Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol, i DDS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1919
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 199x, 200x, 201x, 202x
Na valné hromadě 16.2.1919 bylo rozhodnuto o sloučení Čtenářsko ochotnické besedy Tyl s TJ Sokol pod hlavičkou Dramatický odbor Sokola.

Téhož roku 1919, se přestěhovali k Farským.
Od 1922 DrO Sokola ve vlastní sokolovně, nové jeviště, členem ÚMDOČ.
20. léta 20. stol. 10-12 her ročně,
1923 15 her, mj. Smrt matky Jugovičů - ojedinělý výběr, premiéra za účasti jugoslávského velvyslanectví, mimořádný úspěch.
Studentka pražské Konzervatoře Jarmila Horáková (1904-1928), 1926-1928 členka ND v Praze, jh. 1923 ve hře Oblaka.

1932 Má matička chudá byla, Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka.
1938 Bílá nemoc a Matka.
1941 zakázána činnost Sokola.
Za 2. svět. války se všichni ochotníci sešli v souboru Svazu dobrovolných hasičů, aby mohli dále hrát.

1945 DrO Sokola pokračoval v činnosti.
1951 sjednocením tělovýchovy zrušen i DrO.
Soubor převeden k OB jako Sokol, soubor Osvětové besedy (viz OB).

Za dobu trvání souboru, ať už měl jakýkoliv název, bylo do roku 1987 nastudováno 456 her a sehráno 705 představení.
1987-1995 přestavba sokolovny, útlum div. činnosti.

1991 DS opět převeden pod TJ Sokol.
Sokolovna dobudována 1995, znovu s jevištěm. Zároveň obnoven DrO Sokola, kvalitní repertoár, 2-3 inscenace ročně.
1997 v soutěži Vesnice roku oceněna mimořádná aktivita v ODi.
Po 2000 nejméně jedna hra ročně dospělí a jedna hra s mládeží (7-13 let).

1996 Z. Hovorka: Panfilo a spol
J. Kubík - Q. Nossberger: V tichém domě na Čertovce, 5x
1997 J. Beneš: Pohádka o Honzovi a princezně, 5x
S. Grohmannová - A.Kincl: Seděla pod borovičkou, 8x
1998 S. Grohmannová - R. L.Vašata: Hospůdka u Markéty, 6x
1999 K. Fořt: Kam čert nemůže, nastrčí bábu, 6x
2000 - K. Fořt: Kam čert nemůže, nastrčí bábu. Účast na NP ČOS, Lázně Toušeň.
2000 Karel Balák, O. Sedlmajer: Madlenka z kovárny, 6x
2001 F. Tetauer: Úsměvy a kordy, 4x
2002 A. Branald: A v tom zámku byla panna, 9x
2003 - Adolf Branald: A v tom zámku byla panna…, r. Vratislav Ouhrabka. Účast na NP ČOS v Lázních Toušeni.
2003 J. B. Molière: Skapinova šibalství, 7x. Účast na Josefodolské divadelní jaro 2004.
2004 S. Grohmannová - A. Kincl: V tom našem kostelíčku, 7x
2005 B. Němcová - Vaňátko: Neohrožený Mikeš, 7x
2007 Ruda Mařík: KDYŽ SLUŽEBNICTVO STÁVKUJE, r. Dobroslava Prokopová. Účast Josefodolské div. jaro. Účast NP Vysoké nad Jizerou.

V téže době se soubor po několika letech účastní přehlídky sokolských divadelních souborů a krajské přehlídky Libereckého kraje - Josefodolské jaro.

Hry nastudované s mládeží 7 až 13 let - DDS součástí DS.
1998 V. Simonov: Aladinova lampa, 2x
1999 J. Sústr: Smutný princ, 2x

2000 - B. Schweigstil Honza doktorem, 2x
2001 - J. Kvapil - M. H.: Rusalka, 3x
2002 - Dům dětí Dvě Maričky, 2x
2003 - K. Bezděk: Koblížek ve vesmíru, 2x
2004 - Z. Horynová: Zkoušky čerta Belínka, 2x
2005 - Sláva Grohmannová: V tom našem kostelíčku, r. Vratislav Ouhrabka. Účast na Josefodolské jaro - cena Jan Hlava v roli starosty Vykuka a Jiří Kurfiřt za hudební nastudování a klavírní doprovod. Účast na NP ČOS v Toušeni.
2006 - J. Vavruška: Kašpárek doktorem, 3x
2006 - Božena Němcová: Neohrožený Mikeš. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Zuzaně Nesvadbové za herecký výkon. cena Vratislavu Ouhrabkovi za epizodní roli.
2007 - Ruda Mařík: Když služebnictvo stávkuje, r. Dobroslava Prokopová. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Jiřímu Doubkovi v roli dr. Raka, Dobroslavě Prokopové v roli Anny a Vratislavu Ouhrabkovi v roli Jana, diplom Stanislavu Hlavovi za roli Bonifáce, Zuzaně Nesvadbové za roli Barbory a Kateřině Kurfiřtové za roli Olgy, cena souboru za inscenaci - doporučení na na NP KDP. Účast NP Vysoké nad Jizerou.
2008 - Karel Fořt: JÁ JSEM MALÝ MYSLIVEČEK. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Zuzaně Nesvadbové za roli Barušky a Stanislavu Hlavovi za roli Tondy Kabacouna.
2009 - Václav Kliment Klicpera: ŽENSKÝ BOJ. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Jiřímu Doubkovi, diplom Jaromíru Ouhrabkovi.
2010 - Vlastimil Peška: Babička v trenkách, r. Jiří Doubek. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání za herecký výkon.
2011 - Georges Feydeau: DÁMSKÝ KREJČÍ. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání za herecký výkon Jiřímu Doubkovi.
2012 - Jaroslav Tumlíř: MALOMĚSTSKÉ KLEPNY. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - cena souboru za spontánní herecký výkon a čestné uznání Jaromír Holfeuer a Josef Tuček za scénu, Jiří Doubek za režii a Josef Kurfiřt za hudební doprovod.
2013 - Jaroslav Koloděj: DĚDEČEK, ANEB MUSÍME TAM VŠICHNI. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání za herecký výkon Jiřímu Doubkovi a cena Zuzaně Nesvadbové za herecký výkon.
2014 - Vlastimil Peška: SLAMĚNÝ KLOBOUK aneb Helenka měla vždycky jedničky. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro.
2015 - V. Burian, E. A. Longen, LOVU ZDAR. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro.
2016 - Jiří M. Šimek: KONTROLA V MĚSTĚ KOCOUROVĚ. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Jindřich Prokop za herecký výkon. a motivy.
2017 - Barbara a Allan Peasovi: PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Josef KURFIŘT ml. za herecký výkon a cena Jiří DOUBEK a Zuzana NESVADBOVÁ za pěvecko-herecký výkon - doporučení na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Účast na Klicperův Chlumec.
2018 Barbara a Allan Peasovi: Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, r. Jiří Doubek.
Bibliografie:
XXXVIII. Národní přehlídka venkovských divadelních souborů -
Vysoké nad Jizerou 12. až 20. října 2007. Program a Plakát.

FELZMAN, Rudolf: Komediálně naladěný Josefův Důl. Amatérská scéna roč. 54, č. 3, 2008, s. 49-50, 2 foto.

FELZMANN, Rudolf: Radosti a strasti venkovských souborů aneb Josefodolské divadelní jaro 2009. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 29 - 30.

FELZMAN, Rudolf: Poctivý, ale nejednoznačný Josefův Důl. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 43 - 44.

FREJKA, Jiří: Deník Jarmily Horákové. Praha 1940. 2. vyd. 1941.

GREGAR, Alexandr: Vysocké rituály - KDP 2007. Amatérská scéna 2007, č. 6, s. 20.

HRAŠE, Jiří: Josefův Důl patnáctiletý. AS 2005, č. 3, s. 40-42. Foto.

JOSEFODOLSKÉ divadelní jaro 2007. Program – Internet.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Jdou sokolské šiky, jdou. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 61-62.

OUHRABKA, Vratislav: Ochotnické divadlo v Bozkově. In: Bozkov, 100.výročí založení tělovýchovné jednoty Sokol. Bozkov, TJ Sokol 1987. kART.

OUHRABKA, Vratislav: SOKOL, divadelní soubor BOZKOV. Rkp. 2006. kART.

SOCHOROVÁ, Ludmila: Formování české divadelní kultury od 12. do počátku 19. století. In: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 33.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.
Archivy:
Státní okresní archiv Semily:
Název fondu (sbírky): Divadelní soubor Sokola Bozkov
Časový rozsah: 1880-1997
Metráž: 0,27 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko ochotnická jednota Tyl v Bozkově Dramatický odbor Sokola Bozkov Divadelní soubor OB Bozkov Divadelní soubor Sokola Bozkov
Tematický popis: Jednatelská kniha 1888-1923 (2), pokladní kniha 1909-1940 (1), divadelní plakáty, fotografie z inscenací.
Archivní pomůcky: nejsou

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Bozkov, Sokol DDS, Medvěd Fuňa, 2011
Bozkov, Sokol DDS, Ženich pro čertici, 2012
Bozkov, Sokol, Babička v trenkách aneb Aprílová komedie, 2010
Bozkov, Sokol, Babička v trenkách, 2010
Bozkov, Sokol, Fidlovačka - plakát, 1932
Bozkov, Sokol, Když služebnictvo stávkuje, 2007
Bozkov, Sokol, Když služebnictvo stávkuje, 2007
Bozkov, Sokol, Lovu zdar, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Bozkov, Sokol, Má matička chudá byla - plakát, 1932
Bozkov, Sokol, Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách - plakát, 2018
Bozkov, Sokol, Slaměný klobouk, JDJ 2014
Bozkov, Sokol, V tom našem kostelíčku, 2005
KDP 2007, osobnosti festivalu, Prokopová Dobroslava


Mapa působení souboru - Sokol, i DDS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bozkov, Sokol, V tom našem kostelíčku, 2005
Bozkov, Sokol, Když služebnictvo stávkuje, 2007
Bozkov, Sokol, Když služebnictvo stávkuje, 2007
KDP 2007, osobnosti festivalu, Prokopová Dobroslava
Bozkov, Sokol, Babička v trenkách, 2010
Bozkov, Sokol, Babička v trenkách aneb Aprílová komedie, 2010
Bozkov, Sokol DDS, Medvěd Fuňa, 2011
Bozkov, Sokol DDS, Ženich pro čertici, 2012
Bozkov, Sokol, Slaměný klobouk, JDJ 2014
Bozkov, Sokol, Lovu zdar, KP Josefodolské divadelní jaro 2015


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.