Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Komenský, občanská vzdělávací jednota

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1904
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, ... 199x, 200x
25. prosince 1904 založena OVJ Komenský.

1904 – dal František Kopřiva podnět k ustavení Občansko-vzdělávací jednoty Komenský a stal se jejím předsedou a jednatelem.
"Divadelní činnost, jako mocná složka výchovy zábavou a poučením, vznikla za pomoci rodiny mistra Jana Vávry, člena činohry Národního divadla a majitele zdejšího mlýna." (www. historie spolku)

9. července 1905 bylo zahájeno divadlo poprvé celovečerním kusem a to Šamberkovým Jedenáctým přikázáním.
Již 23.července 1904 za režie Jana Vávry byly sehrány tři aktovky: Co dělat, aby žárlil?, Doporučení, Námluvy.

Členem společnosti pěstující lidový zpěv a divadlo byl i sběratel lidových tanců Jos. Vycpálek, který v Choceradech žil od roku 1913. Stal se potom jejím předsedou.

1921 – daroval majitel Komorního Hrádku kníže Khevenhüller Metch Občansko-vzdělávací jednotě Komenský a Sokolu budovu. Po úpravách se užívá dodnes. Za pět měsíců bylo vybudováno jeviště, šatny, byl pořízen divadelní inventář, v budově bylo zavedeno elektrické osvětlení. 25.prosince 1921 byl na novém jevišti sehrán Tylův Strakonický dudák v režii Zdeňka Vávry.
1922 – Pražský Žid, jh. Jan Vávra, člen ND.

1923 – Dáma s kaméliemi, Vlci, Othello - režie a výprava Zd. Vávra. I dále vybraný repertoár, např. Námluvy Pelopovy, Maryša, Cyrano.
OVJ Komenský často vystupovala společně s DO Sokola nebo s dramatickými odbory a kroužky v okolí ( Sázava, Hvězdonice). Na plakátech uváděno různě, někdy jako Sdružené dramatické odbory. Např.:
1923 – Vlci – uvedeno v Sokolovně v Sázavě v režii Vladimíra Dolejšího a MUDr. Bohumila Musila. (viz Související obrázky - plakáty)
1923 – členem ÚMDOČ.

1925 – Mrtvá (Komenský a Sokol), režie MUDr. Boh. Musil (nejvíce bodů v okrskové soutěži).
1925 – K. Fořt: Kráska ze Šumavy, veselohra se zpěvy, hudba Jar. Nachtmann, režie B. Musil, dirigent Jaroslav Schück, tance nastudovala Ada Kočárková. Společně hrály Dramatický odbor OVJ Komenský a Sokola.

1916-1925 – provedeno 108 divadelních představení.

1937 – v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 – OVJ Komenský měla 20 členů, vlastní jeviště, 15 představení.
1939 – Komenský a Sokol uvedly v srppnu na rozloučení s pražskými studenty operetu - J. Stelibský: Na šťastné planetě.
1940 – Frank Tetauer: Člověk nemá jen sebe, DrO Sokola a Komenského: Frank Tetauer: Veřejný nepřítel

1941 – operetka autorů Járy Beneše - hudba, texty Tobis, Mírovský, Špilar a Rohan: Růže z argentiny, režie B. Musil, dirigent M. Urban, 1940
Do 1943 sehrála na 300 her, má zásluhy o úroveň kulturního života v kraji.

Osobností divadla ve 40.-60. letech byl režisér MUDr. Bohumil Musil.

Divadelní činnost Komenského pokračovala, ač mnoho spolků bylo zlikvidováno, dále až do poloviny 60. let minulého století. Hlavní postavou divadla v této době byl MUDr.Bohumil Musil.

1945 – po válce v červenci – činnost zahájili Mahenovým Janošíkem, 28. října po slavnostní akademii ke státnímu svátky uveden Stroupežnického Zvíkovský rarášek, o Vánocích A. Jirásek: Lucerna, na Silvestra Karel Piskoř: Šťastní otcové.
1946 – srpen – N. V. Gogol: Revizor;25. a 26.prosince – Jacques Comaneez a Ivan Noe: Dnes večer přijde přítel, 1947 hráno k oslavám 30leté ochotnické činnosti MUDr. B. Musila.
1947 – N. V. Gogol: Ženitba; v prosinci Jan Říha: Polibek královský; Jar. Bílý: Hlavní zkouška, komedie.

1961 – V. Blažek: Příliš štědrý večer (inscenace uvedena i u TJ Sokol - OD 1961, č. 7, s. 166)

Dobrou úroveň mělo divadlo i v následujících letech, připravovalo 1-2 premiéry v roce. Osobností divadla byla režisérka Mirka Cinkeisová.

Při spolku pracoval DDS, uváděl 1 premiéru ročně, pravidelně se zúčastňoval okresní přehlídky v Dolních Kralovicích.
Občanská vzdělávací jednota Komenský se podílí na organizaci kulturního života v obci a okolí.

-----

1990 – byla provedena registrace jednoty. Touto registrací bylo potvrzeno pokračování Občanské vzdělávací jednoty Komenský, neboť bylo zjištěno, že jednota nikdy nezanikla a nikým nebyla zrušena.
Poté opět hlavní náplní činnosti Občanské vzdělávací jednoty Komenský divadelní činnost.

1994 – (17. 12.) divadelní ochotníci sestavili program pro Tradiční rozloučení se starým rokem
1996 – Jan Drda: Hrátky s čertem
1998 – Stefan Kostov: Ženské panství
1999 – opereta Járy Beneše, dále Tobis, Špilar, Mírovský, Rohan: Na tý louce zelený, 2000 nesoutěžně uvedena na KP v Sadské.
1999 – zahájena oprava vnějších omítek na budově, neboť sokolovna je jednou z dominantních staveb ve středu obce a stav omítek byl velmi špatný. Finanční krytí akce bylo zajištěno z dotace Ministerstva školství a kultury ČR; ze zdrojů vlastníků budovy - Občanské vzdělávací jednoty
Komenský a Tělocvičné jednoty Sokol a z rozpočtu obce.

2000 – Jiří Cinkeis: A je to vyřešený
2001 – Jiří Cinkeis: Jak šel čas, 2002 - účast na KP Klicperovy divadelní dny, Sadská.
2002 – J. K. Tyl: Strakonický dudák
2003 – Valeri Petrov: Mušketýři po třiceti letech, aneb Čestný mušketýrský
2004 – Vladimír Renčín, Jindřich Brabec, Hana Čiháková: Nejkrásnější válka
2005 – Jan Borna: Komedie s čertem aneb Doktora Fausta do pekla vzetí
2006 – Burton Lane, Edgar Yip Harburg, Fred Saidy, české znění Jan Werich a Jiří Voskovec: Divotvorný hrnec
2007 – Jan Drda: Dalskabáty hříšná ves, aneb zapomenutý čert, 2008 OVJ Komenský Chocerady sehrála Dalskabáty v Ondřejově
2008 – Jiří Šotola: Cesta Karla IV. do Francie a zpět, Toman: Slovanské nebe, hudbu složil a texty písní napsal Martin Krejcárek, hudba Jan Beránek, scéna Petr Růžička, Josef Bürgel, režie M. Cinkeisová
2009 – Jan Skopeček: Canterwillské strašidlo, režie Miroslava Křížová.

2022 – Oslava 100. výročí darování budovy spolkům (Občansko-vzdělávací jednotě Komenský a Sokolu) majitelem Komorního Hrádku knížetem Khevenhüllerem-Metchem.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 288-289.

RÝDLOVÁ, Slávka: Soubor informací pro MČAD z okresu Benešov 1998. Viz Místa/Okresy/Benešov/Texty.

STROTZER, Milan: Programové zdroje Krakonošova divadelního podzimu 2000. Vysoké n. J., Větrník č. 2.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 206.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 70.

Ochotnické divadlo 1961, č. 6, foto Příliš stědrý večer 3. s. obálky.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea: C 903-914, 11 Pl Vzdělávací jednota Komenský, 1922-1940.

Obrázky plakátů Divadlo v přírodě, Othello, Kráska ze Šumavy, Vlci.
Poznámka:
Informace:

http://www.chocerady.cz/clanek.asp?id=10

http://www.divadlochocerady.cz/stranka/historie-spolku

http://www.chocerady.cz/clanek.asp?id=9 (Josef Vycpálek)
Obor činnosti:
činohra
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení

Související Organizace

Související Obrázky

Chocedrady, DrO, Jedovatý pavouk, s. a. - plakát
Chocerady, DrO Jednoty Komenského a Sokola, Otec (Rytmistr), Strindberg, 1925, program
Chocerady, DrO Jednoty Komenského a Sokola, Otec, Strindberg, jh. Jan Vávra v roli Rytmistra, 1925
Chocerady, DrO Jednoty Komenského a Sokola, Otec, Strindberg, jh. Jan Vávra, program, tit. str., 1925
Chocerady, DrO Jednoty Komenského a Sokola, Rytmistr, (Otec) - plakát, 1925
Chocerady, Jednota Komenský, Othello - plakát ,1923
Chocerady, Komenský, 100 let od darování budovy spolkům, 2022
Chocerady, Komenský, 100 let od darování budovy spolkům, 2022
Chocerady, Komenský, A je to vyřešený, 2008
Chocerady, Komenský, Divotvorný hrnec, 2006
Chocerady, Komenský, Jak šel čas, 2001
Chocerady, Komenský, Komedie s čertem aneb Doktor Faus a jeho do pekla vzetí - plakát, 2005
Chocerady, Komenský, Mušketýři po třiceti letech aneb Čestný mušketýrský, 2003
Chocerady, Komenský, Na tý louce zelený, 1999
Chocerady, Komenský, Nejkrásnější válka, 2004
Chocerady, Komenský, Strakonický dudák, 2002
Chocerady, Sokol a Jednota Komenský, Kráska ze Šumavy - plakát, 1925
Chocerady, Výstava Choceradské divadlo - plakát, 2008
Ochotnické divadlo, č. 5, 3. strana obálky, 1961
Vávra, Jan, životopis
Vlci (Rolland) - plakát


Mapa působení souboru - Komenský, občanská vzdělávací jednota

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chocerady, DrO Jednoty Komenského a Sokola, Otec, Strindberg, jh. Jan Vávra v roli Rytmistra, 1925
Chocerady, DrO Jednoty Komenského a Sokola, Otec, Strindberg, jh. Jan Vávra, program, tit. str., 1925
Chocerady, Komenský, Na tý louce zelený, 1999
Chocerady, Komenský, Jak šel čas, 2001
Chocerady, Komenský, Strakonický dudák, 2002
Chocerady, Komenský, Mušketýři po třiceti letech aneb Čestný mušketýrský, 2003
Chocerady, Komenský, Nejkrásnější válka, 2004
Chocerady, Komenský, Komedie s čertem aneb Doktor Faus a jeho do pekla vzetí - plakát, 2005
Chocerady, Komenský, Divotvorný hrnec, 2006
Chocerady, Komenský, A je to vyřešený, 2008
Chocerady, Výstava Choceradské divadlo - plakát, 2008
Chocerady, Komenský, 100 let od darování budovy spolkům, 2022


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.