka. Členky souboru loutky kostýmovaly.
Od 1946 se hrálo v malém sále Dělnického domu. První hrou na nové konstrukci s novými loutkami byla opět Honzova maminka Fr. Weniga. 15 členů. V létě se J. Benátský a V. Fojt zúčastnili třídenního loutkářského školení a loutkářského sjezdu v Praze.
1946 na podzim uvedena Skupova-Wenigova hra Hurvínek se učí čarovat, kvůli autorským právům nazvaná Venoušek se učí čarovat. Dvojici otce a synka vytvořil V. Fojt, který jim také propůjčil svůj hlas. Hra měla velký úspěch a stala se nejoblíbenější hrou souboru.
V sezoně 1946/1947 sehráno 16 představení, z toho Venoušek 3x. Dále Broučci podle Karafiáta, pak L. Tesařová Vodníkova Hanička, Vojtěch Cinybulk: Zlý dědek Piškuliš, L. Tittelbachová: Vejce mezi černochy.
1947 si soubor postavil na pozemku Církve čs. dřevěnou LS Úsvit.
18 členů, odpadlo dohadování o uvolňování sálu na zkoušky a představení, zkoušelo se 3x týdně,
1948 (25.1.) provoz zahájen hrou Ludmily Tesařové Vodníkova Hanička.
V sezoně 1948/49 vytvořil V. Fojt loutky pro hru O zlaté rybce, kterou také režíroval.
Během roku 1948 zdokonalena konstrukce jeviště, podlahu tvořily dva pojízdné stoly, loutky byly voděny ze dvou ramp a bylo zřízeno rozhlasové zařízení pro dva mikrofony a dva gramofony.
1948/49 sehráno 29 představení. (1948-1959 ročně cca 30 představení.)

Do 1952 vlastní loutky - ak. mal. J. Josefík (návrh) a V. Fojt (realizace), loutky 50 cm vysoké.
1951 pod ZK ROH ČSD, účast na přehlídkách a soutěžích. Loutky V. Fojt.

Do 1978 celkem 85 her v 530 představeních pro děti, z toho 16 pro dospělé.
1950 čestným členem Fr. Čech z Olomouce, který LS věnoval svoji hru O Bruncvíkovi.

1949/50 - 30 představení, J. Malík: Pohádka z kouzelné obálky, Suchardová: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, A. Jirásek: Pan Johanes, Fr. Čech: Pivoňka králem.
1951 - počátkem roku došlo ke zrušení sociálního oboru Církve čs., který soubor zastřešoval.
J. Musil nabídl začlenění do vznikajícího ZK Železničářů.
1955 - K. Šnejderová, úprava Jan Malík: Hrdinové severu, r. Jaroslav Benátský, scéna Václav Rohlena, realizace výpravy soubor, účast LCH, CP Bratislava. 19 repríz, sehráno ještě 17 představení v místě a na zájezdech.
1955 - Ferda mravenec, loutky V. Fojt
1956 - 28.10. - zahájil soubor zimní sezionu hrou N. V. Medvedkinové: Kůzlata a vlk, režie V. Fojt, výprava V. Rohlena. Premiéra byla 28. představením roku 1956. V roce 1957 postoupila na NP v Ústí nad Labem.
1958/1959 dokončena inscenace hry N. Gernětové: Aladinova kouzelná lampa, překlad člen souboru Václav Rohlena - náročná výpravná inscenace, návrhy výpravy a loutek, kostýmování, malování kulis - manželé Rohlenovi, zpracování celý soubor (loutky později předány do MLK Chrudim).
Část hlaviček loutek této inscenace (a hry Hrdinové severu) dělal Václav Fojt z mastníku, potom drátem rozřízl a kašíroval předek a temeno. Používal škrob a noviny. Další hlavičky a ruce loutek řezal z lipového dřeva. dále např. Zlatovláska (Kainar).
1958/59 25 představení.
1959 se soubor spojil s LS z Javorky (Junák, PO, Komunální služby, Perla, OB).

1960 asanace dřevěné budovy Úsvit i budovy v Javorce.
1960-1965 výstavba Malé scény, na výstavbě divadla největší zásluhy J. Chudý.
1966 otevřena víceúčelová Malá scéna, měla zařízení pro spodové i závěsné loutky. Na ní působil LS Úsvit, ved. J. Benátský. Dále LS vedený St. Ševčíkem, složený z členů LS v Javorce, režie J. Chudý. Oba soubory tvořily společný Loutkářský odbor ZK železničářů.

Nejhranější hry Míček Flíček, Ostrov splněných přání, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, Popelka, Bílé ouško, Aladinova kouzelná lampa, aj.
Do 1970 620 představení pro děti, 64 pro dospělé, na zájezdech 138, 16 členů.
1970 - 25. jubilejní sezona LD - dvousouborový Loutkářský odbor ZK železničářů měl na programu hry - U nás v lese na pasece, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Popelka a hru místního loutkáře a autora Stanislava Ševčíka: O nezbedném vodníkovi, režie autor, všechna představení v Malé scéně.
1977/1978 - říjen - Ferda mravenec - v této hře 5 nejstarších členů Úsvitu - Jar. Benátský st., manželé Julie a Václav Fojtovi a manželé Ludmila a Josef Pařízkovi - dovršilo 35 let práce v souboru.
Bibliografie:
BENÁTSKÝ, J.: Projev k Mezinárodnímu roku dítěte 1979, (historie LS Úsvit). Městské muzeum, č. 800/88, 1/615, K 1381.

ČESKÁ Třebová 1278-1978. Sborník vyd. k 700. výročí trvání České Třebové. Uspořádal Milan Mikulecký. TEPS Praha pro MěNV 1978. 112 s., foto příl.

HRNČÍŘ, B. - ČESAL, M. Národní přehlídka v Ústí nad Labem. Čs. loutkář 1957, č. 5, s. 97. - 105.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L. Nucleus HK 2005, s. 269-270 - 4 foto.

ČESKOTŘEBOVSKÝ kulturní zpravodaj, 1970, č. 11, s. 12-13; 1972, č. 9, s. 5-7; 1974, č. 2, s. 6-7; 1975, č. 7, s. 8-9; 1976, č. 2., s. 10-11; č. 5, s. 14; č. 6, s. 14-15; 1977, č. 7, s. 12-13; 1978, č. 2, s. 13; 1986, č. 4, s. 19.
Archivy:
Archiv Milana Benátského, Česká Třebová - z pozůstalosti loutkáře Jaroslava Benátského, ved. LS Úsvit

Související Obrázky

Bratislava, Celostátní přehlídka loutkářských souborů - plakáty, 1955
Bratislava, CP loutkářských souborů - plakát, 1955
Bratislava, IV. celostátní přehlídka přehlídka loutkářských souborů, z ohlasů, 1955
Celostátní přehlídka loutkářských souborů v Bratislavě, 1955
Česká Třebová, členové LS Církve československé, později Úsvit,  patrně 1954/55
Česká Třebová, členové LS Úsvit na národní přehlídce v Ústí nad Labem, 1957
Česká Třebová, LS ZK ČSD, Hrdinové severu, LCH 1955
Česká Třebová, Úsvit LD, MK ČR udělilo Jar. Benátskému medaili Za zásluhy o rozvoj českého loutkářství, 1982
Česká Třebová, Úsvit, Kůzlata a vlk, 1956/1957
Česká Třebová, Úsvit, LD - jeden ze zájezdů, 50. léta
Česká Třebová, Úsvit, LD - korespodence Josef Skupa - poděkování za přání k jubileu, 1952
Česká Třebová, Úsvit, LD - portrét principála a režiséra Jaroslava Benátského st.
Česká Třebová, Úsvit, LD - představení v amfiteátru Česká Třebová  Serpentiny - 2.
Česká Třebová, Úsvit, LD - představení v amfiteátru Česká Třebová - Serpentiny - 1.
Česká Třebová, Úsvit, LD - soubor zajížděl s pohádkami do pionýrských táborů - 1.
Česká Třebová, Úsvit, LD - soubor zajížděl s pohádkami do pionýrských táborů - 2.
Česká Třebová, Úsvit, LD - soubor zajížděl s pohádkami do pionýrských táborů - 3.
Česká Třebová, Úsvit, LD - vstup do dřevěné budovy divadla otevřeného v lednu 1948
Česká Třebová, Úsvit, LD ZK ČSD, Kůzlata a vlk, 1957
Česká Třebová, Úsvit, LD, Aladinova kouzelná lampa - loutka slona, 1959
Česká Třebová, Úsvit, LD, Aladinova kouzelná lampa, loutky a návrhy scén, výstava 1959
Česká Třebová, Úsvit, LD, čestné uznání na CP v Bratislavě,1955
Česká Třebová, Úsvit, LD, členové souboru před divadlem v Chrudimi, LCH 1955
Česká Třebová, Úsvit, LD, Hrdinové severu, foto
Česká Třebová, Úsvit, LD, Hrdinové severu, Ludmila Pařízková s loutkou Sarmika, 1955
Česká Třebová, Úsvit, LD, Hrdinové severu, polární stanice na území Čukčů, 1955
Česká Třebová, Úsvit, LD, Jaroslav Benátský - nahoře, vpravo Václav Fojt
Česká Třebová, Úsvit, LD, Kůzlata a vlk, NP Ústí nad Labem, 1957
Česká Třebová, Úsvit, LD, Kůzlata a vlk,1957
Česká Třebová, Úsvit, LD, loutka Číňana
Česká Třebová, Úsvit, LD, loutka Kašpárka
Česká Třebová, Úsvit, LD, loutka Rumcajse a tříhlavé saně pro inscenaci Rumcajs loupežníkem, 1975
Česká Třebová, Úsvit, LD, loutky trpaslíků z pohádky o Sněhurce
Česká Třebová, Úsvit, LD, obraz Čarodejnice, vpravo na portálu jeviště v dřevěné budově divadla, 1948-1959
Česká Třebová, Úsvit, LD, obraz Sněhurka vlevo na portálu jeviště v dřevěné budově divadla, 1948-1959
Česká Třebová, Úsvit, LD, patrně Venoušek se učí čarovat, 1946
Česká Třebová, Úsvit, LD, Perníková chaloupka, 1948/49
Česká Třebová, Úsvit, LD, pohled na dřevenou budovu divadla od fary Cčs. Vybudována 1948.
Česká Třebová, Úsvit, LD, program 1948-1949
Česká Třebová, Úsvit, LD, Venoušek se učí čarovat - plakát, 1947
Česká Třebová, Úsvit, LD, Venoušek se učí čarovat, 1951
Česká Třebová, Úsvit, LD, Venoušek se učí čarovat, loutky Taťulda a Venoušek
Česká Třebová, Úsvit, LD, zájezd a čekání na odvoz - 50. léta
Česká Třebová, Úsvit, LD, Zlatovláska s Jiříkem, 1955
Česká Třebová, Úsvit, LD, zpráva Ocenění loutkářům, Pochodeň 9. 6. 1982
Česká Třebová, Úsvit, pův. LD Církve československé, seznam členů, 1948
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 1955, plakát
Loutkářská Chrudim 1955 - fota souborů z Olomouce, Brna, Kutné Hory a České Třebové
Ústí nad Labem, NP loutkářských souborů  LUT - plakát, 1957


Mapa působení souboru - Úsvit, LD / Církev čs. / ZK ČSD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Česká Třebová, Úsvit, LD - vstup do dřevěné budovy divadla otevřeného v lednu 1948
Česká Třebová, Úsvit, LD - portrét principála a režiséra Jaroslava Benátského st.
Česká Třebová, Úsvit, LD, Venoušek se učí čarovat, loutky Taťulda a Venoušek
Česká Třebová, členové LS Církve československé, později Úsvit,  patrně 1954/55
Bratislava, CP loutkářských souborů - plakát, 1955
Česká Třebová, LS ZK ČSD, Hrdinové severu, LCH 1955
Česká Třebová, Úsvit, Kůzlata a vlk, 1956/1957
Bratislava, Celostátní přehlídka loutkářských souborů - plakáty, 1955
Česká Třebová, Úsvit, LD, loutky trpaslíků z pohádky o Sněhurce
Česká Třebová, Úsvit, LD, Hrdinové severu, polární stanice na území Čukčů, 1955
Česká Třebová, Úsvit, LD, Hrdinové severu, Ludmila Pařízková s loutkou Sarmika, 1955
Česká Třebová, Úsvit, LD, Jaroslav Benátský - nahoře, vpravo Václav Fojt
Česká Třebová, Úsvit, LD - soubor zajížděl s pohádkami do pionýrských táborů - 2.
Česká Třebová, Úsvit, LD, Kůzlata a vlk, NP Ústí nad Labem, 1957
Česká Třebová, Úsvit, LD, loutka Kašpárka
Česká Třebová, Úsvit, LD, Aladinova kouzelná lampa, loutky a návrhy scén, výstava 1959


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.