Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO / KrDo / Československý svaz mládeže

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1931
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1963
Působení: 193x, 194x, 195x, 196x
1931 založen SDO Tyl, činný i koncem 30. let.
Pořízeno nové jeviště , které namaloval akademický malíř Karel Musil ze Žamberka.

1939-1945 za německé okupace bylo řídícím učitelem Karlem Matyášem nacvičeno a sehráno 8 her:
R. Branald (Nebo M. Bukovský?): Selská čest, Karel Balák: Naše zlatá Katy, Nevěsta z Českého ráje, V. Bárta: Zelená krev a Od mlýna k mlýnu, D. R. Zoulek: Přezůvky Štěstěny, Fr. Hlavatý: Svatba pod pokličkou a Fr. Cimler: Tvrdé palice.

1945 v listopadu byl ustaven Kroužek divadelních ochotníků J.K.Tyla ve Studeném, který byl řádně zapsán v Dobrovského okrsku ÚMDOČ v Kostelci nad Orlicí.
Kroužek měl 28–30 členů.
Vůdčí osobnosti: řídící učitel Karel Matyáš, železničář Alois Špindler, v pozdějších letech Miroslav Faltus a Ladislav Horníček.

1945–1951 nejaktivnější léta Kroužku divadelních ochotníků J. K. Tyla.
Jen na domácí scéně předvedli 29 her, s každou vystoupili pohostinsky v okolních obcích.
Mimo jiné byly sehrány hry: Fr. Cimler: Matka Kráčmerka, H. Klein: Vraťme se k půdě, (nelze určit - víc autorů): Za svobodu národa, V. Bárta: Na potoce za mlýnicí, Viktorka, Komediantka, M. Hanzalová-Semikinová: Vojáci rodné hroudy, Jos. Liška Doudlebský: Srdce na kovadlině, několik pohádek pro děti a další.

Kromě toho byla každý rok pořádána mikulášská zábava s bohatým programem nebo silvestrovská, v masopustu se konal pravidelný divadelní maškarní ples.

Na valné hromadě Dobrovského okrsku ÚMDOČ v Kostelci nad Orlicí 2.2.1946 získalo Studené v hodnocení spolků 4. místo před mnohem početnějšími spolky. Členové kroužku uspořádali také několik pěších a autokarových zájezdů po Čechách a Moravě.

V listopadu 1950 rozhodnutím okresních osvětových orgánů byl Kroužek sloučen s místní skupinou ČSM.
V Úředním listu č.II ze 17.6.1951 byl Kroužek J. K. Tyla vymazán z rejstříku spolků, protože dnem
21.11.1950 se začlenil jako Divadelní odbor J. K. Tyl při ČSM Studené.
Vedení přešlo do rukou mladých.
Bylo sehráno ještě několik her: V. Štech: Třetí zvonění, dříve nepovolený F. X. Svoboda: Poslední muž a další. Dřívější záslužná aktivita se již neobnovila.
Začátkem 50. let začaly narůstat potíže s okresními osvětovými orgány, které značně omezovaly výběr her. Některé byly zakázány a nebyla povolena třeba již nacvičená hra. Ochotníci byli znechuceni a činnost Kroužku zákonitě ochabla.

1963 byla jako poslední sehrána hra Josefa Kubíka Manželky Metoděje Konvalinky.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 501.

MÜHLRAD, Vojtěch: Ochotnické divadlo ve Studeném. Rkp. 2004 pro DbČAD.
Archivy:
Knihovna OÚ:
Kronika Kroužku J.K.Tyla ve Studeném.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/7846/1931, SDO Tyl. (zal.).

Fond ZÚ 1935-1937, i. č. 406/1150/1936, SDO Tyl.

Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/157/1946, Kr DO J. K. Tyl.

Související Obrázky

Milan Poláček, Osvědčení o absolvování školení okrsku Dobrovský ÚMDOČ v Kostelci n. Orl., 1947


Mapa působení souboru - Tyl, SDO / KrDo / Československý svaz mládeže

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Milan Poláček, Osvědčení o absolvování školení okrsku Dobrovský ÚMDOČ v Kostelci n. Orl., 1947