Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jihočech, ochotnický divadelní spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1952
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
Ochotnický spolek
1920 přijat za člena ÚMDOČ.
1920 Karla Lužanská: Jindra, Ferdinand Oliva: Propasť lásky.
1921 předsedou František Šustr.
1921 Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky, Ferdinand Oliva: V červáncích svobody, Alois Jirásek: Vojnarka.
1922 Adolf Bogner: Magdalena, Eliška Pešková: Černý kříž v lese, Ferdinand Oliva: Spoutané duše.
1923 členem okrsku ÚMDOČ.
1924 schválena registrace, předsedou František Šustr.
1925 Rudolf Kneisel: Chudý písničkář, A. Drábek: Tvrdé hlavy, Petr Max Malloch: Černé oči.
1926 J. F. Karas: Na rodné hroudě, František Jenne: Dědkové, Petr Fingal: Hrany.
1927 předsedou Jan Chlada.
1927 J. F. Karas: Librova nevěsta, Josef Mikšíček: Plody hříchu, Karel Pleskač: Poklad.
1928 Josef Houžvic: Perníkové srdce, Josef Ležák: Svědomí, Jan Beran: Za roboty.
1929 Gerhart Hauptmann: Hanička, A. Drábek: Konec.

1930 V. Kostelecký: Podzimní píseň, Nevěsta, Josef Mervart: Černý myslivec.
1931 Karel Balák: Ztřeštěná historie, Ferdinand Oliva: Láska divy tvoří, Josef Hais Týnecký: Na horské faře.
1932 Božena Rajská-Smolíková: Filosof na verpánku, Karel Fořt: Kletba mamonu, Eduard Šimek dle básně Svatopluka Čecha: Lešetínský kovář, Karel Fořt: Obraz ze života našich výměnkářů.
1933 předsedou Václav Poduška, rolník, režisérem Václav Návara, učitel.
1933 Antonín Antonín Lokay: Kandidáti ženitby, aneb, Nevěsty od 500 do 50.000, aneb, Nevěsty od 500 do 50.000, Josef Zdeněk Stehlík: Vodníkova nevěsta, Hana Luttnová-Ptáčková: Jinak rozum, jinak srdce.
1934 předsedou Josef Dvořáček, č.p. 23.
1934 Oldřich Dubovský: Na manželské frontě klid, Karel Balák: Drama na statku, František Cimler: Slepý ženich.
1935 režisérem Jaroslav Chyška.
1935 Richard Bukovanský: V manželské kleci, Josef Jan Kalivoda: Tomšovic grunt, Božena Rajská-Smolíková: Zlatý liják, Silvestrovský večírek.
1936 Jan Kouba: Láska nehněvaná - není milovaná (Ženich je tady), Marie Slavíková: Hřích lesního Křikavy, Josef Skružný: Škola cudných mládenců.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Ferdinand Strejček: Revoluce na staré poště, Miloš Veselý: Irena Hronová, Božena Rajská-Smolíková: Zelené království (Žofka z hájovny).
1939 Karel Piskoř: Šťastní otcové, Alois Jirásek: Vojnarka.

1940 předsedou František Kušta, řídící učitel, Křeč čp. 97.
1940 Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, František Xaver Svoboda: Poslední muž, Jiří Balda: České děvče - srdce zlaté (U zklamaného milence), Alois Jirásek: Lucerna, Alois Jirásek: Otec, Alois Jirásek: Vojnarka.
1940 A. Jirásek: Vojnarka. Účast na Okresní divadelní soutěži, Pacov.
1941 předseda František Kušta.
1941 Josef Štolba: Staré hříchy, Václav Moser: Matčina píseň, Otokar Pospíšil: Smír, Silvestrovský kabaret.
1942 předsedou a režisérem Josef Novotný.
1942 Mrštíkové: Maryša.
1943 Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, Marie Hanzalová-Semikinová: Na přelomu.
1944 Karel Farský: Dobrý člověk, Ruda Nížkovský: Jehla v kupě sena.


Do 1950 registrován v okresním archivu.
1952 předsedou Josef Novotný.
1952 přechod pod Československý svaz mládeže..
Bibliografie:
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I, č. 31, s. 359.
Archivy:
Státní okresní archiv Pelhřimov:
OS Jihočech 1924-1950, reg. OkÚ.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 725
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 727
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 723
Pacov, Okresní národní výbor, i.č. 743, ka 370
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Okresní úřad, Tyl Hrobská Zahrádka, i.č. 1011, ka 536
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1939, i.č. 130, číslo knihy 130
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1940, i.č. 131, číslo knihy 131
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1941, i.č. 132, číslo knihy 132
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6339/1923, Ochotnický DS Jihočech (zal.).

Související Organizace

Související Obrázky

Křeč, Jihočech , Matčina píseň, 1941
Křeč, Jihočech , Smír, 1941
Křeč, Jihočech , Staré hříchy, 1941
Křeč, Jihočech a Místní osvětová komise, České děvče - srdce zlaté, 1940
Křeč, Jihočech a Místní osvětová komise, Lucerna, 1940
Křeč, Jihočech a Místní osvětová komise, Otec, 1940
Křeč, Jihočech a Místní osvětová komise, Vojnarka, 1939
Křeč, Jihočech a Místní osvětová komise, Vojnarka, 1939
Křeč, Jihočech a Místní osvětová komise, Zavadilka vdává dceru, 1939
Křeč, Jihočech, hlášení funkcionářů, 1943
Křeč, Jihočech, hlášení policejní stanice, 1942
Křeč, Jihočech, hlášení valné hromady, 1942
Křeč, Jihočech, Irena Hronová, 1937
Křeč, Jihočech, Kabaretní večer, 1941
Křeč, Jihočech, korespondence ke stanovám, 1940
Křeč, Jihočech, korespondence ke stanovám, 1940
Křeč, Jihočech, Maryša, 1942
Křeč, Jihočech, oznámení o valné hromadě, 1934
Křeč, Jihočech, oznámení o valné hromadě, 1940
Křeč, Jihočech, oznámení volby funkcionářů, 1924
Křeč, Jihočech, oznámení volby funkcionářů, 1933
Křeč, Jihočech, potvrzení registrace, 1924
Křeč, Jihočech, Revoluce na staré poště, 1937
Křeč, Jihočech, spolkové stanovy
Křeč, Jihočech, spolkové stanovy
Křeč, Jihočech, Šťastní otcové, 1939
Křeč, Jihočech, volba funkcionářů na valné hromadě, 1944
Křeč, Jihočech, žádost o policejní kontrolu valné hromady, 1940
Křeč, Jihočech, Zelené království, 1937
Křeč, Lukavec, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, přehled divadelních souborů, 1943
Křeč, Lukavec, Pacov, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, evidence spolků, 1943
Křeč, Ochotnický divadelní spolek, spolkové stanovy
Křeč, Ochotnický divadelní spolek, spolkové stanovy
Křeč, Ochotnický divadelní spolek, spolkové stanovy
Křeč, Ochotnický divadelní spolek, spolkové stanovy
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Černé oči, 1925
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Černý myslivec, 1930
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Chudý písničkář, 1925
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Drama na statku, 1934
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Filosof od verpánku, 1932
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Filosof od verpánku, 1932
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Jinak rozum, jinak srdce, 1933
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Jindra, 1920
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Julinčiny vdavky, 1921
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Konec, 1929
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Láska divy tvoří, 1931
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Lešetínský kovář, 1932
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Librova nevěsta, 1927
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Magdalena, 1922
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Na horské faře, 1931
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Na manželské frontě klid, 1934
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Perníkové srdce, 1928
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Plody hříchu, 1927
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Podzimní píseň, 1930
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Poklad, 1927
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Propasť lásky, 1920
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Slepý ženich, 1934
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Svědomí, 1928
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Tvrdé hlavy, 1925
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, V červáncích svobody, 1921
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Vodníkova nevěsta, 1933
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Vojnarka, 1921
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Za roboty, 1928
Křeč, Ochotnický spolek divadelní, Ztřeštěná historie, 1931
Křeč, Ochotnický spolek divadelní,Hanička, 1929
Křeč, Ochotnický spolek divadelní,Hrany, 1926
Křeč, Ochotnický spolek divadelní,Kandidát ženitby, 1933
Křeč, Spolek divadelních ochotníků, hlášení o funkcionářích spolku, 1950
Křeč, Spolek divadelních ochotníků, přechod spolku pod ČSM, 1952
Křeč, Spolek divadelních ochotníků, přechod spolku pod ČSM, 1952
Pacov, Mládež Národního souručenství, Okresní divadelní soutěž, 1940
Pacov, Mládež Národního souručenství, Okresní divadelní soutěž, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla – překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930 - 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Spolkový katastr 1900 - 1948, č.knihy 124


Mapa působení souboru - Jihočech, ochotnický divadelní spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Křeč, Jihočech, oznámení volby funkcionářů, 1924
Křeč, Jihočech, spolkové stanovy
Křeč, Jihočech, potvrzení registrace, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, Spolkový katastr 1900 - 1948, č.knihy 124
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Křeč, Jihočech, korespondence ke stanovám, 1940
Křeč, Ochotnický divadelní spolek, spolkové stanovy
Křeč, Jihočech, hlášení policejní stanice, 1942
Křeč, Jihočech, hlášení funkcionářů, 1943
Křeč, Lukavec, Pacov, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, evidence spolků, 1943
Křeč, Lukavec, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, přehled divadelních souborů, 1943
Křeč, Jihočech, volba funkcionářů na valné hromadě, 1944
Křeč, Spolek divadelních ochotníků, hlášení o funkcionářích spolku, 1950
Křeč, Spolek divadelních ochotníků, přechod spolku pod ČSM, 1952
Křeč, Spolek divadelních ochotníků, přechod spolku pod ČSM, 1952
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla – překročení policejní hodiny, 1943