Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jiří Poděbradský / ZK ROH Komunálních podniků / ZK družstva Elchron / Kulturní klub města

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1887
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
4. prosince 1798 uvedla ochotnická společnost pod vedením truhláře Höschla Schillerovy Loupežníky a dala základ bohaté tradici.

1887 zal. SDO Jiří Poděbradský, 95 členů. (r. 1898 se však slavilo sté výročí založení spolku!)
1888 nová opona, používaná až do 1935.

1896 po delší přestávce: uvedena Ďáblova dcera, v hl. rolích Skřivanová, Sedlák, Sázavský, Filipenská.
1898 oslavy 100. výročí ODi v místě, Služebník svého pána (Jeřábek), jh. K. Polák, F. Chocenská. Vydána brožura Paměti polenského divadla (Klusáček).
1875-1898 na repertoáru Klicpera, Tyl, Pfleger, Turnovský, Bozděch, Šamberk, Štolba, Stroupežnický, Šubert, už i Svoboda (Směry života, Útok zisku), Jirásek (Vojnarka), z cizích převaha francouzských autorů.

1875-1898 SDO Poděbradský 157 div. her.

1899-1918 98 her v 93 večerech.

1906 předsedou a r. K. Ševčík.
1909 předsedou Jindř. Volenec.

1913 např. Domov a víra (K. Schönherr).
1914 Perská kočička, Abelův hřích.
1915 Pod vlajkou válečného lazaretu.
1917 7 her. Výrazněji v repertoáru domácí tvorba, např. Neznámá pevnina (Viková-Kunětická), Noc na Karlštejně, K životu (Štolba), Mořská panna, Na letním bytě, Maloměstské tradice (Štech), Třetí zvonění, Ohnivá země, Vina, také Tyl. Za toto období 184 herců.
1918 - 16. 5. - v představení Jiráskovy Vojnarky hrál čtyřletý Bohumil Hrabal jako syn Vojnarky, mezi ochotníky velmi aktivní jeho matka, hrál i otec v letech 1915-1920.
1919 zah. DS Jiří Poděbradský v nově upraveném sále (půjčoval ho též kočujícím společnostem).
1919-1920 9 her.

1923 Katakomby, výtěžek na obnovu vyhořelého čáslavského divadla.
1925 Jiří Poděbradský vyhrál 1. cenu v soutěži při příležitosti ustavení okrsku ÚMDOČ Hany Kvapilové s hrou Náměsíčný (Mahen). Předseda František Kracík, režisér Bedřich Kracík, Druhý břeh, Pes a kočka, Falešná kočička, Náměsíčný, Žárlivá, Rozvod, Děti v notesu.
1926 Pražský flamendr.
1928 J. K. Tyl. Postupný odchod nejstarší generace.

1935 nová opona, r. Boh. Fišer a Ant. Kocourek.
Do 1938 110 her, česká i světová klasika.
Od 1937 činnost DS Jiří Poděbradský výrazně ochabla.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 pouze Muži nestárnou (J. Patrný), r. Jar. Švejda.
Od 1918-1938 110 her, mimo již uvedené např. Poslední muž, Kostnické plameny (Karas), Gejzír (Scheinpflug), Druhé mládí (Scheinpflug), Světa pán v županu (Bozděch) aj. Z cizích převaha francouzského dramatu, také Stilmondský starosta (Maeterlinck), z ruské tvorby Medvěd, Námluvy, jihoslovanské Liják (Petrović), Živý nebožtík, Uzel. Souborem prošlo 255 h.
1939 Nahý v trní (Švejda).

1939-1944 prošlo DS 48 herců. V Osvětimi zahynul Václav Škarka, Bedř. Kracík za odbojovou činnost popraven, Jiří Dvořák padl v osvobozovacích bojích.
1940 Vstup do srdce zakázán (Branald).
1941 Krev a půda (R. Walter), repríza v Nížkově.
1942 Jakož i my odpouštíme (Drda), r. Vl. Veselský, Zamilovaní přátelé (M. Rutte), Proud (Halbe), r. Kocourek.
1943 Úsměvy a kordy, Václav Hrobčický z Hrobčic.
1944 se s Poděbradským sloučil DS Merkur. Předsedou Fr. Jozl, režisérská rada Ant. Kocourek, dále Ant. Hájek, K. Hercík, Fr. Svoboda, drg. Fr. Suchý.
1944 5 představení.
1945 zah. Staříček Holuša (Sokol-Tůma), r. Jar. Švejda, předseda DS.
1948 oslavy 150. výročí ODi v místě, DS Poděbradský Talár v městečku (Krpata), Zvon Ungeltu (F. Síla), Batoh (K. Horký), Přátelství (Kožík). V tomto roce se s Poděbradským spojily všechny místní DS. 1948 předsedou Ant. Skočdopole, r. K. Hercík a Fr. Suchý.
1949 - L. Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova. Účast na KP Podzim na Vysočině, Jihlava.
1949 Ženitba, r. Suchý.

1951 neuskutečněné pokusy o převod na ZK Pletařských závodů, JZD Polná
1951 DS do ZK ROH Komunálních podniků.
1955 přešli do ZK družstva Elchron.

1963 Život není sen (Tetauer), r. A. Skočdopole, M. Andělová jako B. Němcová. V prosinci A. Jirásek: Lucerna, režie Ant. Skočdopole, k oslavě 165 let ochtonického divadla ve městě. Též společensko-politické akce, estrády apod. R. většinou Skočdopole, také J. Vítek.
1966 Host (Aškenazy).
1967 Smrt nemá nikdy dovolenou (Kubánek).
1969 Vstup do srdce zakázán (Branald), účast na festivalech. Na repertoáru také Stroupežnický, Vrchlický, Jirásek, Langer, Beaumarchais, Tyl, Ostrovskij, Hrubín, zpěvohry Nejlíp je u nás (Valdauf), Z českých mlýnů (Fořt) a jiné. Hostování v okolí.

1970 do Kulturního klubu města.
1945-1977 37 her. DS prošlo 122 účinkujících.
1978 OS Jiří Poděbradský Jelen na laguně (Benedetti). V dalších letech nepravidelně hry klasické a starších autorů, Tetauer, Kožík, Tyl, Stroupežnický, Šamberk, Hašler, Drda, ale i současné Daněk, Beneš, zajímavý titul Před zlatnickým krámem (Karoł Wojtyła, pozdější papež).

1993 ved. Jan Vítek.
1997 Vejce a já, Kdo je tady slepice, r. Petr Vaněk.
1998 Jan Drda: Hrátky s čertem, účast na Divadelní Přibyslav.

2001 Zdeněk Podskalský: Liga proti nevěře.
2003 na motivy Didiera Kaminky: Příběh neobyčejného brankáře.
2009 Tajemství deváté dlaždice.

2011 Břehový: Sborovna.
2013 Vzpomínáme, OP Divadelní Přibyslav.
2014 Scénář a režie Petr Coufal: Mach a Šebestová jedou do Vodního ráje, OP Divadelní Přibyslav.
2015 DS Jiří Poděbradský, Jaromír Břehový: OTYLKA. Účast na KP Třešťské divadelní jaro - čestné uznání Janu Hejralovi za herecký výkon v roli Aleše Stroma a cena Lence Richterové za herecký výkon v roli Hany Slabé. Účast na OP Přibyslav.
2016 William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, účast na Divadelní Přibyslav.

2023 - DS Jiří Poděbradský, Robert Thomas: Past na osamělého muže. Účast na KP Třešťské divadelní jaro.
Bibliografie:
HLADÍK, Bohuslav: 180 let ochotnického divadla v Polné. Katalog výstavy. Polná, MěNV 1978. 44 s., 8 s. fotografie na příloze. kDÚ.

VALCHÁŘ, J.: Významné jubileum ochotníků v Polné. Rovnost Brno-venkov, 1963, 10. 12. (Excerpovala Markéta Čížková, stud. KDS FF MU Brno.)

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.

Thalie 1896-7, č. 15, s. 194.
Thalie 1898-9, č. 11-12, s. 94, č. 15, s. 120.

Československé divadlo 1925, č. 16, s. 256.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 11, č. 83-92, plakáty
Okresní úřad Jihlava, spisy 1942/6, č. 3301
Okresní úřad Jihlava, spisy 1943/6, č. 3308Jihlava, Jihlava, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Jiří Poděbradský Polná
Časový rozsah: 1887-1950
Metráž: 0,19 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Jednací protokoly, seznamy her, pokladní knihy.
Archivní pomůcky: nejsou
SDO Jiří Poděbradský, Polná, 1887-1950. Ev. č. pomůcky 462.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/235/55, SDO Jiří Poděbradský, zal. 1887.

Praha, NIPOS, kART/obálka ÚMDOČ:
Oznámení o převodu spolků na společenské organizace, dopis Havlíčkova okrsku ÚV ÚMDOČ v likvidaci z 3.5. 1951.

Přibyslav, Kulturní zařízení města, Kronika, 1989 - 1998

Související Obrázky

Jihlava, Klicpera, dopis ÚMDOČ o zřizování okrsku, 1925
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Polná, Poděbradský, Šťastní otcové - plakát, 1929
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, usnesení okrsku Hany Kvapilové, 1931
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, výročí spolku Jiří Poděbradský Polná, 1948
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, výročí spolku Jiří Poděbradský Polná, 1948
Jihlava, Klicpera, Zkouška státníkova; Třešť, OJ, Zkažená krev; Polná, Poděbradský, Náměsíčný - plakát, 1925
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1941
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1942
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1942
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1943
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1943
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1943
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1944
Jihlava, Okresní úřad Jihlava, žádost o povolení divadelního představení, 1944
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, dotazník Jiří Poděbradský Polná, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, výkaz o činnosti Jiří Poděbradský Polná, 1925
Jihlava, okrsek Hany Kvapilové, zápis poroty z přehlídky ke vzniku okrsku, 1925
Jihlava, okrsek Kvapilové, zápis z jednání poroty, 1925
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Polná, DS Jiří Poděbradský, Podivná paní Savageová
Polná, Jiří Poděbradský, Otylka, upoutávka, 2014
Polná, Jiří Poděbradský, Sborovna, OP Divadelní Přibyslav, 2011
Polná, Jiří Poděbradský, Sborovna, pozvánka, 2011
Polná, Jiří Poděbradský, Tajemství deváté dlaždice, 2009
Polná, Jiří Poděbradský, Vzpomínáme, OP Divadelní Přibyslav, 2013
Polná, Jiří Poděbradský,Rérych Břetislav - Staré české divadlo venkovské v Polné, str.2 programu, 1928
Polná, Poděbradský, 150 let trvání spolku - plakát, 1948
Polná, Poděbradský, 150. let trvání spolku, RUR - plakát, 1948
Polná, Poděbradský, daňové přiznání, 1950
Polná, Poděbradský, Jednací protokol, 1930 - 1950
Polná, Poděbradský, nabídka zájezdu OS Zhoř, 1950
Polná, Poděbradský, Otylka, 2015
Polná, Poděbradský, seznam členů, 1926
Polná, Poděbradský, seznam členů, 1926
Polná, Poděbradský, spolková statistika, 1950
Polná, Poděbradský, vedení spolku, 1950
Polná, Poděbradský, Zkrocení zlé ženy, Divadelní Přibyslav 2016
Polná, Poděbradský, ZUŠ, Mach a Šebestová jedou do Vodního ráje, Divadelní Přibyslav 2014
Polná, Poděbradský, ZUŠ, Mach a Šebestová jedou do Vodního ráje, Divadelní Přibyslav 2014
Polná, Poděbradský, ZUŠ, Mach a Šebestová jedou do Vodního ráje, Divadelní Přibyslav 2014
Polná, Rérych Břetislav - Staré české divadlo venkovské v Polné  - str.3 programu, 1928
Polná, Rérych, Břet., Staré české divadlo venkovské v Polné,
Polná, výřez opony, pohled na zámek z r.1645
Přibyslav, Divadelní Přibyslav 2010 - program
Přibyslav, Kulturní zařízení města, Kronika, 1989 - 1998
Přibyslav, Kulturní zařízení města, Kronika, 1989 - 1998
Přibyslav, Kulturní zařízení města, Kronika, 1989 - 1998


Mapa působení souboru - Jiří Poděbradský / ZK ROH Komunálních podniků / ZK družstva Elchron / Kulturní klub města

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, výročí spolku Jiří Poděbradský Polná, 1948
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Polná, Poděbradský, Šťastní otcové - plakát, 1929
Polná, Poděbradský, 150 let trvání spolku - plakát, 1948
Polná, Poděbradský, 150. let trvání spolku, RUR - plakát, 1948
Polná, DS Jiří Poděbradský, Podivná paní Savageová
Polná, Jiří Poděbradský, Tajemství deváté dlaždice, 2009
Polná, Jiří Poděbradský, Sborovna, OP Divadelní Přibyslav, 2011
Polná, Jiří Poděbradský, Vzpomínáme, OP Divadelní Přibyslav, 2013
Polná, Poděbradský, ZUŠ, Mach a Šebestová jedou do Vodního ráje, Divadelní Přibyslav 2014
Polná, Poděbradský, Otylka, 2015
Polná, Poděbradský, Zkrocení zlé ženy, Divadelní Přibyslav 2016


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.