Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Občansko-čtenářská Beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1883 velkou večerní zábavou zahájen spolkový život, sloučeny všechny odbory do Občansko čtenářské besedy. Vlastenecký proslov složil Jan P. Bohušovský. Citován celý text, viz obrázky.
1885 - 22. 11. - J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku.

1904 Jos. Novotný zaslal dopis Vojtovi Šteinovi-Táborskému. Popsal jeviště v Bohušovicích a požádal o rady při budování nového jeviště.
Jeho prostřednictím přijal malíř Pipenberg, objednávku malby kulis pro OČB v Bohušovicích – prospekt les, dům s balkónem, salón.
Zároveň malíř Jar. Flanderka Jar. přijal objednávku namalování opony a kulis za 800 K

Do roku 1905 se hrálo na jevišti v hostinci čp.1, U Helců, U Machů.
1905 Občansko čtenářská beseda postavila nové jeviště v budově radnice.
1906 - 4. 3. - Čtenářsko-ochotnická beseda sehrála Jiráskovu Lucernu v režii E. Kalíka.
1906 - 8. 9. – DrO Občansko – čtenářská beseda v Bohušovicích – pořádala Tylův večer, v jeho rámci uvedena Šamberkova národní hra Karel Havlíček Borovský. Večer zakončen živým obrazem, čistý výnos určen Tylovu Fondu.
1905-1913 DO Občansko-čtenářské besedy.
1906 Gazdina roba, režie R. Kalík, který hrál i roli Mánka, Evu krajčírku hrála O. Brůžová;
Karel Havlíček Borovský (Šamberk).
1907 Zapovězené ovoce (Štolba).
1909 V zajetí (J. Kühnel).
1922 členem ÚMDOČ.
1934 W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic, připraveno za pomoci okrsku ÚMDOČ.
1937 v seznamu členských spolků ÚMDOČ.
Na konci třicátých let 20. století se spolek přejmenoval na Občanskou besedu.

1940 pod hlavičkou Občanské besedy působila ODi nadále, např. Naši furianti.
1941 Čekanky.

1954 přechod do divadelního odboru Osvětové besedy.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 78. Foto: Obr. 43, Četné spolky - v Bohušovicích Občansko-čtenářská beseda mívaly své divadelní nebo dramatické odbory.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ 1934, s. 39.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.


České besedy, l. roč. č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním, pěv. Hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 254.
Divadlo roč. 4, 1905-06. č. 9, s. 213.
Divadlo roč. 5 , 1906-1907, č. 1, s. 31.
Divadlo roč. 5, 1906, č. 1, s. 31.

Divadlo 1909, č. 12, s. 315.

České divadlo 1940, č. 4, s. 72.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
Plakáty. C 12.927-33, 7 Pl 1905-1913.

Div. odd. Národního muzea, č.př. 405/62. Pozůstalost po Vojtovi Šteinovi-Táborském (dar Viktora Nejedlého)
Jos. Novotný, dopis Vojtovi Šteinovi-Táborském 28.9.1904, Popis jeviště v Bohušovicích, žádost o rady při budování nového jeviště. Táborský zřejmě po letech na dopis připsal: Co jsem pro divadlo v Bohušovicích udělal! A za to mě později přítel Novotný, stav se ředitelem cukrovaru… neznal (?). Nebyl první ani Poslední!
Pipenberg, dopis Vojtovi Šteinovi-Táborském1.12.1904, přijímá objednávku malby kulis pro OČB v Bohušovicích – prospekt les, dům s balkónem, salón, dodá v lednu 1905
Flanderka Jar, dopis Vojtovi Šteinovi-Táborském 5.12.1904, přijímá objednávku namalování opony a kulis pro OČB v Bohušovicích za 800 K
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65059

Související Obrázky

Bohušovice nad Ohří, část Spolkový život ex  „Bohušovice nad Ohří 1057 – 2007“, s. 50
Bohušovice nad Ohří, část Spolkový život ex  „Bohušovice nad Ohří 1057 – 2007“, s. 52
Bohušovice nad Ohří, část Spolkový život ex  „Bohušovice nad Ohří 1057 – 2007“, s. 53
Bohušovice, Občansko čtenářská beseda, Dědečkovy housle - plakát, 1906
Bohušovice, Občansko čtenářská beseda, Gazdina roba - plakát, 1906
Bohušovice, Občansko čtenářská beseda, Lucerna (po třetí) - plakát, 1906
Bohušovice, Občansko čtenářská beseda, Následky dostaveníčka - plakát, 1906
Bohušovice, Občansko čtenářská beseda, Reduta - plakát, 1905
Bohušovice, Občansko čtenářská beseda, Růžová pouta - plakát, 1913
Štein-Táborský, Vojta, dopis malíře Flanderky o oponě pro Bohušovice, 1904


Mapa působení souboru - Občansko-čtenářská Beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bohušovice, Občansko čtenářská beseda, Reduta - plakát, 1905
Bohušovice, Občansko čtenářská beseda, Gazdina roba - plakát, 1906
Bohušovice, Občansko čtenářská beseda, Růžová pouta - plakát, 1913
Bohušovice, Občansko čtenářská beseda, Následky dostaveníčka - plakát, 1906