Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klicpera, ochotnicko-čtenářský spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1888
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1888 z popudu 20 mladých lidí založen Ochotnicko-čtenářský spolek.
Hrál v sokolovně, repertoár tehdy obvyklý, klasický i soudobý, český.

1918 přejmenován na Ochotnicko-čtenářský spolek Klicpera.
Postupem doby uváděl na dobrém jevišti v sokolovně náročnější hry, např. Václav Hrobčický z Hrobčic,Vojnarka, Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Naši furianti, Palackého třída 27, Pasekáři, Kde domov můj, Její pastorkyňa, Gazdina roba.

Mimo divadlo společensky velmi aktivní, koncerty, výlety. Stál v čele všech kulturních podniků. Vlastnil knihovnu o 500 svazcích.
Byl zakládajícím členem Muzea v Novém Strašecí.
Od 1919 členem Národního Muzea v Praze, členem spolku Komenský.
Na tyto účely šla část finančních výtěžků.
Archiv div. plakátů, fotografií atd.

1922 členem ÚMDOČ.
1923 společně se školním dětským souborem sehráli hru Štědrý večer.
1925 Západ slunce na horách, Chudý písničkář (Cimr), Vrah (Rada).
1924 opět společně se školními dětmi - hra Kam.
1928 oslavy 40 let trvání, uvedena Tulácká krev.
1934 ke 100. výročí národní hymny představení Země česká, domov můj.
1937 Klicpera v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1939 měl soubor 106 členů, vlastní jeviště, uvedl 3 představení.
1943 114 členů, z toho 54 činných. Do tohoto roku celkem uvedl 168 divadelních her.

1949 dle ONV v Novém Strašecí byl Ochotnický spolek Klicpera činný.
Bibliografie:
HANUŠ, Jaroslav: Divadlo na slánském okrese. Slánský obzor 1937, s. 37; 1940, s. 81; 1941, s. 39.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 419.

TESAŘOVÁ, Ludmila: Informace pro MČAD: Místopis okresu. Rkp. 1998. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 317.

Československíédivadlo 1925, č. 14, 2. str. obálky; č. 15. s. 240; č. 17, s. 272.
Československé divadlo 1928, č. 6, s. 96.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/242/20, Ochotnický čtenářský spolek, zal. 1888.
Fond ZÚ 1916-1920, i. č. 374/268/1918, Ochotnicko-čtenářský spolek Klicpera.

OÚ: Kronika obce.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Nové Strašecí pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Rakovník:
Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek Klicpera Rynholec
Časový rozsah: 1934
Tematický popis: Korespondence 1934.
Archivní pomůcky
POŠTOVÁ, JINDRA: OBECNÍ ÚŘAD RYNHOLEC, (1860) 1863 - 1984 begin_of_the_skype_highlighting              (1860) 1863 - 1984      end_of_the_skype_highlighting. Prozatímní inventární seznam, 1989, s. 10, ev.č. 179.

Mapa působení souboru - Klicpera, ochotnicko-čtenářský spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':