Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kroužek divadelních ochotníků / Spolek div. ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1919 1. 5. byla do hospody U Vaňků svolána ustavující schůze, byl založen Kroužek divadelních ochotníků (KrDO), užíván také název Spolek divadelních ochotníků (SDO). Byly schváleny stanovy.
Předsedou spolku se stal Josef Hykl, rolník a starosta obce, režisery byly František Vaněk a Josef Cerha.

Z repertoáru:
Karel Pleskač: Poklad; dramatizace románu Viktora Huga Zvoník u Matky Boží; Skružný/Vrbský: Láska si nedá poroučet; Jaroslav Makuš: Vévoda Václav, Hais-Týnecký: Duše lípy.
Hráli i v přírodě.

1920 František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, r. František Vaněk.
1921 předsedou Josef Hykl, opraveno jeviště.
1921 Gabriela Peissová: Gazdina roba, . František Vaněk, Ochotnický ples, Karel Ladislav Kukla: Hrobník a jeho dcera (Vladařka smrť).
1922 předsedou Josef Křáp.
1922 Božena Němcová: Viktorka, Máje, František Jaroš: Tři halíře, Ferdinand Oliva: Proč bychom se netěšili.
1923 Předsedou Josef Hykl.
1923 Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, Otakar Svoboda: O silném kovářovi, Vojtěška Baldessari Plumlovská: Zlatá nit, Ferdinand Oliva: Osudem zrazeni.
1924 spolek členem ÚMDOČ.
1924 Ochotnický ples, Zdenka Uhlířová-Štětková: Zlatý lupínek, František Ruth: Písmákova dcera.
1925 u příležitosti odhalení pomníku padlým (pořádal SDO) vystoupení, koncert, promítání filmu Za svobodu národů.
1925 K. Driml: Začarovaná země, Čeněk Habatr: Tajemný dub, Josef Houžvic: Věno, A. Opěly: Ondráš, pán Lysé Hory, Dětská besídka, Josef Skružný: Ta naše Máňa.
1926 předsedou Josef Krumpholz.
1926 Jan Beran: Za tatíčkem, J. E. Šlechta: Kříž u potoka, Máje, František Hlavatý: Městská rada na námluvách.
1927 Spolkový ples se svatbou člena Václava Sůry, Besídka, Viktor Franěk: Podvodnice, r. Josef Srnec a Jaroslav Hykl.
1928 Ples, Charlotte Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský, děti sehráli Jaroslav Průcha: O matce vlasti, Vilém Neubauer: Sextánka.
1929 Ples, Máje, Alegorický vůz Psohlavci, Josef Hais-Týnecký: Duše lípy, Jaroslav Makuš: Vévoda Václav.

1930 předsedou Josef Brůžrk, režiséři V. Sedláček a Josef Srnec.
1930 Josef Skružný: Láska nedá si poroučet, Ples ochotníků, Besídka, Josef Mikšíček: Golgota, Národní slavnost, Jiří Balda: S troškou do mlýna, Silvestrovský večer.
1931 předsedou Josef Rambousek.
1931 Ochotnický ples, dle A. H. Sokola napsal Vilém Votruba: Tvrdé palice, F. A. Šubert: Probuzenci, Mikulášská zábava - Jaroslav Pokorný: Máte oddací list?, Jaroslav Pokorný: Jeden a dva jsou tři (Je paní Andula vina?), Mikulášská scéna, František Lašek-Lukovič: Tatínek jde na manévry.
1932 režiséry Josef Rambousek a František Nývlt.
1932 František Lašek-Lukovič: Tatínek šel na zálety, Josef Skružný: Románek na horách (Šenkýřka U divoké krásy), r. František Nývlt.
1933 Richard Branald: Praha - Brno.... nasedat!, Ochotnický ples, Jan Poláček: Trestanci na Špilberku, aneb, Revírník Anton, dětská hra Svátek matek, r. František Nývlt, K. J. Erben: Zlatý kolovrat, Marie Příleská: I člověk spravedlivý, Besídka - Jano, František Balej: Nechoď tam, pojď radš k nám.
1934 Karla Lužanská: Zavadilka vdává dceru, Maškarní merenda, Karla Lužanská: Jindra, Pomlázková zábava, Akademie, Josef Skružný: Ferdinand spí.
1935 předsedou František Dvořák.
1935 Ples, Alois Jirásek: Lucerna, Pomlázková zábava, Karel Balák: Srdíčko z lásky.
1936 Karel Balák: Anton, nezlob!, r. František Nývlt, Maškarní merenda, Máje, Karel Balák: Dědek pod pantoflem, Antonín Branald: Česká maminka, r. František Nývlt. Během roku proběhlo celkem osm svateb členů spolku.
1937 Kroužek divadelních ochotníků v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
Až do roku 1940 chí zápisy o činnosti spolku.

1940 předsedou Josef Hykl.
1940 Tóňa Labuťa: Písnička srdce, Jiří Hora: Bártova pomsta, Václav Bárta: Bouřliváci z naší vesnice, Jaromír Horský: Ta naše písnička česká.
1941 Mrštíkové: Maryša, Josef Jan Kalivoda: Na křivých cestách.
1942 předsedou František Vodička.
1942 Pavel Rudolf: Starý varhaník, Karel Piskoř: Radostná událost.
1943 předsedou František Kopecký.
1943 Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Josef Kubík: Na Miličskej rychtě, Ignát Hermann a V. J. Krýsa: Artur a Leontýna.
1944 předsedou František Kopecký.
1944 Alois Jirásek: Vojnarka, J. K. Tyl: Pražský flamendr, D. C. Faltys: Veronika.
1945 další zápisy se již nedochovali.

Ochotníci se na dlouhých 57 let odmlčeli.
Bibliografie:
HOUDKOVÁ, Lenka; zprac. Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001, 1 s. kART.
HOUDKOVÁ, Lenka a kolektiv: Rok na vsi střípky z historie a současnoti

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 506.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.

Československé divadlo 1925, č. 12, s. 191, 2. str. ob.; č. 14, 2. str. ob.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1361/1919, KrDO.

Související Organizace

Související Obrázky

Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, Čestné uznání Josefu Křápovi, 1939
Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, Duše lípy - plakát
Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, Duše lípy - plakát, 1929
Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, legitimace, 1930
Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, Probuzenci, 1931
Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, Psohlavci, 1929
Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, Zlatá nit, 1923
Sudovo Hlavno, Rok na vsi
Sudovo Hlavno, Spolek (kroužek) divadelních ochotníků, legitimace ÚMDOČ, 1926


Související Alba

Mapa působení souboru - Kroužek divadelních ochotníků / Spolek div. ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sudovo Hlavno, Rok na vsi
Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, Čestné uznání Josefu Křápovi, 1939
Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, Zlatá nit, 1923
Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, Psohlavci, 1929
Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, Duše lípy - plakát, 1929
Sudovo Hlavno, Kroužek divadelních ochotníků, Probuzenci, 1931