Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků / Divadelní kroužek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1921
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1957
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1921 Spolek divadelních ochotníků,
jeviště U Snížků.
1922 František Flos: Nanynka z Týnice.
1926 František Hlavatý: Bílá myška, Josef Marvart: Chci žíti!, Sylvestrovská zábava.
1927 Josef Hais Týnecký: Na děkanství, Otokar Pospíšil: Na selském gruntě (představení zakázáno pro neexistenci spolku, následně povoleno).
1927 soubor členem ÚMDOČ.
1929 SDO znovu založeno.

1931 Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky, Josef Kubík: Pupínkovo pokušení.
1932 předsedou Alois Kráčmera, režisér Adolf Lehejček.
1932 Mirko Vrána-Trocnovský: Terno, Karla Lužanská: Třikrát svatba.
1933 František Hrubý: Pytlák, František Hlavatý: Městská rada na námluvách, Karla Lužanská: Sojčí pero, Jiří Balda: Do třetice všeho dobrého.
1934 Oldřich Dubovský: Až vstaneme z mrtvých, Jiří Balda: Pokušení starých mládenců, Alois Jarý: Jeho poslední hřích, Václav Buben: Pro rodné lány.
1935 předsedou i režisérem Adolf Lehejček, Richard Bukovanský

1936 na mimořádné valné hromadě byli zvoleni Alois Pletan předseda a Karel Vítků režisér.
1936 Karel Piskoř: Radostná událost, Petr Max Malloch: Černé oči, Mirko Vrána-Trocnovský: Ferda šéfem, J. Beran: V temnotách.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Skružný: Škola cudných mládenců.
1938 členem ÚMDOČ, 42 členů, vlastní jeviště, 3 představení.
1938 Bárta: Neříkej, hochu, že máš mne rád.
1939 Jan Drahovský: Celá ves se směje, Richard Branald: Princezny z fabriky, Jiří Hora: Vesnička pod lipami.
1939 předsedou Alois Peltan, režisér Jan Počiuck.

1940 František Cimler: Kříž u potoka, Václav Bárta: Prach a broky. Předsedou Alois Peltan rolnický syn, režisérem Bohumil Kožich.
1941 Kamil Novák: Kontrolor Zajíček, Jiří Hora: Bártova pomsta.
1942 Fráňa Francl: Za naším dvorečkem, Jiří Hora: Myslivecká latina, předseda Alois Seltan.
1943 předsedou Alois Seltan, režisérem Karel Grosa.
1943 Jiří Hora: Myslivecká latina, František Cimler: Tvrdé české palice, Josef Skružný: Románek na horách.
1949 členem Březinova okrsku ÚMDOČ v Kamenici nad Lipou.

V 50. letech soubor pokračoval, zřizovatel neupřesněn.
1954 - Lad. Stroupežnický: Naši furianti, Al. Jirásek: Vojnarka,
1957 - F. X. Svoboda: Směry života.
Bibliografie:
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
9. kraj ÚMDOČ, protokoly, spisy
SEZNAM organizovaných spolků Březinova okrsku ÚMDOČ, 1949

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Stojčín, i.č. 1058, ka 527
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942, i.č. 186 - 193, č. knihy 176
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940, i.č. 186 - 193, č. knihy 174
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939, i.č. 186 - 193, č. knihy 173
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938, i.č. 186 - 193, č. knihy 172
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, i.č. 186 - 193, č. knihy 168
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932, i.č. 186 - 193, č. knihy 167
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Stojčín, i.č. 891, ka 329
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 731
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/1126/1929, SDO (zal.).
Poznámka:
K dvojímu (či vícerému) členství v různých okrscích spolku:
Původní okrsky ÚMDOČ začaly organizovaně vznikat ve 20. letech ( na přelomu 19. a 20. století spontánně vznikaly župy). Stávající soubory se do nich z větší části zapojily. Po druhé světové válce začaly, zvláště v letech 1947-1949 /zdá se se, že opět "zdola"/, vznikat nové menší okrsky, které měly patrně zajistit lepší komunikaci s jednotami, což býval u bývalých okrsků často podstatný problém. (pozn. red. VŠ)
Obor činnosti:
činohra
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení

Související Obrázky

Hříběcí, Dolní Cerekev, Počátky, Polesí, Nové Syrovice, Štítné, Stojčín, Veselá, Vlčetín , přehled divadelních souborů, 1943
Hříběcí, Horní Cerekev, Počátky, Polesí, Nové Syrovice, Štítné, Stojčín, Veselá, Vlčetín, přehled divadelních souborů, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Počátky, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Počátky, Polesí, Stojčín, přehled divadelních souborů, 1943
Počátky, Sokol, Národně socialistická mládež, JPT, Katolická mládež, Rymberk, Vrchlický, Stojčín, SDO, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Stojčín, Divadelní kroužek, Bílá myška, 1926
Stojčín, SDO, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků,   volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o činnosti, 1932
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o mimořádné valné hromadě, 1936
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o mimořádné valné hromadě, 1936
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1933
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1934
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1935
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1936
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1937
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, povolení valné hromady, 1941
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, průvodní dopis ke stanovám, 1940
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, stanovy, 1940
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, stanovy, 1940
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1933
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1934
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1935
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1939
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, voznámení o valné hromadě, 1938
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, žádost o povolení členské schůze, 1938
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1942
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1942
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, žádost o povolení valné hromady, 1940
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, žádost o povolení valné hromady, 1941


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků / Divadelní kroužek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Stojčín, Divadelní kroužek, Bílá myška, 1926
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Stojčín, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o činnosti, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Stojčín, SDO, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Počátky, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Hříběcí, Dolní Cerekev, Počátky, Polesí, Nové Syrovice, Štítné, Stojčín, Veselá, Vlčetín , přehled divadelních souborů, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949