Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO U nás / ZK Juta / OB

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1873
Působení: 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x
1850 Doktor Faust.
1853 -1873 zmínky o ODi.
Podnět k založení spolku dal Ferdinand Rosa, revizor pražské železnice.
1872 Vypovězenec, zachován ručně malovaný plakát.
1873 ustaven SDO U nás, jen příležitostně na improvizovaném jevišti.
SDO zal. uč. Mazánek, hrál, režíroval, maloval kulisy. Namaloval i oponu s panoramatem Suchovršic. Spolek si dal heslo Vzděláním národa zvítězíme.
1884 zpracovány stanovy spolku.
Hrálo se na rozkládacím jevišti v bývalé šenkovně čp. 47.
1909 V. Vágner postavil nový hostinec s divadelní dvoranou. Zah. Naši furianti. Osvětlení karbidovým vybíječem umístěným za jevištěm.
1911 - Lad Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník.
1912 spolek získal od ÚMDOČ zásilku divadelních knih.
1912 - 8. 12. - B. Distl: Knoflík, veselohra; 12. 5. - P. M. Malloch: Černé oči, proč pláčete; F. J. Karas: Kosové aneb Lidská hloupost nevymizí, režie J. Vít.
1912 -
Za 1. světové války
1914-1918 hráli divadlo jen sporadicky.
Po 1918 se činnost rozvinula, i 10 a více premiér do roka. Nejnavštěvovanější operetní představení. Reprízy, zájezdy.
1921 Poklad statku Lhoty (Vratislav) - režie A. Illich, Dědečkovy housle (Rudlofff) - režie R. Vít.
1922 SDO členem ÚMDOČ, 80 členů.
1925 první představení v přírodě (v Karbance) Kráska ze Šumavy, hrálo se i na zahradě u Rosů. Na dvoře úpického pivovaru veselohra V tom úpickém pivovaře, veselé jsou tváře.
1928 Vondráčkův omyl.
193x Na vikárce u svatého Víta,
Na Kozlanském klepáči,
Kozlanská garda,.
Hospůdka u Markyty.
Představení byla vždy vyprodána.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.


Za 2. svět. v. 29 premiér.
1940 8 premiér.
Po 1945 činnost slabší.
1945 pásmo Tečka.
Přerušení činnosti - mnoho členů se odstěhovalo do pohraničí.

1948 obnovení činnosti zásluhou J. Frimla a F. Fidra.
F.L.Věk
Revizor,
Maryša,
Gazdina roba aj.
1951 jako DO U nás ZK ROH Juta 6–Adamov.
1954 Na Kozlanském klepáči. Hrálo se v hostinci U Vágnerů,
1965-1968 přestavba hostince na KD s jevištěm.
1969 společně se SSM. Koncem 70. let útlum.
1981 obnovení činnosti OS OB.
V 80. letech členy starší generace. Repertoár klasická a současná tvorba. Mimo div. hry i pásma, např. Karel Hašler, Český a světový humor v próze ad. Rozšíření aktivity a umělecké zkvalitnění limitovala ekonomická situace souboru. Negativně působila i blízkost divadla v Úpici. 1983-1985 modernizace jeviště v KD Družba.
1988 spolek spolupořadatelem 10. ročníku festivalu současné div. tvorby.
1990 po víc než roční přestávce obnovení činnosti.
1991 jedna ze dvou premiér ve spolupráci s mladými herci z Úpice.
1991 navrácení KD původnímu majiteli.
1993 při jubileu pouze ukázky z her v prostorách ZŠ.
1999 byl soubor činný.
Bibliografie:
KALINA, Martin: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Trutnov. Rkp. pro MČAD 1998. kART. Viz Místa/Okresy/Trutnov/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 507-508.

RÝGROVÁ, Zina: Amatérské divadlo jako specifická kulturní aktivita ve volném čase. Se zvláštním zaměřením na okres Trutnov. Diplomová práce. Praha, FF UK, katedra teorie a řízení kultury 1989. 100 s. kART

SUCHOVRŠICKÉ ochotnické divadlo, xerokopie z nejmenovaných regionálních (?) novin neurčeného data. kART. (Údaje dle Sborníku obce Suchovršice)

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.
----

Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 3, s. 25.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 6, s. 52.


Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 50; č. 11, 20. 3. 1912, s. 129; č. 15, 20. 5. 1912, s. 193.

Jeviště 1921, č. 8, s. 127, č. 43, s. 647.

Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/1695/1940, SDO U nás.

Státní okresní archiv Trutnov
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků U nás Suchovršice
Časový rozsah: 1884-1990
Metráž: 2,52 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků U nás Suchovršice
Tematický popis: seznam členů spolku, jednací kniha, smlouva o pronájmu hostince, divadelní řád, plakáty, fotografie, stanovy, oběžníky
Archivní pomůcky
CHMELAŘ JAN: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ U NÁS SUCHOVRŠICE, 1884 - 1990. Inventář, 2001, s. 12, ev.č. 108.

Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně.
přijalo (130316) do svého depozitáře 14 balíků textů divadelní knihovny ze Suchovršic, zprostředkoval Miloš Gerstner z Benecka.

Související Pojmy

Mapa působení souboru - SDO U nás / ZK Juta / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':