Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Langer / Občanská beseda / OB / Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1855
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 194x, 195x, 196x, 198x
Od 1855 Dokumentace SOkA.
1886-1918 Občanská beseda Langer, nazvána podle místního rodáka, básníka a prozaika Josefa Jaroslava Langra (1806-1846).

1887 - Naši furianti, Majitel hutí, jh. Rich. Šantrůček.

Jeden čas spojen s DO Sokola.

1891 předseda Pospíšil.
1893 předseda Jan Veselý, následuje Josef Hroch.

1901 předsedou Václav Polák.
1905 předsedaou V. Polák, starosta města.

1910 jednání o zřízení jeviště.
1918 obnovení činnosti po světové válce, nové jeviště, předseda Šubrt.
1918 Josef Skružný: Ferdinand spí, Alois Jirásek: Psohlavci, Božena Viková-Kunětická: Representantka domu, Mikulášská zábava, Silvestrovský večírek.
1919 Josef Skružný: Románek na horách, Fredinand Oliva: Pojď na mé srdce, Abigail Horáková: Žena legionářova, Viktor Dyk: Posel, Karel Legr: v zakletém zámku.

1920 předsedou František Chytra.
1920 Josef Štolba: Na letním bytě, 28. 10. - 65 let činnosti oslavil soubor dramatem A. Fišerové: Osvobození, Josef Skružný: Ta naše Máňa, , režie Jiří Tomášek. Do té doby sehrál v sezoně 7 zdařilých představení - mj. Dykova Posla, František Xaver Svoboda: Poslední muž, Václav Stěžerský: Lucifer, aneb, Zázračný elixír, Frantz Arnold: Bytová nouze. Jako režiséři byli činní Fr. Vosáhlo, prof. Jar. Mareš, zd. Veselá a ak. mal. Jiří Tomášek.
1921 Karel Scheinpflug: Mrak, Jaroslav Balák: Zlatý Jiří, uvedeno celkem 7 představení.
1924 Karel Šípek: Z lásky otcovské, Josef Skružný: Falešná kočička, Rudolf Robl: Zvony, Xaver Jager: Noční manévry, Petr Fingal: Hrany.
1925 předsedou Jaroslav Tomášek.
1925 Rud. Mařík: Když služebnictvo stávkuje, F. E. Herve: Mamsele Nitouche, Karel Fořt: Kráska ze Šumavy, Karel Fořt: Růže ze Sibiře.
1927 uvedeno 5 inscenací.
1928 Štěpánek, Vrbský: transport č. 20.

1933 předseda František Vosáhlo.
1934 František Langer: Grand hotel Nevada, V. Hladík: Závrať, Olga Scheinpflugová: Houpačka, Rudolf Šetina: Květy podzimu, Richard Branald: Tři veselí mušketýři, Vaněk: Klíč k jejich srdcím.
1937 předsedou Keprt.

1940 předsedou František Vosáhlo, oprava jeviště.
1940 Karel Horký: Bejvávalo, Ladislav Stroupežnický: Noc na Karlštejně.
1942 J. K. Tyl: Strakonický dudák.
1946 Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek.
1948 předsedou Jaroslav Tomášek, sloučení divadelních spolků, účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice.
1948 Olga Scheinpflugová: Okénko, John B. Pristley: Inspektor se vrací, K. Elsner: Karneval života, Sůl nad zlato, Arnold Ridley: Půlnoční vlak, J. K. Tyl: Fidlovačka.
1949 Arthur Miller: Všichni moji synové.
1949 - Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice.

1958 - N. V. Gogol: Ženitba, r. Kosťa Elsner. Účast na Langrův divadelní Bohdaneč.
1959 F. Pavlíček: Chtěl bych se vrátit. Účast na Klicperův Chlumec.

1960 Petr Karvaš: Půlnoční mše, r. Konstantin Elsner. Účast na Langrův divadelní Bohdaneč.
1961 Valentina Levidinová: Tříminutový rozhovor
1962 Valentina Levidinová: Tříminutový rozhovor, Oldřich Daněk: Svatba sňatkového podvodníka, r. Konstantin Elsner. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na Langrův divadelní Bohdaneč.
1961 - Divadelní soubor TJ, Oldřich Daněk: Pohled do očí. Účast na OP Divadelní festival, Dašice.
1962 - Divadelní soubor TJ Sokol, Valentina Levidinová - Čejchan: Tříminutový rozhovor, r. Rudolf Hanč. Účast na Festivalu divadelních souborů, Kladruby nad Labem. Účast na OP Divadelní festival, Dašice.
1963 - Nazim Hikmet: Damoklův meč, r. K. Elsner. Účast na Langrův divadelní Bohdaneč - čestné uznání kolektivu za výpravu a souboru za účast. Účast na Klicperův Chlumec.
1965 Karel Rodovský: Návrat pana Holdena.
1965 - Maurice Maeterlinck: Starosta stilmondský, r. Kosťa Elsner. Účast na Langrův divadelní Bohdaneč.
1966 - Karel Rodovský: Návrat pana Holdena, r. Kosťa Elsner. Účast na Langrův divadelní Bohdaneč.

1971 - DS OB, Petr Karvaš: Půlnoční mše, r. Konstantin Elsner. Účast na Langrův divadelní Bohdaneč.
1984 A. Kortézs: Vdovy. Účast na KP Inspirace, Letohrad.
1987 - Langer, V. Hradská: Commedia finita. Účast na OP Žatva, Holice.
1988 - Langer - činoherní divadelní soubor Osvětové besedy Lázně Bohdaneč, 15 členů, vedoucí Vladimír Dvořák.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 417.


Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 4. 11. 1920, č. 44, s. 504.

Československé divadlo 1925, č. 19, s. 304.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 4, č. i. 74
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 67
Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, kar. 1
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar.1, i .č. 8
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 486
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1933 - 1948
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1918 - 1920
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1920 - 1932
Bohdaneč, Langer, karton Knihy 1-10, Kniha 1
Bohdaneč, Langer, karton Knihy 1-10, Kniha 2
Bohdaneč, Langer, karton Knihy 1-10, Kniha 3
Bohdaneč, Langer, karton Knihy 1-10, Kniha 4
Bohdaneč, Langer, karton Knihy 1-10, Kniha 5
Bohdaneč, Langer, karton Knihy 1-10, Kniha 6
Bohdaneč, Langer, karton Knihy 1-10, Kniha 7
Bohdaneč, Langer, karton Knihy 1-10, Kniha 8
Bohdaneč, Langer, karton Knihy 1-10, Kniha 9
Bohdaneč, Langer, karton Knihy 1-10, Kniha 10
Sbírka plakátů

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/3597/1919, SDO Langer.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/761/1922, SDO Langer.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2076/1941, SDO Langer.
Praha, Národní archiv: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2008/1945, Nový SDO Langer.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Státní okresní archiv Pardubice: OS Bohdaneč, 1855–1870. Ev. č. pomůcky 37.

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Bohdaneč, Langer, Hlavní kniha, 1902 - 1919
Bohdaneč, Langer, Inventář knihovny, 1896 - 1913
Bohdaneč, Langer, Inventář, 1899 - 1917
Bohdaneč, Langer, Kniha členů, 1901 - 1919
Bohdaneč, Langer, Kniha protokolů, 1893 - 1901
Bohdaneč, Langer, Kniha protokolů, 1893 - 1901
Bohdaneč, Langer, Kniha protokolů, 1903 - 1915
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1918 - 1920
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1918 - 1920
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1918 - 1920
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1918 - 1920
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1918 - 1920
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1920 - 1932
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1920 - 1932
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1920 - 1932
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1920 - 1932
Bohdaneč, Langer, Kniha zápisů, 1933 - 1948
Bohdaneč, Langer, Pokladní kniha, 1890 - 1903
Bohdaneč, Langer, Pokladní kniha, 1908 - 1920
Bohdaneč, Langer, Záznam vypůjčených knih, 1902 - 1907
Bohdaneč, Langer, Záznam vypůjčených knih, 1902 - 1907
Bohdaneč, Langer, Záznam vypůjčených knih, 1902 - 1907
Bohdaneč, Langer, Záznam vypůjčených knih, 1902 - 1907
Bohdaneč, Langer, Záznam vypůjčených knih, 1902 - 1907
Bohdaneč, Langer, Záznam vypůjčených knih, 1902 - 1907
Bohdaneč, Langer, Záznam vypůjčených knih, 1902 - 1907
Lázně Bohdaneč, Langer, inventář spolku
Lázně Bohdaneč, Langer, inventář spolku
Lázně Bohdaneč, Langer, inventář spolku
Lázně Bohdaneč, Langer, volba funkcionářů spolku, 1905
Lázně Bohdaneč, OD, Naši furianti - Majitel hutí -  plakát,1887
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Valné hromady okrsku, 1949 - 1950
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty


Mapa působení souboru - Langer / Občanská beseda / OB / Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Lázně Bohdaneč, OD, Naši furianti - Majitel hutí -  plakát,1887
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty