Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek pro zbudování Městského divadla / ZK Jáchymovských rudných dolů.

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1925
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1925 založen Spolek pro zbudování divadla v Příbrami, též div. činnost.
Členy byli profes. divadelníci i vzdělaní a talentovaní amatéři. Jedním z režisérů bývalý herec Zemského divadla v Brně Ant. Vaněk.
Scénograf, režisér a herec fotograf Otakar Mrkvička (otec malíře, scénografa Honzlova a Frejkova ad. a výtvarného kritika Otakara Mrkvičky).

V repertoáru spolku Langer, Shaw, Čapkové, Kvapil, Šrámek, Ibsen, Rostand, Shakespeare.
Hrál nejčastěji v sokolovně, občas v přírodě.

1927 uvedli Pygmalion (Shaw), rež. C. K. Šubert.
1928:
Ďábel (Molnár), rež. V. Beránek.
Michelina (Rey), rež. C.K. Šubert.
Pražský Žid (Kolár), rež. A. Vaněk. Společně s Osvětovým sborem.
Sport a láska (Amiel), rež. Prav. Jeník.
Sextánka (Neubauer), se studenty střed. škol, rež, A. Vaněk.

1931, 1938 členem ÚMDOČ.
1932 Maugham: Posvátný plamen, Al. Jirásek: M. D. Rettigová, 1. místo v okrskové div. soutěži.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1941, 13. 9. při hře Muzikantská Liduška si bodrý a veselý Jan Kahovec (pekař) dovolil extempore, které se stalo osudným nejen spolku, ale i jemu.
1942 táborské gestapo činnost zastavilo, zabavilo divadelní fond a J. Kahovec zaplatil extempore životem.

1946 činnost obnovena.
Hry: Velký mág (Dyk), rež. Z. Mrkvička, Zkrocení zlé ženy, Veselé ženy windsorské, Romeo a Julie, Othello, Večer tříkrálový, Manon Lescaut, Cyrano z Bergeracu.

1950 spolek začleněn do ZK Jáchymovských (později Středočeských) rudných dolů.

Do 1954 režisérem Pravoslav Jeník.

1959 po zřízení profesionálního divadla Spolek pro zbudování divadla v Příbrami zanikl.

Divadelní soubor ZK Jáchymovských dolů pokračoval.
1965 se zúčastnil 4. Čapkova divadelního léta ve Staré Huti s pásmem Z operety do operety.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 369-370.

MÜLLER, V.: Na okraj 4. Čapkova divadelního léta. Amatérská scéna 1965, č. 9, s. 18.

NĚMEČEK, Jan: Hudební tradice a život hornické Příbramě. In: Město stříbra a slávy. Příbram, MNV 1966, s. 85.

PADEVĚT, P.: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla na Příbramsku. Gymnázium Příbram, 1988. SOkA Příbram.

POLÁK, S: Příbramské divadelnictví. Ochotnické divadlo. Vlastivědný sborník Podbrdska, č. 1, Příbram 1966, s. 128-130.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1932, s. 32.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.

Československé divadlo 1931, č. 9, s. 141.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/6545/1925, Spolek pro zbudování Městského divadla (zal.).

Související Obrázky

Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, Ďábel - plakát, 1928
Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, Michelina - plakát, 1928
Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, Pražský žid - plakát, 1928
Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, Pygmalion - plakát, 1927
Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, Sport a láska - plakát, 1928
Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, studenti, Sextánka - plakát, 1928


Mapa působení souboru - Spolek pro zbudování Městského divadla / ZK Jáchymovských rudných dolů.

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, Pygmalion - plakát, 1927
Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, Ďábel - plakát, 1928
Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, Sport a láska - plakát, 1928
Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, studenti, Sextánka - plakát, 1928
Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, Michelina - plakát, 1928
Příbram, Spolek pro zbudování měst. divadla, Pražský žid - plakát, 1928