Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kroužek divadelních ochotníků / Klicpera, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1959
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
Kroužek divadelních ochotníků
1920 – 31. 1. – Ladislav Stroupežnický: Naši furianti – první poválečný zápis v obecní kronice o místních ochotnících.
"Od této doby následují informace o dvou až osmi (!!) divadelních představení ročně, přičemž vždy se jednalo o premiéry. Rolí se ujímali jak členové zmíněného „kroužku divadelních ochotníků“, tak i (podle zápisů v kronice) domácí páni učitelé, dorost republikánské strany českého venkova, studenti řípečtí, studenti řípečtí pod protektorátem místního osvětového svazu či osvětový svaz s dorostem republikánské strany českého venkova."

1925 oficiálně ustaven Spolek divadelních ochotníků (SDO) Klicpera.
1925 – 8. listopadu – Lešetínský kovář, dle Sv. Čecha.
1925 schváleny stanovy Div. OS Klicpera, okolo 25 členů, v průměru sehrál 4 představení ročně.
1926 dokonce 7 her v 8 představeních: 21. 3. Jos. Štolba: Peníze, 9. 5. Jos. Skružný: Hanzelínova kometa, 6. 7. Hranice vzplála (představení následovalo po přednášce na téma Význam Jana Husa), 28. 8. Za pravdu (autor nezjištěn), 12. 9. Karel Piskoř: Závody milionů, 26. 9. totéž představení v Drahově, 8. 12. Fr. Arnold, E. Bach: Španělská muška a 26. 12. Poklad.
1926 - od 21. února - se "divadelního kurzu uspořádaného okresním osvětovým svazem v Třeboni zúčastnili 2 členové agrárního dorostu a 3 členové divad. ochotnického spolku Klicpera“. (Fišer)
1927, 1928 Klicpera pouze po jednom představení, předsedou spolku JUC Vladimír Jezdinský, režisérem režisér Václav Frejlach.
1929 - 5 představení, z toho pouze 1 repríza. 25. 12 detektivka Vrah. Nové jeviště bylo koupeno od firmy Flasar v Litovli. Celkový náklad činil 5000 Kč.
1932 Adolf Bogner: Dořino štestí, hráno pod širým nebem.
1934 členem Šmahova okrsku ÚMDOČ.
1936 - 7. března - František Langer: Jízdní hlídka, k 86. narozeninám TGM, jediné představení roku.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

"Sídlem spolku Klicpera byla hospoda U Cílků a divadelní představení se hrávala i tam. V této hospodě měl také spolek uloženy všechny rekvizity: jeviště, kulisy, budku pro nápovědu a zvláště hodnotnou oponu s obrazem „Komenský loučí se s vlastí“.
Jeviště bylo rozkládací; když jej sestavili, tak zabralo polovinu sálu. Podlaha jeviště byla na kozách, asi ve výši 80 cm, aby diváci dobře viděli. Uprostřed, trochu vyklenutá dopředu, byla budka pro nápovědu. Vpředu, při podlaze, řada žárovek, připojených na stmívací zařízení; uloženy byly ve dvou žlabech po stranách budky. Opona, se vytahovala a spouštěla navíjením na dřevěný válec. Šatna bývala v přístěnku, kde při tanečních zábavách sedali muzikanti, a bylo výhodou, že přístup do ní byl mimo sál i mimo šenkovnu.
Po odehrání představení se jeviště rozebralo a uklidilo, aby byl sál volný a připravený třeba na taneční zábavu. A to všechno, i kulisy, bylo uloženo v objektu – v komorách a na půdě." (Fišer, s. 131)

1937–1944 o divadelní činnosti spolku nejsou žádné záznamy.

Po přerušení během 2. svět. v. pokračovali do 1948.
1945 - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, ochotnický spolek tehdy vedli „řídících“ – syn tehdejšího řídícího učitele řípecké školy „Milouš“ Jezdinský a učitelka Růžena Hubáčová.
1945 ještě J. F. Karas: Mučedník brixenský, J. Říha: Hluchý klas.
1946 Klicpera za vedení St. Havlíčka uvedl 3 tituly v 5 představeních,
1947 - ochotníci kromě 2 plesů připravili další 2 inscenace ve 4 představeních, z toho jedno uvedeno na zájezdu na Pleších; poté Jar. Kvapil: Oblaka, hra uvedena pod širým nebem - „na prostranství mezi domy čp. 37 a 69".
1948- předsedou spolku Klicpera Vojtěch Vojta, jednatelem Jiří Bárta, pokladníkem Bohuslav Bejček, režisér Josef Pfanhauser.
1950 pouze 1 hra, poté útlum činnosti.

Dle svědectví Věry Haladové: "Řípečtí ochotníci hráli i mimo obec – pamatuji se na zájezdy do Pleší a Nítovic; v Nítovicích jsme museli být již za existence řípeckého JZD (tedy po r. 1955), protože nás tam vezli družstevním traktorem."

1959 Ota Šafránek: Kudy kam, režie St. Prchlík, poslední pokus o činnost.
Bibliografie:
FIŠER, Jaroslav: Řípec 1363-2013. 650. výročí první dochované zmínky o obci. Divadelní tradice - ochotníci. Vyd. obec Řípec 2013, s. 124-139.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 42

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/ 6122/1925, SDO Klicpera (zal.).
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/SDO Klicpera (změna).

Tábor, Státní okresní archiv :
B 1233/1005 Ochotnický spolek Klicpera Řípec,
časový rozsah: 1927–1949,
ev. jednotky: 3 knihy.
Metráž: 0,12 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí, seznam inventáře, pokladní kniha.
Archivní pomůcky:
HUBÁČKOVÁ HANA: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ KLICPERA ŘÍPEC, 1927–1949. Prozatímní inventární seznam, 2000, s. 3, ev. č. 991.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Řípec, kronika obce 1922–1936,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1291&page=1&search=Řípec&sst=1&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Související Organizace

Související Obrázky

Řípec, DS Klicpera, Dořino štěstí, hráno před domy 35 a 69 - v přírodě, 1932
Řípec, DS Klicpera, Naši furianti, 2. září 1945
Řípec, Klicpera, Jízdní hlídka, účinkující, 1936
Řípec, Klicpera, Naši furianti, účinkující, hráno pod širým nebem, 1932
Řípec, Klicpera, SDO, Tablo k desátemu výročí existence spolku, 1935
Řípec, Průkazka, prokazující, že řípečtí ochotníci byli členy ÚMDOČ, 1927


Mapa působení souboru - Kroužek divadelních ochotníků / Klicpera, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Řípec, DS Klicpera, Dořino štěstí, hráno před domy 35 a 69 - v přírodě, 1932
Řípec, Klicpera, Naši furianti, účinkující, hráno pod širým nebem, 1932
Řípec, Klicpera, SDO, Tablo k desátemu výročí existence spolku, 1935
Řípec, Klicpera, Jízdní hlídka, účinkující, 1936
Řípec, DS Klicpera, Naši furianti, 2. září 1945