Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vlastimil, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1889
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1889 (1890) z iniciativy P. Matase založen Spolek vzájemně se podporujících divadelních ochotníků Vlastimil.

Repertoár: dobové truchlohry, komedie či frašky.
1890, 1902 Půjč mi svou ženu (M. Desvallières).
1897 Sedlák milostpán, Hospodář a výměnkář.
1898 Na letním bytě.
1899 uvedeno Na statku a v chaloupce, Slavnost založení.
1900, 1916, 1920 Mlynář a jeho dítě.
1901, 1904, 1914 Můj ráj (J. Vojtěchovský).

Hráli v hostinci U zlatého soudku.
Na poč. 20. stol. hráli v hostinci Na Marjánce.

1902 zahájil podzimní sezonu ve spolkové místnosti U České koruny.
Uvedli Mlynář a jeho dítě, režie Ant. Hnuta, dále E. V. Štolovský: Půjčil svou ženu, veselohra.
Vlivem vnitřních sporů byla činnost ochromena.

1904 po generační proměně se opět zaktivizovali.
Členem ÚMDOČ:. Předseda V. Hahnl, režisér V. Vála.
1904 hry Farář z Podlesí, Svatojánská pouť.
1906 - SDO Vlastimil zvolil režisérem p. J. Válu, dekoratérem A. Hnuta; spolek, který je členem ÚMDOČ, během min. roku sehrál 4 představení.
1906 - Paní Marjánka, matka pluku.

V průběhu existence hráli také v Měšťanské besedě a v sále hotelu Buchar.

1920 Kandidát ženitby (A. Lokay), v sále Městské Střelnice (viz plakát).
1921 Vojnarka, Strakonický dudák.
1925 Gazdina roba (Preissová).

Spolek byl dobře organizován, vlastní knihovna, např. ve 20. letech 120 svazků div. literatury a 340 her.

Pořádali i taneční a maškarní zábavy, výlety, koncerty, přednášky, taneční hodiny.

V představeních pohostinsky vystupovali profes. herci, např. Mošna, Beníšková, Kohout, Scheinpflugová, Štěpánek.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1943 - 4. dubna v hotelu Podařil uvedli zpěvohru Melodie srdcí (Chlumecký).
Odpoledne představení pro děti - Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
(viz plakát)

Spolek činný do 1950 (?).
Bibliografie:
DOLEJŠÍ, F.: Počátky ochotnického divadla v Příbrami, České právo 4. 1. 1907.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 369-370.

PADEVĚT, P.: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla na Příbramsku. Gymnázium Příbram, 1988. SOkA Příbram.

POLÁK, S: Příbramské divadelnictví. Ochotnické divadlo. Vlastivědný sborník Podbrdska, č. 1, Příbram 1966, s. 128-130.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 468-469, kIPOS, kART.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.

Divadlo 1904, č. 14, s. 316.
Divadlo roč. 4, 1905-1906, č. 9, s. 213.

Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71, č. 15, s. 133.
Divadelní listy 1902, č. 2, s. 36.
Thalie 1897-8, č. 5, s. 39, č. 18, s. 143.
Thalie 1898-9, č. 21, s. 168.
Thalie 1899-1900, č. 6, s. 51, č 13-14, s. 114.

Československé divadlo 1925, č. 12, 2. str. ob.
Archivy:
DNM P-7-A-366-C1225

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/236/107, SDO Vlastimil, zal. 1889 (1890).
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/954/1914, SDO Vlastimil.

Státní okresní archiv Příbram
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Vlastimil Příbram
Časový rozsah: 1891-1929
Tematický popis: 1 kniha zápisů ze schůzí a dvě účetní knihy.

Související Organizace

Související Obrázky

Přibram, Vlastimil, Kandidáti ženitby - plakát, 1920
Příbram, Vlastimil, Melodie srdcí - plakát, 1943
Příbram, Vlastimil, Titulní list Knihy příruční


Mapa působení souboru - Vlastimil, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přibram, Vlastimil, Kandidáti ženitby - plakát, 1920
Příbram, Vlastimil, Titulní list Knihy příruční
Příbram, Vlastimil, Melodie srdcí - plakát, 1943