Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: JDO / SDO / OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1862
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1966
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1862 založena Jednota divadelních ochotníků, premiérou Ernst Benjamin Salomo Raupach: Duch času. Korzeniowski: Starý manžel, hra velmi slušně provedena, návštěva však byla slabá. Část výnosu určena pohořelým ve Skutči. Vypovězenec, Albini: Útěk do Afriky, Friedrich Kaiser: Vrahové v městě, Boleslavský: Katovo poslední dílo, Novotný: Husička z Podháje, Roderich Benedix: Svéhlavost, Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku. U Černého orla hráli pravidelně do 1872.
1863 Moliѐre: Lakomec, K. Püner: Karla XII. návrat do vlasti, Kdo jsem?.
1964 Josef Procházka: Dobrý tón, Václav Kliment Klicpera: Bělouši, Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk, Bartche, Ladislav z Hory: Osudná paštika, J. S.: Manžel bez ženy, J. K. Tyl: Paličova dcera.
1865 Theodor Hell: Galejní otroci, Josef Kajetán Tyl: Sládkova dcera, Silvestrovský večer - J. K. Zbraslavský: Rekrutýrka v Kocourkově.
1866 Mikuláš Boleslavský: Katovo poslední dílo, Josef Kajetán Tyl: Bankrotář, August Strindberg: Karel XII., Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena, Věrný služebník, Josef Kajetán Tyl: Slepý mládenec, Klobouk, Josef Kajetán Tyl: Statek Lhota.
1867 Roderich Benedix: První den po svatbě, Adolf Bogner: Paní revírníková a její Tony.
1868 Benedix, František Čermák: Dalibor Čermák, Josef Kajetán Tyl: Matka a dcera.
1869 Eduard von Bauernfeld: Domácnost a romantika, Václav Kliment Klicpera: Dibotvorný klobouk, Světnice v záloze, F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, J. K. Tyl: Dareba, Salomon Hermann von Mosenthal, Josef Jiří Kolár: Debora.

Dalších 23 let (nebo už od 1870, Javorin?) ochotníci působili na Karlově.

1870 V. K. Častolovský: Osudná bambitka.
1871 kdy v čele spolku stanul Antonín Metyš, činnost spolku zintenzivněla.
1871 Hugo, Jiří Josef Stankovský: Bídníci, J. Kořeňovský: Obžínky, Józef Korzeniowski: Poštovní štace v Hulči, Friedrich Kaiser: Nebožtík strýc, Vojtěška Baldessari Plumlovská: Krakonoš, V. Lipovský: Dívka z Podskalí, Alois Berla: Čím dál, tím hůř!.
1872 J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, J.E. Kramuele: Muž z národa, Jan Baptist Kühnl: Mýlka v poschodí, Karl Töpfer: Dobrý tón, Salomon Hermann von Mosenthal, překlad Fastová: Debora, František Jeřábek: Cesty veřejného mínění, Alois Berla: Čím dál, tím hůř!, dle Mosenthala J. M. Boleslavský: Svatojanský dvůr aneb Mocnosť slova Božího, Gaetano Donizetti, český překlad J. Pečírka: Marie, dcera pluku, Jindřich Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa.
1873 Hermann von Mosenthal, překlad Fastová: Debora, s Otilií Sklenářovou-Malou jh., V. Lipovský: Výškovský žid, Haffner, J. E. Kramuele: Muž národa.
1874-1876 řídil JDO A. V. Šmilovský (1837-1883, od 1873 profesor gymnázia v Litomyšli, spisovatel).
1874 Spanilá mlynářka, Henri de Saint-Georges: Marie, dcera pluku, Mesalliance, Josef Štolba: Staří blázni, Roderich Benedix: Kazimír, Roderich Benedix: Něžné příbuzenstvo, Josef Kajetán Tyl: Láska v nárožním domě, Emanuel Bozděch: Z doby Cotillonů, Charlotte .Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský.
1875 J. Z. Veselý: Husitská nevěsta, aneb, Obležení Plzně roku 1434, Karel Sabina: Maloměstské klepny, Roderich Benedix: Něžné příbuzenstvo, Eliška Pešková: Zlá víla, Ferdinand Břetislav Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského, Franz von Pocci: Kouzelné housle, J. Šlechta: Na dušičky, aneb, Modlitba na hřbitově, V divadelní kanceláři, Václav Kliment Klicpera: Kytka, Eliška Pešková: Cikánka a její děti.
1876 Rudolf Kneisel: Ďáblova dcera, Bedřich Hopp: Doktora Fausta domácí čepička, Město a vesnice, Josef Jiří Kolár: Magelóna, František Josef Andrlík: Sokyně, K. Töpfer: Vévodův rozkaz, Josef Chmelenský: Jelva, sirotek z Ruska, Josef Kajetán Tyl: Nalezenec.

1880 "Po dlouhém odpočinku zahájili ochotníci zdejší opět svoji činnost." ( Divadelní listy 1881, č. 7) Uvedena opereta Roderich Benedix, přeložil Josef Soukal: Nápoj lásky, Sem tam, J. K. Tyl: Život za přítele, Pokušitelka.
1881 Eliška Pešková: Polský žid. V hlavních rolích Krahulec, Popler, Krahulcová, Rejsová ad., Amnestia, Marie Přibyslavská: Šíp Amorův, v hlavních rolích Benešová, Poplerová, Rožková, Reisová, Popler, Sauer, Metyš, Pečenka. "Učitelstvo zdejší provedlo slušnou hudbu v meziaktí."
Rudolf Kneisel: Chudý písničkář, režie Popler, v hl. rolích Popler, Krahulec, Sauter, Rožková, Sejkora, Rejsová ad..
1882 Vilém Blodek: V studni, Básník sokem, Jan Alfred Hrouzek: Růže Lužanská, aneb, Kletba a požehnání, Alexander Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit!.
1883 společné aktivity s Akad. spolkem Smetana - společně uvedli Sabinovu hru Inzerát, A. H. Sokol: Starý vlastenec.
1884 August Vasnerio: Jean Baudry, F. V. Jeřábek: Veselohra.
1885 František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27.
1886 Michal Balucki, přeložil Arnošt Schvab-Polabský: Těžké ryby.
1887 Josef Štolba: Vodní družstvo, Charlotte Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský.
1888 Matěj Anastasia Šimáček: Pomluva, Antonín Lokay: Brouček, Michal Balucki: Po smrti tetině, J. K. Tyl: Paličova dcera, Josef Štolba: All right, Majáles, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Michal Balucki: Husy a husičky.
1889 Avery Hoppwode: Vzorný manžel, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, František Ferdinand Šamberk: Ravuggiollo, loupežník z Apenin, Majáles, Václav Štech: Maloměstská tradice, Jan Vávra: Konkursy pana notáře.

1890 Antonín Lokay: Dědoušek, František Xaver Svoboda: Márinka Válková, Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Menhard Litoměřický: Pacientka, Majáles, Alois Jirásek: Vojnarka, Antonín Lokay: Vosí hnízdo.
1891 František Ferdinand Šamberk: Břinkalovy trampoty, Majáles, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
1892 Eduard Souček: Před sjezdem.
1893 František Ferdinand Šamberk: Era Kubánkova, Adolph L'Arronge: Doktor Kalous, Majáles, Karel Šimůnek: Byt pro svobodného pána, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, C. Laufs: Blázinec na cestách, Rudolf Kneisel: Chudý písničkář, Henri de Saint-Georges: Marie, dcera pluku.
1894 Eliška Pešková: Zlá víla.
1895 ředitelem Jan Krahulec.
1895 divadlo Na Karlově z bezpečnostních důvodů zavřeno, JDO zakoupila komplex domů, na jejichž místě zahájila stavbu divadla.
1895 Charlotte Birch-Pfeiffer: Diblík, Petr Max Malloch: Princ Bebé.

1899-1900 Jednota přes tři roky nedisponovala místností, v níž by mohla pořádat představení (sál na Karlově, kde od r. 1773 hrála, prohlášen za nezpůsobilý), teprve r. 1899 získala možnost na léto - od dubna do října, neboť v zám. divadle nebylo možno topit - propůjčení zámeckého divadla.
1899-1900 Uvedeno mj. Tažní ptáci (Želenský), Za svou činnost jednota postupně uvedla takřka celý klasický a soudobý český repertoár (Tyl, Stroupežnický, Jirásek, Vrchlický) a dobrý výběr cizích autorů.
1900 Ředitelem spolku na valné hromadě zvolen J. Krahulec, režisérem K. Harmach, sbormistrem JUDr. J. Harapat.
1900-1904 se hrálo v divadélku na zámku a charakter práce hodně ovlivňovali Jan Voborník, předseda JDO, Karel Šťastný a MUDr. Bedřich Welz.

1900 Josef Jiří Kolár: Monika, Václav Štech:Třetí zvonění, Mrštíkové: Maryša, Vojnovič: Ekvinokce, František Ferdinand Šamberk: Kulatý svět, Jaroslav Hilbert: Vina, Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze, IIvo Conte Vojnovič: Zkvinokce (Mořská bouře).
1901 Jiří Kolár: Pražský žid, Josef Štolba: Vodní družstvo, Leger, Procházka: Vpád, Felix Philippi: Dobrodinci lidstva, Jirásek: Magdalena Dobromila Rettigová, Božena Fridová: Nové drama.
1902 Jaroslav Vrchlický: Exulanti, A. Abrahamowicz: Manžel ze šetrnosti (Setník z Bosny), Velký Gaelotto, Václav Kliment Klicpera: Zlý jelen, Consilium facultatis, Ladislav Stroupežnický: V panském čeledníku.
1903 Lucian Rydel: Na vždy, Jaroslav Vrchlický: K životu, Jaroslav Vrchlický: Závěť Lukavického pána, Václav Hladík: Závrať.
1904 předsedou prof. Jan Voborník, režisérem Bedřich Welz.
1904 Karel Želenský: Tažní ptáci.
1905 předsedou Jan Voborník.
1905 první uvedení rukopisné novinky Jana Voborníka Jan Hus, 26. 12. - M. D. Rettigová s Hanou Kvapilovou v titulní roli k otevření Smetanova domu, Stroupežnický: Naši furianti, pečlivá režie K. Šťastného, hojné obecenstvo, uvedeno ve Smetanově domě. František Adolf Šubert: Velkostatkář, Štech: Ohnivá země. J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, Jirásek: Lucerna.
1906 předsedou Voborník.
1906 J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, Voborník: Jan Hus, František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský, režie Bedř. Welz, J. K. Tyl: Jan Hus, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27.
1908 Julius Zeyer: Legenda z Erinu, Alois Jirásek: Otec, Božena Viková-Kunětická: Cop, Karel Leger: V zakletém zámku, Maciejowski: Martin Luba, Ferenc Herczeg: Proluvte s mamá!, aneb, Ženy zvítězí i nad husary.
1909 předsedou Bedřich Welz.
1909 František V. Jeřábek: Služebník svého pána, František Havlík: Schovanec a schovanka, Gogol: Revizor.

1910 Madelaine Lucette Ryley: Schovanka, Alois Jirásek: Emigrant, 20. 11. L. Thoma: Lokálka, 25. 12. - A. Jirásek: Pan Johanes, pohádka.
1911 předsedou Welz, následně zvolen Josef Kumer.
1911 12. - 3. - Bož. Viková- Kunětická: Representantka domu; 25. 12., režie O. Šťastný; - Lothar Suchý: Matka, drama, B.A. Paulton, Harry Paulton: Nioba.
1912 6. 1. a 7. 4. - Jos. Skružný: Žabec, režie Josef Ludvík, JDO společně s Akademiky uvedla Červen Fráni Šrámka, J. J. Kolár: Magelona, k 100. výročí narození autora, 21. 4. - J. Balák: Terna, režie Jos. Ludvík, M. Halbe: Proud, V. V. Bilibin: Mlčení, Šerý: Sen, Mašek: Studenti, 8. 12.- Al. Jirásek: Gero, JDO na paměť své 50leté činnosti. - 25. 12. - V. Štech: Deskový statek.
1913 William J. Locke: Perská kočička, Gabriela Preissová: Gazdina roba, Jan Voborník: Zasvěcenec, Oskar Blumenthál: Dveře dokořán.
1914 B. G. Nušič, přeložila Hana Kvapilová: Pustina, Karel Fořt text, Emilian Starý hudba: Z českých mlýnů.
1915 dorost Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera.
1918 předsedou Karel Šťastný.
1919 předsedou Oldřich Šťastný, následně Karel Šťastný.
1919 Jan Patrný: Ostříž, Alois Jirásek: Pan Johanes, Fr. J. Čečetka: Sluníčko, Alois Jirásek: Lucerna, Abigail Horáková: Dolorosa, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, G. B. Shaw: Pekelník.

1920 Jaroslav Vrchlický: Exulanti, Alexandr Nikolajevič Ostrovskij: Ženitba Bělužinova, Josef Štolba: Maloměstští diplomati, Josef Robl: Zvony, František Xaver Svoboda: Útok zisku, J. Pelíšek: J. A. Komenský.
1921 Ladislav Stroupežnický: Vojtěch Žák, výtečník, Václav Štech: Zmatená pohádka, Viktor Dyk: Posel, k oslavám Jiráskových sedmdesátin uveden Jan Roháč, režie Oldřich Šťastný, J. F. Karas: Mučedník brixenský, Josef Štolba: Mořská panna.
1922 členem ÚMDOČ.
1922 Petar Petrovič: Liják, Leda: Hříchy otců, Jaroslav Balák: Zlatý Jiří, Holger Drachman: Byl jednou jeden král.
1923 Jiří Mahen: Píseň života, František Langer: Velbloud uchem jehly, Stefan Krzywoszewski: Čert a krčmářka.
1924 předsedou Ladislav Hainz, následně Karel Veselík.
1924 Jan Bartoš: Námluvy, čili, Škola diplomacie, John Hartley Manners: Peg mého srdce, Růžena Jesenská: Devátá louka.
1925 Čestné uznání ÚMDOČ, okrsek ÚMDOČ uspořádal ve Smetanově domě v Litomyšli a v Ústí nad Orlicí hereckou soutěž svých jednot:
JDO na ní sehrála Legerovu Zimu.
1925 Michal Balucki: Pro Josefku, aktovka Ptačí mozeček, Jerome Klapka Jerome: Miss Hobbs, Angel Guimerá: Moře a nebe, Al. Jirásek: M. D. Rettigová, režie Oldř. Šťastný, uvedeno k připoměnutí 80. výročí úmrtí národní buditelky, v titulní roli H. Věcovská, Karel Leger: Jaro - Podzim, Gabriela Preissová: Jarní píseň, Gabriela Preissová: Jaro v podzámčí.
1926 předsedou Ladislav Hainz.
1926 František Xaver Svoboda: Milý tatínek, V. Bilibin: Přeháňky, Alex Pleščejev: On je hluchý, Alois Jirásek: Jan Žižka, r. Oldřich Šťastný, Averčenko: Dvojník, František Ferdinand Šamberk: Hrůzostrašná noc, r. Ludvík, Josef Štolba: Její systém, J. K. Tyl: Chudý kejklíř.
1927 předsedou Ladislav Hainz.
1927 Angel Guimerá: Moře a nebe, J. K. Tyl: Chudý kejklíř, Růžena Jesenská: Jak veliká láska na světě, Pavel Rudolf: Na polském zámku, J. K. Tyl: Strakonický dudák, Vilém Werner: Pod stromem zapovězeným, Boh. Dubňanská: Malérečka.
1929 Olga Scheinpflugová: Magda z cihelny, r. Veselý, Josef Kopta: Jejich lidská tvář, J. M. Barrie: Maminka, Antonín Bernášek: Šofér, se Sokolem Ivan Krahulík: Bílá noc.

1930 Alois Jirásek: Lucerna, František Xaver Svoboda: Na boušínské samotě, František Škroup: Dráteník, Zdeněk Štěpánek: Monastýr nad tajgou, r. Josef Ludvík, Josef Štolba: Staré hříchy, František Xaver Svoboda: Na boušínské samotě.
1931 předsedou Ladislav Hainz.
1931 Vojtěška Baldessari Plumlovská: Bílá růže, r. Josef Veselý, Alois Jirásek: Otec, r. J. Ludvík, Jiráskova výstava, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. V. Vaněk, Robert Cedric Sherriff: Konec cesty, r. V. Vaněk, Štěpánek, Vrbský: Ať ván nevykradou!.
1932 Václav Klimet Klicpera: Veselohra na mostě, Felix Téver: V područí síly, r. Josef Veselý, Slavnostní večer k výročí spolku - Felix Téver: Odvážný, Port, Vrbský: Filosofská historie, hráno v Osíku, Vilém Werner: Láska je problém ožehavý.
1933 Vilém Werner: Právo na hřích, r. Emil Guth, L. Blahov: Její temperament, r. Emil Guth, A. Santner: Jak Kašpárek se Šmidrou chytali vodníka, r. Emil Guth, Nikolas Nanceye, Andréa Mouezya-Eona: Přednosta stanice, uvedena dětská hra.
1934 František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, r. J. Veselý, Josef Hais Týnecký: Sestřičky u sv. panny Kláry, r. Emil Guth, veselohra, proti jejímuž uvedení bránila lidová strana a okresní úřad ji proto původně nechtěl povolit. Článek proti uvedení hry v časopisu LId se stal dokonce předmětem žaloby Jednoty. Nakonec se představení navzdory všem kázáním uskutečnilo před vyprodaným sálem Smetanova domu, Flers, Rey: Rozkošná příhoda, r Jiří Steimar člen ND, Rudolf Nížkovský: Srdce v nesnázích, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka.
1935 Jan Voborník: Jeronym pražský, r. Oldřich Šťastný, Karel Stránský: Drašar, r. Karel Stránský, František Langer: Jízdní hlídka, r. J. Caska.
1936 František Langer: Jízdní hlídka, r. J. Caska, představení velmi (ve srovnání s filmem) ocenila Okresní skupina Čs. obce legionářské v Litomyšli, Emil Kareš: Ryba a host třetí den, r. Emil Guth, Frank Tetauer: Evino nedůstojné povolání, r. Emil Karger, Alois Jirásek: Vojnarka, Vilém Werner: Lidé na kře, r. Karger, Kopecký, Kopecký, Karel Piskoř: Velké pokušení, r. Holec, Martínek.
1937 Jednota divadelních ochotníků v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Albert Vanloo, G. Duval: Dvě myšky (Michouvic dcerušky), r. Guthard Šťastný, Julie Tauferová: Pohádka o Palečkovi, r. M. Martínek, W. S. Maugham: Jedná Constance správně?, r. E. Karger, Zdeněk Němeček: Zač lidský život?, r. E. Guth, Karel Beran: Hořká láska, r. E. Karger.
1938 předsedou Emil Guth.
1938 Vladimír Neff: První nálet, r. E. Karger, A. Sturm, M. Färber: Kotrmelce mládí, r. Karel Holec, Alois Jirásek: Lucerna, r. Guth, Holec.
1939 získali členové spolku Fr. Kroupa (47 let), Fr. Vandasová (41) a Ant. Valenta (35) stříbrný odznak ÚMDOČ.
1939 Čestmír Falta: Jak Kašpárek se Šmidrou zvítězili nad Ježibabou, r. V. Novotný, Jan Snížek: Příklady táhnou, r. E. Karger, Václav Kliment Klicpera: Zlý jelen, r. Emil Guth, Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, r. E. Karger.

JDO během 2. světové války uváděla především lidové hry a veselohra, ale také:
1940 J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Ladislav Stroupežnický: Mikuláš dašický z Heslova, r. Karel Holec, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, r. Karel Holec, Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, r. Karel Holec, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. V. Novotný. Do soutěže o účast na XI. JH připravena inscenace: Hradecká: Smršť. Josef Štolba: Mořská panna, r. V. Novotný, P. R. Vandenberghe: Hoši, dívky a psi, r. V. Novorný, Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta.
1941 J. K. Tyl: Chudý kejklíř, r. Emil Guth, P. R. Vandenberghe: Hoši, dívky a psi, r. V. Novotný, Soňa Hradecká: Smršť, r. Emil Karger, Alex Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen, r. Karel Holec, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně.
1942 A. Santner: Jak Kašpárek se Šmidrou chytali vodníka, Carl J. Brain: Velká zatáčka, r. V. Novotný, Jaroslav Hilbert: Vina, r. Vrbický, Krucký, Alois Jirásek: Otec, r. Emil Guth, František Xaver Svoboda: Poslední muž, r. Josef Vrbický,
1943 předseda František Svoboda, jednota má 60 členů, z toho 32 činných.
1943 Anton van Coobn: Cizinec, r. Vrbický, Josef Štolba: Staré hříchy, r. Emil Guth, Karel Krpata: Hvězdy nad hradem, r. L. Kasal, Dario Niccodemi: Malá Scámpolo, r. L. Kasal.
1944 Nerudův večer, Míla Kolář: Broučci, r. Vrbický, F. Gribitz, F. Háblová: Začalo to nevinně, r. Franke, Míla Kolář: O rozmazlené Pamele, r. Vrbický.

Po válce byl velmi poničen Smetanův dům, proto se začalo hrát až 1946.

1946 Karel Čapek: Matka, r. E. Karger, A. Jaroslav Urban: Sluneční paseka, r. E. Karger, Otto Minařík: Divný chlap, r. Emil Guth.
1947 Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou, r. Jiří Hana, Eva Klenová: Hejtman Talafús, r. Emil Karger, Frank Wing a J. Kožíšek: Stříbrná studánka, r. Emil Karger.
1948 předsedou Emil Karger, následně M. Pštrosová.
1948 Eva Klenová: Hejtman Talafús, r. Emil Karger, též pohost. v Poličce, Miloš K. Kratochvíl: České jaro, r. M. Pštrosová, J. K. Tyl: Zlatohlav, r. Richard Doležel.
1949 František Langer: Jiskra v popelu aneb Pocta Shakespearovi, r. Jiří Hana, Otto Neumann: Dina Mülheimová, r. Karger, Alois Jirásek: M. D. Rettigová, r. Jiří Hana. Účast na Choceňských divadelních hrách. Květoslava Jírová: Sněženka, r. Pštros, Mrštíkové: Maryša, r. V. Dvořáček.

Od 1950 jako DrO OB, předseda Jiří Hana.
1950 A. N. Ostrovskij: Nemá kocour pořád posvícení, r. A. Pštros, Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula, r. manželé Pštrossovi, Otto Neuman: Dina Mühlheimová. Účast na Choceňské divadelní hry.
1951 Divadelní soubor Osvětové besedy, hrál v sále Smetanova domu.
1951 Anna Šwirszczynska: Výstřely v Dlouhé ulici, Jirásek: Lucerna, režie Fr. Karger, návrh scény ing. Pštros.
1952 předsedkyně Marie Pštrosová.
1952 N. V. Gogol: Revisor, r. Emil Karger.
1953 S. K. Macháček: Ženichové, r. Drahoš, Jan Drda: Hrátky s čertem, r. Krčma.
1954 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1955 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, k oslavám 50 let Smetanova domu, Zeyer: Radúz a Mahulena s hudbou Josefa Suka, kterou za žízení Ladislava Kasala nahrála Litomyšlská filharmonie.
Dále Čapek: Matka. Koncem 50. let se divadlo octlo v krizi, členové souboru, v němž dominovali učitelka Marie Pštrossová a rozený herec zahradník Jakubíček, pracovali na směny, takže nacvičování her trvalo velmi dlouho.
1961 DS OB Smetanova domu ještě živořil.
1966 Werich: Teta z Bruselu, režie dr. Danuš Krčma.
dle SOkA činný 1862-1959
Bibliografie:
DĚJINY českého divadla, III. díl. Praha, Academia 1977, obr. s. 465, 466: Scéna z tragédie J. J. Kolára Magelóna, 1912.

HUDEČEK, Jaroslav: Probudí se ochotníci v Litomyšli? Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 41.

KAREŠ, Jiří: Informace pro MČAD dle H. a L. Švehelkových. Rkp. 1998. kART.

SKŘIVÁNEK, Milan: Litomyšl 1259-2009. město kultury a vzdělávání. Město Litomyšl 2009.

ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo. K 70. výročí založení JDO. Litomyšl, nákladem vlastivědného sborníku Od Trstenické stezky 1932, 23 s., obr. Okr. A Svitavy. KK.

ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo. Čs. divadlo 1932, s. 92-94, 105-107, Litomyšl, Od Trstenické stezky 1932. KK.

ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo. Věstník Smetanova okrsku 1, č. 5-10. KK.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.
---------------

Dalibor 10. 6. 1862.

Divadelní listy 1881, č. 7, s. 73, č. 36, s. 317, č. 38, s. 334.
Divadelní listy 1883, č. 28, s. 338.
Divadelní listy 1900, č. 11, s. 246, č. 12, s. 276., č. 14, s. 305, č. 20, s. 444.
Divadelní listy 1902-3, č. 2, s. 36.

Divadlo roč. 4, 1905/06, č. 1, s. 24, č. 5, s. 125.
Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 6, s. 147
Divadlo roč. 7, 1908-1909, č. 1, s. 21.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114, č. 6, s. 164; č. 11, s. 289.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 5, s. 46, příl. 6, s. 55.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 74; č. 7, 20. 1. 1912, s. 86; č. 12, 5. 4. 1912, s. 143; č. 13, 20. 4. 1912, s. 165; č. 14, 5. 5. 1912, s. 177.

Zprávy ÚMDOČ 1948, č. 11-12, č. 176.
Československé divadlo 1925, č. 6, s. 96; č. 12, s. 191 - obr.; č. 16, s. 256.
České divadlo 1940, č. 4, s. 72; č. 10, s. 191.
České divadlo 1941, č. 1, s. 19, č. 2, s. 38.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1049/1927, JDO (změna).
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/214/6/1902, JDO.

Praha, Div. odd. Národního muzea: C 13.373-4, 2 Pl JDO.

Svityvy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Litomyšl
Časový rozsah: 1862-1959
Metráž: 1,19 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků v Litomyšli (od sklonku r. 1950 Dramatický odbor Osvětové besedy)
Tematický popis: Spolková agenda
Archivní pomůcky
KUCHTOVÁ P.-PAKOSTA O.: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ LITOMYŠL, 1862 - 1959. Prozatímní inventární seznam, 1998, s. 13, ev.č. 568.

Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků a divadlo Litomyšl
Časový rozsah: 1817-1960
Metráž: 1,08 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků v Litomyšli.
Tematický popis: Plakáty, letáky (1862-1960), spolková agenda, korespondence, účetní doklady (1927-1939), jiné organizace hrající divadlo (1848-1961), profesionální divadelní společnosti hrající v Litomyšli (1817-1941), rozepsané role, rukopisy divadelních her.
Archivní pomůcky: nejsou.
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Knihovna, kn 1
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Seznam členů, kn 2
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha pokladní, kn 3
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha účetní, kn 4
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha oběžníků, kn 5
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha oběžníků, kn 6
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha oběžníků, kn 7
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Pokladní kniha, kn 8
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha obsílek, kn 9
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha obsílek, kn 10
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha obsílek, kn 11
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha obsílek, kn 12
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, kn 13
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, kn 14
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Seznam členů, kn 15
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Seznam členů, kn 16
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha controllní, kn 17
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha oučetní, kn 18
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha pokladní, kn 19
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha pokladní, kn 20
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha seznam divadelních knih, kn 21
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha seznam členů, kn 22
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, kn 23
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápisník, kn 24
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha zápisů ze schůzí, kn 25
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha zápisů ze schůzí, kn 26
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha účetní, kn 27
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/26
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/25
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/24
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/23
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/22
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/21
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/20
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/19
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/18
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/17
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/15
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/13
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/12
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/9
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/8
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/5
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/4
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/2
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/1
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/19
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/13
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/12
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/11
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/10
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/9
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/8
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/7
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/6
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/5
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/4
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3/9
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3/8
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3/6
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3/5
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3/4
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3/3
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3/1
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Dokumentace, Ka 4/11
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Dokumentace, Ka 4/10
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Dokumentace, Ka 4/6
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Dokumentace, Ka 4/3
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Archiv - Jednatelské zprávy, Ka 3

Související Bibliografie

Související Obrázky

Československé divadlo, roč. XXI., č. 6, 1938
Jaroměř, Vrchlický, Pamětní list, 120 let divadla v Jaroměři, 1819 - 1939
Litomyšl, JDO, F.F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský - plakát , 1906
Litomyšl, JDO, Filosofská historie  - plakát, 1932
Litomyšl, JDO, Fr. Ad. Šubert: Velkostatkář - plakát, 1905
Litomyšl, JDO, Jeronym Pražský - plakát, 1935
Litomyšl, JDO, L. Stroupežnický:  Naši furianti - plakát, 1905
Litomyšl, JDO, Lucerna 1905
Litomyšl, JDO, Lucerna 1930,plakát
Litomyšl, JDO, M. D. Rettigová, 1925
Litomyšl, JDO, Magelóna, 1912, foto
Litomyšl, JDO, Mořská panna - plakát, 1940
Litomyšl, JDO, Posel (Dyk), 1921 - plakát
Litomyšl, JDO, Regionální muzeum, fond JDO Litomyšl 5
Litomyšl, JDO, V. Dyk: Posel - plakát, 1921
Litomyšl, JDO, V. Štech: Ohnivá země - plakát, 1905
Litomyšl, JDO,Slavnostní představení k 50 výročí činnosti, Gero, 1912 - plakát
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků a Vlastimil, Dvě myšky, 1937
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků a Vlastimil, Dvě myšky, 1937
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků a Vlastimil, Fidlovačka, 1934
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků a Vlastimil, Fidlovačka, 1934
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ať nás nevykradou, 1931
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Chudý kejklíř, 1941
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Chudý kejklíř, 1941
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Chudý kejklíř, 1941
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Členská knížka, 1934
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, členská legitimace
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Divný chlap, 1946
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Evino nedůstojné povolání, 1936
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Filosofská historie, 1932
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Filosofská historie, 1932
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Filosofská historie, 1932
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Filosofská historie, 1932
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Filosofská historie, 1932
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Jak Kašpárek a Šmidra chytali vodníka, 1933
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Jak Kašpárek a Šmidra chytali vodníka, 1933
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Jedná Constance správně, 1937
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Jeronym pražský, 1935
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Jeronym pražský, 1935
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kávová společnost, 1932
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha controllní, 1865 - 1875
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha obežníků, 1927 - 1932
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha obežníků, 1932 - 1935
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha obežníků, 1935 - 1939
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha obsílek, 1900 - 1901
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha obsílek, 1904 - 1909
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha obsílek, 1910 - 1922
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha obsílek, 1922 - 1927
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha oučetní, 1862 - 1863
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha pokladní, 1865 - 1875
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha pokladní, 1875 - 1954
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha pokladní, 1937 - 1953
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha seznam členů, 1911
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha seznam divadelních knih, 1900
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha účetní, 1862
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha účetní, 1874 - 1911
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Knihovna
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Konec cesty, 1931
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/10
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/11
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/12
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/13
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/19
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/19
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/19
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/19
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/19
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/19
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/4
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/5
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/6
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/7
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/8
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/9
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/9
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 3/4
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Láska je problém ožehavý, 1932
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Lucerna
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Lucerna, 1930
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Lucerna, 1938
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Lucerna, 1938
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Lucerna, 1938
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Matka, 1946
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Monastýr nad tajgou, 1930
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Naši furianti, 1940
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, ochotnický ples - plakát, 1865
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Otec, 1942
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Otec, 1942
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Otec, 1942
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Otec, 1942
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Otec, 1942
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Otec, 1942
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Pan Johanes
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Pardubice, SDO, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, 1940
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Pokladní kniha, 1911 - 1936
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Právo na hřích, 1933
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Právo na hřích, 1933
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Prodaná nevěsta, 1940
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Prodaná nevěsta, 1940
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Prodaná nevěsta, 1940
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ryba a host třetí den, 1936
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Sestřičky u sv. panny Kláry, 1934
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Sestřičky u sv. panny Kláry, 1934
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Seznam členů, 1895
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Seznam členů, 1904
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Seznam členů, 1922
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Srdce v nesnázích, 1934
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Staré hříchy, 1943
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Vlastimil, Tyl a Orel, Paní Marjánka, matka pluku, 1940
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, výbor JDO, 1942
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, výbor spolku
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápis z jednání valné hromady, 1875
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápisník, 1911 - 1926
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápisník, 1911 - 1926
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, 1927 - 1931
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, 1931 - 1934
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, 1934 - 1936
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, 1936 - 1938
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, 1941 - 1954
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Zlý jelen, 1939
Litomyšl, OB, Lucerna  1951 - plakát
Litomyšl, ochotníci, Magelóna, 1912, výjev
Litomyšl, Sokol, Šibřinky, 1928
Litomyšl, Sokol, Šibřinky, 1928
Litomyšl, Zámecké, IV,kap. ochotnická představení, obr.Dobrodinci lidstva, 1901, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 11.
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Archiv - Jednatelské zprávy
Praha, Divadlo Vlasty Buriana, korespondence
Praha, ÚMDOČ, 1886 - 1936
Praha, ÚMDOČ, Organisační řád
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti za rok 1936


Související Alba

Mapa působení souboru - JDO / SDO / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Litomyšl, JDO, Lucerna 1905
Litomyšl, ochotníci, Magelóna, 1912, výjev


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.