Databáze českého amatérského divadla

Soubory: POKROK, čtenářsko-divadelní spolek / Divadelní soubor Kulturního klubu Pokrok JZD

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1933
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1962
Působení: 193x, 194x, 195x, 196x
1933 založen nepolitický Čtenářsko-divadelní spolek Pokrok,
53 členů, z toho 33 činných.
Vznikl z Dramatického odboru Jednoty proletářské tělovýchovy, kterému hrozila konfiskace majetku.
Zakládající členové byli například Karel Klicman, Václav Prošek, Jan Veřtát, Anna Dušková, Antonín Korbaj aj.

Zahajovací představení – Josef J. Kollár: Pražský Žid. V hlavní roli František Zbořil.
1934 – Tříkrálová svatba (? W. shakespeare: Večer tříkrálový); A. Svoboda: Pod tou naší lípou; Václav Vrána: Ve mlýnici na šalandě; Tys jak Pepina Rejholcova (autor nezjištěn); František Crha: Hana Harcová (drama).
1935 – Miloš Veselý: Přijede pan president; Josef Kubík: Královnička; Růžena Utěšilová: Právo první noci; Ernst Benjamin Raupach: Mlynář a jeho dítě; Marie Příleská: Rozvod na zkoušku; Jaroslav Průcha: Krakonošova medicína; Adolphe Ennery: Nevinně odsouzen.
1936 – František Langer: Jízdní hlídka; Richard Branald: Vstup do srdce zakázán; Karel Piskoř: Šťastní otcové; František Cimler: Na lavici obžalovaných (drama).
Soubor přijat za člena ÚMDOČ.
1937 – Vilém Werner: Lidé na kře; Josef Liška Doudlebský: Holka jako buk; Joža Horáček: Žena policajt; Gabriela Preissová: Gazdina roba.
Režisérem spolku byl Václav Prošek.

Spolek pořádal také silvestrovské večery a úspěšné plesy.

1938 Pokrok členem ÚMDOČ (Šmahův okrsek), 59 členů, 6 představení, hrály se operety a hry se zpěvy.
Od té doby každoročně uvedli jednu hru pro děti a mládež, ve které s dospělými ochotníky účinkovali žáci zdejší obecné školy.
Za spolek byl funkcionářem Šmahova okrsku ÚMDOČ Václav Prošek.

Pod tímto názvem hráli i za okupace 1938–1945 v sále U Křivánků.
V té době byl předsedou spolku Josef Veřtát. Jednatel František Janovský, poté Jan Veřtát ml. Hlavním aktivním hercem a režisérem byl Václav Prošek.
Další aktivní členové: Karel Klicman s manželkou Marií, Antonín Korbaj, Adolf Švec s manželkou Marií, František Bouška s manželkou Marií, Václav Dvořák, Blažena Klicmanová provd. Veřtátová, Antonie Prošková, Jan Veřtát ml., Otto Novotný, Hana Šonková-Devátá aj.

1939 celkem 7 her, mezi nimi – Vladimír Jirousek, Eduard Ingriš: U panského dvora; Vladimír Kříž: Pouťová královnička.

1940 celkem 7 her (8 představení) – např. podle Boženy Němcové: Divá Bára; František Janovský (místní kronikář): Zpověď umírající; 3 hry od Ladislava Stroupežnického: Naši furianti (v přírodě, v lese za Šíchou(?), Paní mincmistrová, Mikoláš Dačický z Heslova (Zvíkovský rarášek).

1941 celkem 7 her (11 představení) – např. Vilém Werner: Červený mlýn; Vilém a Alois Mrštíkové: Maryša; Zdeněk Štěpánek: Nezbedný bakalář.

1942 celkem 6 her (9 představení) – např. Josef Hais-Týnecký: Domov; František F. Šamberk: Palackého třída 27 (kvůli cenzuře pod názvem Ovocná tř. 27); Josef Kaj. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku; Josef Barnáš: Most nejkrásnější; František Janovský: Stíny minulosti.

1943 celkem 6 her (8 představení) – např. Karel Zajíček: Královna Dagmar.

1944 jen 2 hry (3 představení) – např. František Sokol Tůma: Pasekáři ; též jeden kabaretní večer.
Poté činnost zastavena.

1946 činnost obnovena pohádkou Vojtěšky Baldessari-Plumlovské: Pohádková princezna, režíroval Jiří Šulc.
Do spolku vstoupili další členové, hrálo se tradičně U Křivánků.
Další hry 1946 – Konstantin Simonov: Ruští lidé; Karel Němeček: Rukopis času; Ruda Nížkovský: Podhorský grunt; Lope de Vega: Laurencia; Božena Rajská-Smolíková: Trikolora.
Režisérem spolku byl Václav Prošek, předsedou Karel Klicman.

1949 – František F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl (v titul. roli host z Tábora Jan Soumar); Václav Štech: Třetí zvonění.

1950 zahájení sezóny hrou manželů Tomanových: Vinice; Ján Skalka: Kozí mléko; Pavel Pavlík: Nikdy! (drama); Josef K. Tyl: Kutnohorští havíři; Ilja Prachař: Hádajú sa o rozumné; Karel S. Macháček: Ženichové.
Soubor získal 3. místo v soutěži Lidové umělecké tvořivosti.

Od 1951 (po zrušení spolků) Divadelní soubor Kulturního klubu JZD Pokrok.
Předseda byl Karel Klicman, režisér Václav Prošek.

1952 – Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera.
1955 – František F. Šamberk: Podskalák. Hrálo se na zahradě u budovy Místního národního výboru. Režíroval Jiří Švec, hráli Karel Klicman, Hana Devátá, Vlasta Veřtátová, Pavel Švec, Karel Froňka, Vlad. Černovský, Václav Prošek, Stanislav Veřtát, Ema Švecová, František Vlček, Jiří Švec, Helena Vávrová, Bohumil Bíšek, Jaroslava Vávrová, Josef Vávra, Jan Veřtát a další.

1956 otevřen nový kulturní dům s jevištěm. Zahajovací představení – Vojta Válek: Česká polka (hra se zpěvy a tanci). V hlavních rolích Vávrová, Havlůj, dále hráli Švec, Němcová, Froněk, Devátá, Dědourková, Veřtát, Rosenfederová, Voráček, Klicman, Švecová. Celkem účinkovalo 80 členů Kultur. klubu Pokrok.
1957 – Alexandr N. Ostrovskij: Viníci bez viny; Florimond Hervé, Henri Meilhac, Albert Millaud, překlad: Oldřich Nový: Mamzelle Nitouche, režie Jiří Švec, účinkovalo přes 50 lidí, spoluúčinkoval rozšířený orchestr Kultur. klubu Pokrok, premiéra v kulturním domě, zájezdy po okolí.
1958 – Jiří Balda: Muzikantská Liduška. Spolupracoval mužský pěvecký sbor a rozšířený orchestr JZD, celkem účinkovalo 90 osob.
1959 – Sándor Gergély: Můj syn.
V soutěži úspěch s hrou J. K. Tyla: Tvrdohlavá žena.
Soubor se pravidelně účastnil soutěží.
1959 – Jaroslav Dietl: Nepokojné hody svaté Kateřiny, r. Václav Voráček. Účast na přehlídce Jiráskův Hronov; Vojtěch Cach: Moje teta, tvoje teta.
1960 – podle Boženy Němcové: Divá Bára; Marie Kubátová: Jak přišla basa do nebe; také uspořádali společně s Jiskrou Tábor v kulturním domě estrádu Zvláštní vydání.
1961 – Miloslav Stehlík: Tygří kožich, účast na OP v Soběslavi; Antonín Zápotocký: Vstanou noví bojovníci; Karel S. Macháček: Ženichové; literární pásmo k výročí narození učitele a archeologa Josefa Švehly (rodák ze Sezimova Ústí).
1961 dětský divadelní soubor Pokroku – Hans Christian Andersen: Pasáček vepřů.
1962 kronikář zaznamenal, že Kulturní klub Pokrok uvádí cca 2 hry ročně.

1962 bylo JZD Pokrok převedeno do Státního statku.
Kulturní klub Pokrok přestal existovat. Ochotníci v roce 1963 přešli k nově založené Osvětové besedě, viz.
Bibliografie:
DOPIS ze Sezimova Ústí (Václav Prošek). Amatérská scéna 1967, č. 4, s. 6.

ŠÁLEK, K.: Více vtipu a důslednosti v ochotnické scénografii. Ochotnické divadlo 1960, č. 2, s. 44.


Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 4, s. 64.

Ochotnické divadlo 1957, č. 11, s. 263.
Ochotnické divadlo 1959, č. 1, s. 23; č. 6, s. 144; č. 7, s. 162; č. 8, s. 179; č. 10, s. 220.
Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 189 – zpráva.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 398/4725/1933, Čtenářsko DO Pokrok (zal.).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2457/1944, DS.
------

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1829–1927,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=494&page=1&search=Sezimovo&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
(snímky 74–80 foto z představení Česká polka v roce 1956)

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1935–1945,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=496&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1946–1949,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=498&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1949–1954,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=499&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1955–1959,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=500&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1960–1961,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=522&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Kronika obecní Sezimovo Ústí 1962–1963,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=523&page=1&search=sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Související Organizace

Mapa působení souboru - POKROK, čtenářsko-divadelní spolek / Divadelní soubor Kulturního klubu Pokrok JZD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':