Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: JDO / SDO / OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1862
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1966
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1862 založena Jednota divadelních ochotníků, premiérou Duch času (Raupach).
1862, počátkem června provozovali ochotníci - J. Korzeniowski: Starý manžel, hra velmi slušně provedena, návštěva však byla slabá. Část výnosu určena pohořelým ve Skutči.
U Černého orla hráli pravidelně do 1872.
Dalších 23 let (nebo už od 1870, Javorin?) ochotníci působili na Karlově.
Od 1871, kdy v čele spolku stanul Antonín Metyš, činnost spolku zintenzivněla.
1873 uvedena Mosenthalova Debora s Otilií Sklenářovou-Malouv jh.
1874-1876 řídil JDO A. V. Šmilovský (1837-1883, od 1873 profesor gymnázia v Litomyšli, spisovatel).
1880 "Po dlouhém odpočinku zahájili ochotníci zdejší opět svoji činnost." ( Divadelní listy 1881, č. 7) Uvedena opereta Nápoj lásky (Stupecký), hra Sem-tam.
1881 Polský žid (překl. E. Pešková). V hlavních rolích Krahulec, Popler, Krahulcová, Rejsová ad.
V témže roce Šíp Amorův (Přibyslavová), v hlavních rolích Benešová, Poplerová, Rožková, Reisová, Popler, Sauer, Metyš, Pečenka. "Učitelstvo zdejší provedlo slušnou hudbu v meziaktí."
1881 Chudý písničkář, režie Popler, v hl. rolích Popler, Krahulec, Sauter, Rožková, Sejkora, Rejsová ad.
1883 společné aktivity s Akad. spolkem Smetana - společně uvedli Sabinovu hru Inzerát.

1895 divadlo Na Karlově z bezpečnostních důvodů zavřeno, JDO zakoupila komplex domů, na jejichž místě zahájila stavbu divadla.

1899-1900 Jednota přes tři roky nedisponovala místností, v níž by mohla pořádat představení (sál na Karlově, kde od r. 1773 hrála, prohlášen za nezpůsobilý), teprve r. 1899 získala možnost na léto - od dubna do října, neboť v zám. divadle nebylo možno topit - propůjčení zámeckého divadla.
1899-1900 Uvedeno mj. Tažní ptáci (Želenský), Za svou činnost jednota postupně uvedla takřka celý klasický a soudobý český repertoár (Tyl, Stroupežnický, Jirásek, Vrchlický) a dobrý výběr cizích autorů.
1900 Ředitelem spolku na valné hromadě zvolen J. Krahulec, režisérem K. Harmach, sbormistrem JUDr. J. Harapat.
1900-1904 se hrálo v divadélku na zámku a charakter práce hodně ovlivňovali Jan Voborník, předseda JDO, Karel Šťastný a MUDr. Bedřich Welz.
1900 - Uvedena Monika (Kolár), Třetí zvonění (Štech), Maryša (Mrštíkové), Ekvinokce (Vojnovič).
1901 - Jirásek: Magdalena Dobromila Rettigová.
1902 - Consilium facultatis, V panském čeledníku.
1905 - první uvedení rukopisné novinky Jana Voborníka Jan Hus
1905 - 26. 12. - M. D. Rettigová s Hanou Kvapilovou v titulní roli k otevření Smetanova domu; dále Šubert: Velkostatkář, Stroupežnický: Naši furianti, Jirásek: Lucerna 2x, Štech: Ohnivá země
1905 - 14. 9. - k otevření sezony Lad. Stroupežnický: Naši furianti, pečlivá režie K. Šťastného, hojné obecenstvo, uvedeno ve Smetanově domě.
1905 - 19. 12. - J. Vrchlický: Noc na Karlštejně.
1906 Karel Havlíček Borovský (Šamberk), režie Bedř. Welz, uvedeno Voborníkovo drama Jan Hus.
1909 hrán Gogolův Revizor.

1910 - 20. 11. - L. Thoma: Lokálka, 25. 12. - A. Jirásek: Pan Johanes, pohádka.
1911 - 12. - 3. - Bož. Viková- Kunětická: Representantka domu; 25. 12., režie O. Šťastný; - Lothar Suchý: Matka, drama.
1912 - 6. 1. a 7. 4. - Jos. Skružný: Žabec, režie Josef Ludvík; Magelona, Gero, JDO společně s Akademiky uvedla Červen Fráni Šrámka;
1912 - 1. a 7. 4. - J. J. Kolár: Magelona, k 100. výročí narození autora; 21. 4. - J. Balák: Terna, režie Jos. Ludvík.
1912 - 8. 12.- Al. Jirásek: Gero, JDO na paměť své 50leté činnosti. - 25. 12. - V. Štech: Deskový statek.

1913 - G. Preissová: Gazdina roba;

1914 - Karel Fořt text, Emilian Starý hudba: Z českých mlýnů.

1921 Viktor Dyk: Posel; k oslavám Jiráskových sedmdesátin uveden Jan Roháč, režie Oldřich Šťastný.
1922 členem ÚMDOČ.
1925 Čestné uznání ÚMDOČ; Al. Jirásek: M. D. Rettigová, režie Oldř. Šťastný, uvedeno k připoměnutí 80. výročí úmrtí národní buditelky, v titulní roli H. Věcovská.
1925 okrsek ÚMDOČ uspořádal ve Smetanově domě v Litomyšli a v Ústí nad Orlicí hereckou soutěž svých jednot:
JDO na ní sehrála Legerovu Zimu.

1932 Alois Jirásek: Filosofská historie, hráno v Osíku.
1934 J. Hais Týnecký: Sestřičky sv. Kláry, veselohra, proti jejímuž uvedení bránila lidová strana a okresní úřad ji proto původně nechtěl povolit. Článek proti uvedení hry v časopisu LId se stal dokonce předmětem žaloby Jednoty. Nakonec se představení navzdory všem kázáním uskutečnilo před vyprodaným sálem Smetanova domu.
1936 Langer: Jízdní hlídka, představení velmi (ve srovnání s filmem) ocenila Okresní skupina Čs. obce legionářské v Litomyšli.
1937 Jednota divadelních ochotníků v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939 získali členové spolku Fr. Kroupa (47 let), Fr. Vandasová (41) a Ant. Valenta (35) stříbrný odznak ÚMDOČ.

JDO během 2. světové války uváděla především lidové hry a veselohra, ale také
1940 Naši furianti (Stroupežnický). Do soutěže o účast na XI. JH připravena inscenace: Hradecká: Smršť.
1941 Noc na Karlštejně Vrchlický), Hoši, dívky a psi (Wanderberger), Chudý kejklíř.
1942 Vina (Hilbert).
1943 jednota 60 členů, z toho 32 činných.

Po válce byl velmi poničen Smetanův dům, proto se začalo hrát až 1946.
1946 v říjnu K. Čapek: Matka,
1947 Fr. Šrámek: Měsís nad řekou.
1948 Hejtman Talafús (Klenová dle Jiráska), též pohost. v Poličce.
1949 - Alois Jirásek: M. D. Rettigová, r. Jiří Hána. Účast na Choceňských divadelních hrách.

Od 1950 jako DrO OB
1950 - DS OB, St. Neuman: Dina Mühlheimová. Účast na Choceňské divadelní hry.
1951 Divadelní soubor Osvětové besedy, hrál v sále Smetanova domu.
1951 Jirásek: Lucerna, režie Fr. Karger, návrh scény ing. Pštros.
1955 Stroupežnický: Naši furianti, k oslavám 50 let Smetanova domu, Zeyer: Radúz a Mahulena s hudbou Josefa Suka, kterou za žízení Ladislava Kasala nahrála Litomyšlská filharmonie.
Dále Čapek: Matka. Koncem 50. let se divadlo octlo v krizi, členové souboru, v němž dominovali učitelka Marie Pštrossová a rozený herec zahradník Jakubíček, pracovali na směny, takže nacvičování her trvalo velmi dlouho.
1961 DS OB Smetanova domu ještě živořil.
1966 Werich: Teta z Bruselu, režie dr. Danuš Krčma.
dle SOkA činný 1862-1959
Bibliografie:
DĚJINY českého divadla, III. díl. Praha, Academia 1977, obr. s. 465, 466: Scéna z tragédie J. J. Kolára Magelóna, 1912.

HUDEČEK, Jaroslav: Probudí se ochotníci v Litomyšli? Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 41.

KAREŠ, Jiří: Informace pro MČAD dle H. a L. Švehelkových. Rkp. 1998. kART.

SKŘIVÁNEK, Milan: Litomyšl 1259-2009. město kultury a vzdělávání. Město Litomyšl 2009.

ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo. K 70. výročí založení JDO. Litomyšl, nákladem vlastivědného sborníku Od Trstenické stezky 1932, 23 s., obr. Okr. A Svitavy. KK.

ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo. Čs. divadlo 1932, s. 92-94, 105-107, Litomyšl, Od Trstenické stezky 1932. KK.

ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo. Věstník Smetanova okrsku 1, č. 5-10. KK.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.
---------------

Dalibor 10. 6. 1862.

Divadelní listy 1881, č. 7, s. 73, č. 36, s. 317, č. 38, s. 334.
Divadelní listy 1883, č. 28, s. 338.
Divadelní listy 1900, č. 11, s. 246, č. 12, s. 276., č. 14, s. 305, č. 20, s. 444.
Divadelní listy 1902-3, č. 2, s. 36.

Divadlo roč. 4, 1905/06, č. 1, s. 24, č. 5, s. 125.
Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 6, s. 147
Divadlo roč. 7, 1908-1909, č. 1, s. 21.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114, č. 6, s. 164; č. 11, s. 289.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 5, s. 46, příl. 6, s. 55.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 74; č. 7, 20. 1. 1912, s. 86; č. 12, 5. 4. 1912, s. 143; č. 13, 20. 4. 1912, s. 165; č. 14, 5. 5. 1912, s. 177.

Zprávy ÚMDOČ 1948, č. 11-12, č. 176.
Československé divadlo 1925, č. 6, s. 96; č. 12, s. 191 - obr.; č. 16, s. 256.
České divadlo 1940, č. 4, s. 72; č. 10, s. 191.
České divadlo 1941, č. 1, s. 19, č. 2, s. 38.
Archivy:
Litomyšl, Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Litomyšl
Časový rozsah: 1862-1959
Metráž: 1,19 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků v Litomyšli (od sklonku r. 1950 Dramatický odbor Osvětové besedy)
Tematický popis: Spolková agenda
Archivní pomůcky
KUCHTOVÁ P.-PAKOSTA O.: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ LITOMYŠL, 1862 - 1959. Prozatímní inventární seznam, 1998, s. 13, ev.č. 568.

Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků a divadlo Litomyšl
Časový rozsah: 1817-1960
Metráž: 1,08 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků v Litomyšli.
Tematický popis: Plakáty, letáky (1862-1960), spolková agenda, korespondence, účetní doklady (1927-1939), jiné organizace hrající divadlo (1848-1961), profesionální divadelní společnosti hrající v Litomyšli (1817-1941), rozepsané role, rukopisy divadelních her.
Archivní pomůcky: nejsou.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1049/1927, JDO (změna).
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/214/6/1902, JDO.

Praha, Div. odd. Národního muzea: C 13.373-4, 2 Pl JDO.

Související Bibliografie

Související Obrázky

Litomyšl, JDO, F.F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský - plakát , 1906
Litomyšl, JDO, Filosofská historie  - plakát, 1932
Litomyšl, JDO, Fr. Ad. Šubert: Velkostatkář - plakát, 1905
Litomyšl, JDO, Jeronym Pražský - plakát, 1935
Litomyšl, JDO, L. Stroupežnický:  Naši furianti - plakát, 1905
Litomyšl, JDO, Lucerna 1905
Litomyšl, JDO, Lucerna 1930,plakát
Litomyšl, JDO, M. D. Rettigová, 1925
Litomyšl, JDO, Magelóna, 1912, foto
Litomyšl, JDO, Posel (Dyk), 1921 - plakát
Litomyšl, JDO, Regionální muzeum, fond JDO Litomyšl 5
Litomyšl, JDO, V. Dyk: Posel - plakát, 1921
Litomyšl, JDO, V. Štech: Ohnivá země - plakát, 1905
Litomyšl, JDO,Slavnostní představení k 50 výročí činnosti, Gero, 1912 - plakát
Litomyšl, OB, Lucerna  1951 - plakát
Litomyšl, ochotníci, Magelóna, 1912, výjev
Litomyšl, Zámecké, IV,kap. ochotnická představení, obr.Dobrodinci lidstva, 1901, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 11.


Mapa působení souboru - JDO / SDO / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Litomyšl, JDO, M. D. Rettigová, 1925
Litomyšl, JDO, Lucerna 1905
Litomyšl, ochotníci, Magelóna, 1912, výjev
Litomyšl, JDO,Slavnostní představení k 50 výročí činnosti, Gero, 1912 - plakát
Litomyšl, JDO, Posel (Dyk), 1921 - plakát
Litomyšl, JDO, Lucerna 1930,plakát


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.