Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vrchlický, spolek div. ochotníků / Ochotnický soubor mladých (ČSM?)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1924
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1959
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1924, 15. ledna (? dle V. Talíka) založen Spolek divadelních ochotníků Vrchlický – zpočátku patrně jako volné sdružení osob bez schválených stanov.

Předsedou zvolen Josef Turek, jednatelem Bedřich Camrda.
Mezi starší generací nenašli porozumění, spíše mezi mládeží.

1926 – Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, r. František Maňour; Ernst B. Raupach: Mlynář a jeho dítě, r. František Tůma (představení nepovoleno pro neexistenci úředně povoleného spolku).

1926 spolek úředně ustaven jako Spolek divadelních ochotníků Vrchlický Světce.
Zakládajících členů bylo 20, postupně počet členů vzrostl na 50, ale všichni nebyli činní.

1927 – Marie Slavíková (pseud. Viktor Franěk): Žabičky pana profesora; režie František Tůma; František Hlavatý: Bílá myška. V sále Tomáše Čejny.
1928 předsedou V. Malý.
1928 – Rudolf Kneisel: Pan farář a jeho kostelník, hráno v sále Josefa Čejny.
1929 předseda Josef Turek, náměstek předsedy R. Maňour.
1929 – František Šupka, upravil Antonín Vlach: Válečný invalida.

1925–1931 vybudoval spolek jen z vlastních zdrojů pomník padlým v 1. svět. válce.

Začátkem 30. let si sami postavili nové jeviště.

1931 – František Lašek-Lukovič: Osiřelo dítě.
1932 předsedou Josef Turek.
1932 – J. F. Karas: Mučedník brixenský, Jan Baptist Kühnl: Následky dostaveníčka.
1933 nová registrace spolku.
1933 – Vl. Vladimský-Ježek: Terezínští katané, František Lašek-Lukovič: Naše věrné milování.
1934 předsedou Jindřich Hrabáč, jednatelem Alois Jenota.
1934 – Mirko Vrána-Trocnovský: Černý vlk, Antonín Řehoř-Hýskovský: Drama otroků.
1935 – Mirko Vrána-Trocnovský: Trest Boží, Viktor Franěk: Láska nehněvaná, není milovaná.
1936 předsedou Rudolf Maňour, jednatelkou Františka Camrdová.
1936 – František Langer: Jízdní hlídka, Kamil Novák: Není Zajíček jako Zajíček.
1937 – V. Ben (pseudonym Václava Bubna): Pro rodné lány; Myslivna na Výrovně (autor nezjištěn).
1938 – Kamil Novák: Kontrolor Zajíček.
1939 – Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství (dle kroniky Miloš Veselý: Tulák Mirko), František Lašek-Lukovič: Tatínek jde na manévry.
V tomto roce se spolek přestěhoval do sálu Jana Maška.

1940 spolek prošel vážnou krizí a teprve novému vedení se ji podařilo překonat. Předsedou kolář Karel Vejnar.

1940 – Miloš Veselý: Tulák Mirko, František X. Svoboda: Směry života.
1941 – Josef Skružný: To byla noc; plánované představení hry Antonína Šímy Nezvedená Lída aneb Dítě lesa bylo odloženo.
1942 – Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Jan Šelle: Krajánek a jeho dítě.
1943 předsedou Jan Tupý, režisérem Karel Vosol, malíř.
1943 – Božena Rajská-Smolíková: Ze starých mlýnů, Karel Fořt: Slečna z chaloupky, Antonín Santner: Kašpárek a Šmidra mezi Indiány, Max Halbe: Proud.
Ve 40. letech se hrálo v hostinci Jana Maška.

Do 1943 SDO Vrchlický uvedl 68 her (m. j. Naši furianti) a několik představení pro děti. Repertoár tehdy obvyklý, český klasický.
49 členů, z toho 24 činných.
1944 předsedou Jan Tupý.
1949 členem Březinova okrsku ÚMDOČ v Kamenici nad Lipou.
1949 – Mirko Vrána-Trocnovský: Hřích selky Mariny.

Koncem 50. let zaznamenána další činnost, zřizovatel souboru v kronice neuveden, hrála především mládež (ČSM?).
1959 – Dobrodružství tuláka Kalouse (autor nezjištěn, pův. komedie V. V. Škvarkina Soudný den?). Hlavní roli hrál Jan Čejna ml.
Bibliografie:
BLAŽEK, Pepa: Světec. Divadelní ochotník 1930, r. 7, č. 6, s. 70–71. kART

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 513.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 334. kART.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
9. kraj ÚMDOČ, protokoly, spisy.
SEZNAM organizovaných spolků Březinova okrsku ÚMDOČ, 1949.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i. č. 1143, ka 606.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Světce, i. č. 1058, ka 528.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942, i. č. 186–193, č. knihy 176.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940, i. č. 186–193, č. knihy 174.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938, i. č. 186–193, č. knihy 172.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i. č. 186–193, č. knihy 171.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, i. č. 186–193, č. knihy 170.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i. č. 186–193, č. knihy 169.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, i. č. 186–193, č. knihy 168.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932, i. č. 186–193, č. knihy 167.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, i. č. 186–193, č. knihy 166.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Světce, i. č. 891, ka 329.
Pelhřimov, Okresní úřad, i. č. 1098, ka 730.
Pelhřimov, Okresní úřad, i. č. 1098, ka 723
Pelhřimov, Okresní úřad, i. č. 1098, ka 721
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo – Policejní hodina 1943, i. č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).
Pelhřimov, Okresní úřad, i. č. 866, ka 331.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/665/1926, SDO Vrchlický (zal.).
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/4574/1940, SDO Vrchlický.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2904/1941, SDO Vrchlický.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Světce, kronika obce 1931–1960,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kgosZ&menu=3&id=90167&page=6

Související Obrázky

Březina, SDO Tyl; Bořetín, SDO a Republikánský dorost; Deštná, SDO; Jižná, SDO Jablonský; Mirotín, KrDO Rovnost; Mnich, Hasiči; Samosoly, Hasiči; Světce, Vrchlický – zákaz vystupování dětí při veřejných produkcích, 1934
Děštná, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Deštná, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Deštná, Jižná, Mirotín, Pluhův Žďár, Světce, přehled divadelních souborů, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Mirotín, Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních spolků, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních souborů, 1943
Světce, Vrchlický, dotaz o zrušení spolku, 1940
Světce, Vrchlický, Krajánek a jeho dítě, 1942
Světce, Vrchlický, Mlynář a jeho dítě, 1926
Světce, Vrchlický, oznámení o valné hromadě, 1933
Světce, Vrchlický, povolení hry, 1941
Světce, Vrchlický, stanovy, poslední strana, 1941
Světce, Vrchlický, stanovy, úvodní strana, 1941
Světce, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1934
Světce, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1935
Světce, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Světce, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Světce, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Světce, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1939
Světce, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Světce, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1944
Světce, Vrchlický, volba funkcionářů spolku, 1926
Světce, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1940
Světce, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1940
Světce, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1940
Světce, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1941
Světce, Vrchlický, žádost o povolení hry, 1942


Mapa působení souboru - Vrchlický, spolek div. ochotníků / Ochotnický soubor mladých (ČSM?)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Světce, Vrchlický, volba funkcionářů spolku, 1926
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Světce, Vrchlický, oznámení o valné hromadě, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Světce, Vrchlický, volba funkcionářů na valné hromadě, 1934
Březina, SDO Tyl; Bořetín, SDO a Republikánský dorost; Deštná, SDO; Jižná, SDO Jablonský; Mirotín, KrDO Rovnost; Mnich, Hasiči; Samosoly, Hasiči; Světce, Vrchlický – zákaz vystupování dětí při veřejných produkcích, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních souborů, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949