Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl spolek div. ochotníků / Národní souručenství

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1924
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1947
Působení: 192x, 193, 194x
1922 černovičtí ochotníci prodali staré jeviště do Svatavy.

1924 - 1. ledna - byl ustaven Ochotnický spolek Svatava za účasti 27 členů na popud zvoleného předsedy a režiséra Gustava Langhanse, akademického malíře, žijícího ve Svatavě na odpočinku.
Za měsíc přibylo dalších devět členů a spolek se přejmenoval na Tyl.
Do června uspořádal spolek 5 představení (2 hry a 3 večery několika jednoaktovek) a na valné hromadě se rozhodl začít budovat vlastní dům.
Hrálo se v hostinci a jeviště mělo být zbudováno později. Též se členové dohodli, že „se má hráti jen za jasných nocí“.
1925 členem ÚMDOČ.
1925 Břetislav Ludvík: Prapor spolku Milion, Josef Skružný: Románek na horách.
1926 dosavadní jednatel Fr. Votápek se stal předsedou a od roku 1928 i režisérem ( říjen 1943).
Mezi funkcionáři docházelo v prvních letech k unáhleným odchodům a návratům. Týkaly se Langhanse i jednatele Fr. Pekaře, kterému byla po smrti roku 1930 věnována v zápise oslavná veršovánka. Byly i spory o úhradu nákladů, ale ročně se odehrálo vždy několik představení.
1926 F. P. Vožický: Na záletech, Adolf Wilhem Ernst von Winterfelt: Sestra červeného kříže, aneb, Kainovo znamení, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, František Ferdinand Šamberk: Kulatý svět, Ferdinand Oliva: Dáma ve smutku, Václav Kliment Klicpera: Každý něco pro vlast.
1927 předsedou F. Janů.
1927 František Švejda: Amerika - Evropa, Ruda Mařík: Švejk má dvojčata.
Od 1928 měly mít na generální zkoušku přístup se slevou školní děti.

1932 předsedou František Padourek, tesař.
1933 si ochotníci objednali vymalování scény od „p. Bauera, fotografisty z Černovic“ a požádali hasiče o úschovu kulis v jejich kolně.
Spolek měl i veřejnou knihovnu, platilo se půjčovné.
1936 novým předsedou spolku František Volák.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 se nehrálo, roku 1938 za nového předsedy a režiséra A. Borovičky 5 představení a do zápisové knihy byl vložen pamětní list k úmrtí TGM, podepsaný všemi 38 členy. Režisérem Jaroslav Vlach.
1938 novým předsedou a režisérem Alois Borovička.

1939 byl spolek nuceně včleněn do místního Národního souručenství.
Předsedou Alois Borovička.

1940-1941 svatavští ochotníci, sloučení s Národním souručenstvím, budovali hřiště, sehráli sedm představení a 20. října 1940 se nechali společně vyfotografovat na břehu dolního rybníka. Předsedou Alois Borovička, nar. 1902.
V Obecním domě v Černovicích hráli Jedenácté přikázání. Předsedou Fr. Paďourek.
Režisérem se stal Jan Šárek, roku 1942 byl zvolen i okrskovým režisérem.
Zápisy v jejich knize končí neúmyslně symbolicky dnem 20. výročí založení ochotnického spolku Tyl 1. ledna 1944.
1942 novým předsedou František Volák, režisérem Jan Šárek.
1942 M. Honzalová-Semikinová: Na přelomu, František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl.
1943 Jiří Verner: Souboj talárů, Mládež NS Josef Skružný: Falešná kočička, Josef Barnát: Most nejkrásnější.
1945 po druhé světové válce činnost spolku obnovena.
1947 existence souboru Tyl skončila.
Bibliografie:
TUREK, Jiří: Vývoj ochotnického divadla v Černovicích u Tábora - dle knihy Černovice rok po roce. Černovice MÚ 2010 a 2011. Autorský výpis, prameny a literatura uvedeny v knize.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.

Československé divadlo 1925, č. 3, s. 47.
Archivy:
Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Svatava, i.č. 1058, ka 528
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Svatava, i.č. 891, ka 329
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 733
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 721
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 331

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/2997/1924, SDO Tyl (zal.).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/1810/1947, SDO J. K. Tyl.

Související Obrázky

Benešov, Mošna, Černovice, Bělohrobský, Markvarec, JDO, Svatava, Tyl, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Černovice, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Černovice, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Černovice, Svatava, Benešov, přehled divadelních souborů, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Mirotín, Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních spolků, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních souborů, 1943
Svatava, Tyl, Amerika - Evropa, 1927
Svatava, Tyl, Dáma ve smutku - Každý něco pro vlast, 1926
Svatava, Tyl, Josef Kajetán Tyl, 1942
Svatava, Tyl, Kulatý svět, 1926
Svatava, Tyl, Na přelomu, 1942
Svatava, Tyl, Na záletech, 1926
Svatava, Tyl, oznámení o činnosti spolku, 1932
Svatava, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1943
Svatava, Tyl, Palackého třída 27, 1926
Svatava, Tyl, Prapor spolku Milion, 1925
Svatava, Tyl, registrace spolku, 1924
Svatava, Tyl, Románek na horách, 1925
Svatava, Tyl, Sestra červeného kříže, aneb, Kainovo znamení, 1926
Svatava, Tyl, spolkové stanovy, 1924
Svatava, Tyl, Švejk má dvojčata, 1927
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1934
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1935
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1939
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1942
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1943
Svatava, Tyl, žádost o povolení valné hromady, 1942
Svatava, Tyl, žádost o povolení valné hromady, 1943
Svatava, Tyl, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934


Mapa působení souboru - Tyl spolek div. ochotníků / Národní souručenství

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Svatava, Tyl, spolkové stanovy, 1924
Svatava, Tyl, registrace spolku, 1924
Svatava, Tyl, Prapor spolku Milion, 1925
Svatava, Tyl, Dáma ve smutku - Každý něco pro vlast, 1926
Svatava, Tyl, Amerika - Evropa, 1927
Svatava, Tyl, oznámení o činnosti spolku, 1932
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1934
Svatava, Tyl, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1935
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1939
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Svatava, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1942
Svatava, Tyl, žádost o povolení valné hromady, 1942
Mirotín, Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních spolků, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949