Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, spolek div. ochotníků / Sokol / Městské kulturní středisko

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1861
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 201x
1833 první české představení v Počátkách uspořádali místní studenti se studenty z J. Hradce. Tak dali popud k ustavení Ochotnického spolku J.K.Tyl, který byl statutárně ustaven až v r. 1864.
Ochotnický spolek
1861 J. N. Štěpánek: Tři hodiny před svatbou, V. K. Klicpera: Uhlířka ve vítkovském lese, Alexander Wilhelmi: Jeden z nás musí se oženit, Tyl: Pražský flamendr, J. V. Lomnický: Petr a Pavel, Jan Nepomuk Štěpánek: Sirotek a vrah, K. Š.: Dědkův podíl (kalmuk), Jan Nepomuk Štěpánek: Štěkavec; Tyl(?): Dareba (Doveda?) aneb Zasnoubení v Růžovce.

1864 spojením zpěváckého spolku Čechorord, Spolku studentů a Národně vzdělávací besedy dělnické byl založen OS J.K.Tyl. Hrál v sále hotelu Vůle. Režie se ujali prof. Vostrý a J.Chlebec. Podle některých zdrojů se hrálo U Janoušků.
1868 a 1881 akce ve prospěch ND.

1890 Karel Tůma: Svědomí, aneb, Žertva na Balkáně, r. Josef Kremlička
1898 F. X. Svoboda: Směry života.

1911 DS Tyl - Josef Štolba: Na letním bytě.
1912 J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena a Fr. Hlavatý: Mlsní kocouři, fraška se zpěvy.
1913 právně ustaven 30.5.
1913 Pod novým názvem SDO, nákup nového jeviště, předsedou Havelka.
1913 Preis-Javorský, J., U jezera, Otto Faster - libreto i hudba: Pražské švadlenky, Mikulášská zábava.
1914 Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky, Josef Štolba: Ach ta láska.
1915 předsedou Karel Havlena.
1915 Ladislav Stroupežnický: V ochraně Napoleona, Josef Jekler: Konec, koncert ve prospěch Červeného kříže.
1919 obnovili činnost, DS Tyl 26 členů. Na novém jevišti Lad. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová. Dále obdobný kvalitní repertoár, režie J. Chlebec, Ferd. Vodrážka, Jos. Kremlička, St. Kalivoda, v hotelu Modrá hvězda, ve Valše v přírodě.

1922 Max Halbe: Proud, Karel Scheinpflug: Geysir, J. F.: Ospalý ženich.
1924 ředitelem Josef Kremlíčka.
1924 Slečna Lila, Karel Horký: Baťoch.
1926 Franz vov Schönthan: Únos Sabinek, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, Mikulášská zábava.
1927 Tyl součástí Sokola jako jeho DrO, důvodem postavení nové sokolovny s moderním jevištěm. Zah. J. Vávra: O rodu pánů z Leskovce.
1928 přijat do ÚMDOČ.
1928 Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.

Ve 30. letech generační proměna, opereta, ale i současná česká dramatika - např. B. Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo Láska.
1930 Josef Hais Týnecký: Pan biskup.
1932 předsedou Josef Kremlička majitel žehlírny.
1932 Václav Vrána: Děvčátko, neříkej ne!.
1934 Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka.
1935 odborný kurz s přednáškami K. Kolára, A. M. Brousila, J. M. Gottlieba, G. Harta. Účast 150 posluchačů.
1936 V. Franěk: Děvčátko ze zastrčené uličky.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ, předsedou Jan Chlebec.
1937 Karel Čapek: Bílá nemoc.
1938 Karel Čapek: Matka, r. A. Šetka.
1938 7 premiér. Předsedou Josef Kremlička.

Po zákazu Sokola 1941 znovu DS Tyl.
1941 předsedou Josef Honzálek.
1943 předsedou Josef Honzálek, režisérem Jan Chlebec.
1943 Frederich Lichtneker: Ženino tajemství.
1945 se z koncentračního tábora nevrátili M. Lískovec a R. Zvánovec. K uctění jejich památky Stilmondský starosta (Maeterlinck), r. A. Šetka. v sále hotelu Modrá hvězda.
Generační proměna herců.
1946 4 hry.
1947 DS Tyl a DS Sokol společně v sokolovně uvedli Matku, bohatý výběr pohádek pro děti, r. Bož. Novotná.
1949 členem Březinova okrsku ÚMDOČ v Kamenici nad Lipou.

Poč. 50. let zakládání ZK ROH, DS Tyl jim pomáhal aktivizovat se.
DS Tyl se začal prosazovat v soutěžích.
1959 nový sál v pivovaře, poté operety.
1959 Mamzelle Nitouche, s Podskalákem vyhráli okresní festival. Mnohé hry ke společenským a politickým událostem. Svatba sňatkového podvodníka jh. Rud. Deyl ml. Zájezdy.

1966 Arthur Watkyn, Ernest Dudley: Dům u dvou vražd.
1969 pro úbytek členů v DS ZK ROH Agrostroj se spojil s DS Tyl.

1971 Stanice Gordian, r. Fr. Hezina, Mil. Březina, ocenění na přehlídce v Třeboni. Dále např. Paní Kalafová, Revizor, Charleyova teta, Dalskabáty, hříšná ves, Honorace z pastoušky, opereta Sládci, hry pro děti a mládež. Hostování na Slovensku.
DS J. K. Tyl KZ města, ke 160. výročí ODi v místě Strakonický dudák.
1978 vedoucí souboru Pavel Hrb.

1980 - V. Šrámková, pseud. L. Eliáše: Křeslo pro vraha, účast na KP
1983 - J.K.Tyl: Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec, r. Dr.F. Hosina, 1984 - Účast KP. Účast KP Želečský div. podzim.
1988 - DS J. K. Tyl Počátky - divadelní soubor dospělých Městského kulturního střediska Počátky, 50 členů, vedoucí František Hezina.

1990 – K. Tobis (Karel Pavlík), Jaroslav Jankovec: Srdce v rákosí (vodácká opereta).
1995 - Teď hrajte nám.
1998 - J. K. Tyl, Arnold Ridley: Půlnoční vlak, účast na KP Vyšebrodské divadelní dny, vedoucím František Hezina.

2005 Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne!,
2006 Česká beseda, František Ringo Čech: Dívčí válka.
2007 1 a 1 = 3, Rozsvícení vánočního stromku.
2008 Ty naše české písničky, Karel Hašler, František Ferdinand Šamberk: Podskalák, 175. výročí ochotnického divadla v Počátkách.
2009 Václavské slavnosti, Thomas Brandon: Charleyova teta.

2010 Václavské slavnosti, Jiří Voskovec, Jan Werich: nebe na zemi.
2011 Josef Kajetán tyl: Fidlovačka, Večer plný písnicek.
2012 Eric Assouse: Švagřičky aneb Příbuzné si nevybíráme, Jaroslav Koloděj: Ježibaby z Babína.
2012 - M. Tremblay: Švagřičky, aneb Příbuzné si nevybíráme (francouzská komedie). Účast na ObP Divadelní listí, Třešť.
2013 Antonín Procházka: Holka nebo kluk.
2014 Hudební procházka divadlem, Kde česká muzika zní.
2015 Francise Joffo: Prázdniny snů, Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert.
2017 Antonín Procházka: Klíče na neděli. Účast na ObP Divadelní listí, Třešť.
Bibliografie:
KODEŠ, Jaroslav: Vyšebrodské divadelní dny pootevřely oponu nad jihočeským amatérským divadlem. AS 1998, č. 5, s. 22-23.

KŘÍŽ, Marcel, MAREŠ, Prokop: Divadlo Želeč 1911-1986. Želeč, ZV ROH Plemenářského podniku a MNV, s. 27.

POČÁTKY, 150 let divadla v Počátkách 1833-1983, MěKS Počátky 1983

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 55.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.

Thalie 1898-9, č. 5, s. 39.

Československé divadlo 1928, č. 7, s. 112.

http://www.jktylpocatky.estranky.cz/clanky/o-nas.html
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
9. kraj ÚMDOČ, protokoly, spisy
SEZNAM organizovaných spolků Březinova okrsku ÚMDOČ, 1949.

kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Pelhřimov, Okresní úřad, referát regionálního rozvoje, Pelhřimovsko, 1998, tisk Tiskárna David Humpolec

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Počátky
Časový rozsah: 1922-1950
Metráž: 0,16 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy ze schůzí, členské záležitosti, stanovy, spisový a účetní materiál, plakáty, drobné tisky.
Archivní pomůcky 61/10.
SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TYL V POČÁTKÁCH, 1922 - 1950. Prozatímní inventární seznam, 1979, s. 2, ev.č. 866.
Fond SDO Tyl obsahuje:
Zápisy ze schůzí 1946 - 1949
Zápisy z valných hromad 1941 - 1947
Stanovy spolku
Členské přihlášky 1944
Spisy 1922 - 1945
Stanovy divadelního spolku ve Velvarech
Oběžníky 1942 - 1947
Pokladní kniha 1922 - 1950
Účetní spisy 1919, 1921 - 1936, 1943, 1945 - 1949
Vkladní knížky spolku
Ochotnický repertoár
Plakáty a letáčky divadelních představení
Prospekty
Časopis České lidové divadlo (1-9) 1947, (1-10) 1948
Počátky, archiv města, i.č. 1272, ka 296
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Počátky, i.č. 1058, ka 525
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932, i.č. 186 - 193, č. knihy 167
Pelhřimov, Okresní národní výbor, i.č. 3850, ka 3225
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 731
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/2011/1913, SDO.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3611/1928 (zal.),DrKr Tyl.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4660/1928, DrKr Tyl.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Deštná, kronika města 1976–1990, snímek 450,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=1670&page=1

Související Pojmy

Související www odkazy

Související Obrázky

Hříběcí, Dolní Cerekev, Počátky, Polesí, Nové Syrovice, Štítné, Stojčín, Veselá, Vlčetín , přehled divadelních souborů, 1943
Hříběcí, Horní Cerekev, Počátky, Polesí, Nové Syrovice, Štítné, Stojčín, Veselá, Vlčetín, přehled divadelních souborů, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní národní výbor, Evidenční listy souborů, 1978
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimovsko, ochotnické soubory okresu, 1998
Počátky, 150 let divadla v Počátkách 1833 - 1983
Počátky, 150 let divadla v Počátkách 1833 - 1983
Počátky, 150 let divadla v Počátkách 1833 - 1983
Počátky, 150 let divadla v Počátkách 1833-1983
Počátky, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Počátky, Městský úřad, nařízení o dvojjazyčném vyřizování žádostí, 1941
Počátky, Polesí, Stojčín, přehled divadelních souborů, 1943
Počátky, SDO, inventář souboru, 1887
Počátky, SDO, povolení činnosti, 1861
Počátky, SDO, uvedené inscenace, 1861
Počátky, Tyl, koncert, 1915
Počátky, Tyl, nákup elektromateriálu na nové jeviště, 1913
Počátky, Tyl, nákup jeviště, 1913
Počátky, Tyl, Pan biskup, 1930
Počátky, Tyl, Pokladní kniha, 1922 - 1945
Počátky, Tyl, potvrzení o činnosti spolku, 1932
Počátky, Tyl, potvrzení o činnosti spolku, 1934
Počátky, Tyl, potvrzení o činnosti spolku, 1937
Počátky, Tyl, Proud, 1922
Počátky, Tyl, Slečna Lila, 1924
Počátky, Tyl, Sokol, Národně vzdělávací beseda, Katolická mládež, Jednota proletářské tělovýchovy, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Počátky, Tyl, Únos Sabinek, 1926
Počátky, Tyl, V ochraně Napoleona - Konec, 1915
Počátky, Tyl, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1928
Počátky, Tyl, volba funkcionářů na alné hromadě, 1941
Třešť, Divadelní listí 2012 - plakát


Mapa působení souboru - Tyl, spolek div. ochotníků / Sokol / Městské kulturní středisko

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Počátky, Tyl, koncert, 1915
Počátky, 150 let divadla v Počátkách 1833 - 1983
Počátky, 150 let divadla v Počátkách 1833-1983
Počátky, 150 let divadla v Počátkách 1833 - 1983
Počátky, 150 let divadla v Počátkách 1833 - 1983
Počátky, SDO, povolení činnosti, 1861
Počátky, Tyl, nákup jeviště, 1913
Počátky, SDO, uvedené inscenace, 1861
Počátky, Tyl, V ochraně Napoleona - Konec, 1915
Počátky, Tyl, Pokladní kniha, 1922 - 1945
Počátky, Tyl, Proud, 1922
Počátky, Tyl, Slečna Lila, 1924
Počátky, Tyl, Únos Sabinek, 1926
Počátky, Tyl, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1928
Počátky, Tyl, Pan biskup, 1930
Počátky, Tyl, potvrzení o činnosti spolku, 1932
Počátky, Tyl, Sokol, Národně vzdělávací beseda, Katolická mládež, Jednota proletářské tělovýchovy, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Počátky, Tyl, potvrzení o činnosti spolku, 1937
Počátky, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Počátky, Tyl, volba funkcionářů na alné hromadě, 1941
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966
Pelhřimovsko, ochotnické soubory okresu, 1998