Databáze českého amatérského divadla

Soubory: ČSM / Čtenářsko-ochotnický spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
Čtenářsko-ochotnický spolek - ČOS,
1920 založen zásluhou statkáře Vítězslava Svobody, Josefa Kokeše, Karla Kořínka, Fr. Ježka, St. Balouna, Josefa Machka, Josefa Šeredy, Josefa Řehoře a Boženy Šeredové, kteří se postavili do jeho čela.
Téhož roku zakoupeno pevné jeviště.
1920 předseda Vítězslav Svoboda, statkář.
1921 Oskar Blumenthal: U bílého koníčka.
1924 Alois Jirásek: Vojnarka.
1927 Jaroslav Streit: Mikuláš a čert na námluvách.
1928-1948 předsedou Jaroslav Strádal.
1928 modernizace, aby mohly být hrány inscenace většího rozsahu, stále však jako osvětlení acetylenové lampy.

1930 Ruda Mařík: Já chci jen Mikuláše.
1931 Jan Neruda: Prodaná láska.
1933 Al. A. Suk: Před Mikuláškou scénou.
1934 předsedou Jan Strádal, obchodník.
1934 Oskar Blumenthal: U bílého koníčka, Mikulášská zábava.
1935 Jiří Balda: Lojzička, Ruda Mařík: Pantáta Vohnout, Vlasta Burian: Čekatel bolestného (Srážka vlaku).
1936 předsedou Jaroslav Strádal, pekař, režisérem Jan Maršík, učitel.
1936 Mikulášská zábava.
1937 ČOS v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Josef Skružný: Románek na horách, Mikuláš s aktovkami.
1938 předseda Jaroslav Strádal.

1940 zakoupen klavír, aby mohly být uváděny zpěvohry, první byla oblíbená hra ochotnického repertoáru - Z českých mlýnů.
1941 elektrické osvětlení.
V repertoáru též vážné hry, např. Preissové Její pastorkyňa či Krpatovy Hvězdy nad hradem. Na soutěži Hermanova okrsku v Humpolci 1. cena za Její pastorkyni v režii Fr. Němce. Zvláště za okupace časté veselohry a hry se zpěvy.
1941 František Cimler: Slepý ženich.
1941 spolek má 52 členů.
do 1943 celkem inscenováno 73 divadelních titulů.
1943 48 členů, z toho 28 činných.
1949 členem Hermanova okrsku ÚMDOČ v Humpolci.

1951 předsedou Jaroslav Strádal, režisér František Němec.
1951 spolek začleněn do ČSM.
Bibliografie:
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 231.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
9. kraj ÚMDOČ, protokoly -
SEZNAM organizovaných spolků Hermanova okrsku ÚMDOČ, 1949.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Čtenářsko ochotnický spolek 1920-1951, reg. OkÚ.
Humpolec, Okresní úřad, Krasoňov, i.č. 998, ka 334
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, č. knihy 113
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, č. knihy 112
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, č. knihy 109
Humpolec, Okresní úřad, Rejstřík koncertů, akademií, produkcí a divadel, 1930, č. knihy 108
Humpolec, Okresní úřad, Spolkový katastr, č. knihy 107
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942, č. knihy 121
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1937, č. knihy 117
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, č. knihy 115
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, č. knihy 114
Humpolec, Okresní národní výbor, i.č. 604, ka 146
Humpolec, Okresní úřad, Krasoňov, i. č. 626, ka 94

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2939/1920, ČOS.

Související Organizace

Související Obrázky

Humpolec, Okresní národní výbor, převod souborů dle Soběslavského kulturně osvětového plánu, 1951
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1930
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1937
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1937
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Spolkový katastr
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ,  soubory Hermanova okrsku, 1949
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, oznámení o pokračování činnosti, 1939
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, oznámení o pokračování činnosti, 1939
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, oznámení o valné hromadě, 1939
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, oznámení o valné hromadě, 1941
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, oznámení o valné hromadě, 1943
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, převedení spolku pod ČSM, 1951
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, spolkové stanovy, 1920
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů spolku, 1934
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů spolku, 1935
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů spolku, 1936
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů spolku, 1937
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, výkaz o činnosti, 1941
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, výkaz o činnosti, 1941
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, žádost o povolení valné hromady, 1940


Mapa působení souboru - ČSM / Čtenářsko-ochotnický spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Humpolec, Okresní úřad, Spolkový katastr
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, spolkové stanovy, 1920
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1930
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů spolku, 1934
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů spolku, 1935
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů spolku, 1936
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů spolku, 1937
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, oznámení o pokračování činnosti, 1939
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, výkaz o činnosti, 1941
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, oznámení o valné hromadě, 1943
Humpolec, Okresní národní výbor, převod souborů dle Soběslavského kulturně osvětového plánu, 1951
Krasoňov, Čtenářsko-ochotnický spolek, převedení spolku pod ČSM, 1951