Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jednota divadelních ochotníků / Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1859
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 185x, 186x, 187x,188x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1859 JDO založil F. Kozelský a A. Plaček, hráli pro dobročinné účely Na poště.
Antonín Plaček prvním předsedou Čtenářské besedy, která si za dobu jeho působení získala uznání pacovské veřejnosti.
1866 jsou datovány stanovy. Valná hromada se svolávala 4x ročne. Byl ustanoven výbor, který měl pět členů a předsedu. Spoluzakladateli Josef Bárta, František Linhart, Ignás Šlessinger a Petr Šohaj.
Pro první představení byla vybrána tehdy oblíbená aktovka Theodora Flamma Rekrutýrka v Kocourkove a Alexandra Wilhelmiho Jeden z nás se musí oženit.

1868 U Škrétů uvedeno První den po svatbě.

Od 1876 do postavení sokolovny 1927 mělo divadlo trvalejší místo na zámku. Režisér - D. Ulrych. Repertoár: Štěpánek, Klicpera, Tyl, Kolár, Šamberk, Stroupežnický, Štolba, Šubert, Vrchlický.
Pak se režie ujal V. Zirkl, po něm L. Pakosta, F. Kysela, J. Autengruber.
1879 ochotníci Marie, dcera pluku (Donizetti).

1880 Josef Štolba: Zapovězené ovoce.
1883 uvedena hra Z české domácnosti (Pippich).
1887 předloženy ke schválení spolkové stanovy.

V 90. letech dirigentem ochotnické hudby i divadelního orchestru učitel Karel Václav Fišer.
1897 Romantické vrtochy, Hodinu manžely, Hloupý kousek, Její pastorkyňa, Doktor Kalous.
1898 Naše ženy, Šťastný člověk.
1899 Svatba při lucernách (Offenbach), Na letním bytě, Zlaté rybky, Exulanti.

1902 Gabriela Preissová: Její pastorkyňa.
1903 Jaroslav Vrchlícký: Závěť Lukavického pána.
1905 na stálém jevišti ochotníci 6 představení.
1907 Dobrodinci (Fr. Herman), Jaroslav Balák: Terna.
1908 Ilja Aleksandrovič Salov: Darmojedka.
1909 V studni.
1909 oslavila Jednota padesátileté jubileum Lucernou v režii Lad. Pakosty (též v roli mlynáře, sl. Kozelská v roli kněžny a Leichtnerová - Hanička) společenskými akcemi (21. a 22. 8. a vydáním Div. pamětí, které obsahovaly dějiny pacovského divadla od poč. 19. stol. Slavnostní valná hromada k této příležitosti koncipována jako akce programového charakteru, která chtěla vytýčit hlavní poslání a úkoly ochotnického divadla, zvl. vesnických souborů. Centrem této části programu byla aktovka Tajemství úspěchu, kteropu autor, dr. V. Plaček, věnoval spolku. Na slavnostní večer přišli i zakladatelé JDO Fr. Kozelský a Ant. Plaček. Součástí oslav představení Maryši, autorem úvodního projevu básník a pacovský rodák Antonín Sova.

Léta do první světové války byla vzestupným obdobím pacovských ochotníků. Během roku v průměru nastudováno až 7 divadelních predstavení.
Časté kontakty s ochotníky okolních měst, predevším z Chýnova, Mladé Vožice, Černovic, Lukavce, Košetic a Obrataně.

Od 1912 zde působil F. J. Autengruber, pozdější tajemník Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.
1912 - 17. 3. - W. Somerset Maugham: Paní Dot, o Velikonocích E. Tréval: Válka bohů, - 1. 12. - A. Schnitzler: Milkování, režie JUC Štekl. Náročná hra jak na režii, tak na jednotlivé hercké výkony, byla díky pečlivému studiu zvládnuta se zdarem. Působila i pěkná úprava scény.
Do 1914 hráli několikrát do roka (vyjma války). Zařazeny i hry Dančenka, Rollanda.
1914 Herman Bahr, překlad H. Hilar: Pavouk.
1917 divadelním ředitelem Karel Kaňkovský.
1917 Adolphe d´ Ennery: Nevinně osouzen.
1919 František Xaver Svoboda: Poslední muž.

1920 Jaroslav Balák: Terna, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, Georges Feydeau: Dáma od Maxima.
1921 František Xaver Svoboda: Na boušínské samotě, Vladimír Ivanovič Nemirovič-Dančenko: Šťastný člověk (Šťastlivec), Alexandre Bisson: Pan ředitel, Ilja Aleksandrovič Salov: Darmojedka, Carlo Goldoni: Rozkošná příhoda.
1922 předsedou Josef Steidler, cukrář.
1922 Josef Štolba: Zapověděné ovoce, Alois Jirásek: Emigrant.
1923 František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, Božena Viková-Kunětická: Cop.
1924 Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, r. F. Autengruber, Montague Glass: Firma (Potash a Perlmutter), Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, Václav Hladík: Nový život.
1925 Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena, František Langer: Velbloud uchem jehly, W. Somerset Maugham: Paní Dot.
1926 začala přestavba sokolovny, pohostinsky vystoupili i profesionální herci, např. V. Vydra st.
1926 Michal Balucki: Klub mládenců, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, Jaroslav Rudlofff: Na Kozlanském klepáči.
1927 režisérem Jindřich Pánek, městský úředník.
1927 Fráňa Šrámek: Léto, Otomar Schëfer: Pes a kočka, Antonín Bernášek: Šofér, Beatrice Dovsky: Zlaté časy.
1928 Mrštíkové: Maryša, r. František Pakosta, Curt Kraatz: Automobilista, Herman Hahr: Děti, Růžena Jesenská: Je velká láska na světě.
1929 František Langer: Grand hotel Nevada, r. J. Pánek, F. Malkovský: Vilouškův svatební den, r. J. Pánek, Bedřich Vrbský: Zázračný lékař, Alois Jirásek: Pan Johanes, František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, Richard Branald: Praha-Brno nasedat!.

1930 předsedou Josef Steidler.
1930 Vilém Werner: Srdce na uzdě, Alois Jirásek: Otec, Pavel Brázda: Věrni panu presidentovi, Josef Hais Týnecký: Noc na Pancíři, Emil Artue Longen: C. k. polní maršálek.
1931 Franz Arnold: Hulla di Bulla, Josef Skružný: Koflíček Marie Terezie, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, František Xaver Svoboda: Čekanky, Julius Horst: Spodnička, Alois Jirásek: Kolébka, Richard Havelka: Maličká, ale naše.
1932 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, František Cimler: Matka Kráčmerka (Do panského stavu), Karel Čapek: R.U.R., Rudolf Bernauer: Konto X, Vilém Werner: Právo na hřích.
1933 Vilém Neubauer: Sextánka, Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsú.
1934 předsedou Jindřich Pánek.
1934 v mladém věku zemřel aktivní předseda spolku JIndřich Pánek, člen rady Šmahova okrsku ÚMDOČ, městský důchodní a knihovník.
1934 oslava 75 let činnosti JDO.
1934 Gregor Schmidt: Pozor na dopisy, J. Ort-Hradčanský: Když láska chodí po horách, Nikolas Nancey: Přednosta stanice, Vilém Werner: Komediant hermelín, Rudolf Medek: Jiří Poděbradský, Alois Jirásek: Vojnarka, Branko Nušič: Paní ministrová.
1935 předsedou Vojtěch Matiášek.
1935 W. Somerset Maugham: Za vykonané služby (Nedoceněné zásluhy), G. Beer, L. Verneuil: Škola poplatníků, František Xaver Svoboda: Poslední muž, František langer: Jízdní hlídka.
1936 sojení se souborem Pokrok, předsedou Vojtěch Matiášek, režiséři Stanislav Stára, Josef Bohuňovský, Ludvík Křepelka.
1936 František Langer: Jízdní hlídka, Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, Vilém Werner: Lidé na kře.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 předsedou Josef Bohuňovský, režiséři Stanislav Stára, Josef Bohuňovský a Petr Zajíček.
1937 František Langer: Periferie, Richard Branald: Manžel v kleci, Karel Piskoř: Omlazený dědeček.
1938 předsedou Josef Bohuňovský.
1939 Vilém Werner: Noví lidé, Alois Jirásek: Lucerna, Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, Božena Benešová: Věra Lukášová, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.

1939 sloučení s Pokrokem.

1940 předsedou Vojtěch Matiášek, režiséři Josef Bohuňovský, Stanoslav Stára, Toman.
1940 Jiří Červený: Divá Bára, Josef Kajetán Tyl: Pražský flamendr, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek - Paní mincmistrová, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, Olga Scheinpflugová: Hra na schovávanou.
1940 Jednota divadelních ochotníků, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek - Paní mincmistrová. Představení bude uvedeno dne 11.5.1940 v hostinci Na radnici v Hořepníku a 12.5.1940 v rámci okresní divadelní soutěže v Pacově. Oznámeno okresnímu úřadu v Pelhřimově - viz Obrázky.
1941 Vilém Werner: Červený mlýn.
1942 Jiří Verner: Bohatý chudák, J. A. Urban: Sluneční paseka.
1943 Jiří Verner: Bohatý chudák, Frank Tetauer: Zpovědník, Karel Rudolf Krpata: Hvězdy nad hradem.
1949 Alois Jirásek: Vojnarka. Účast na KP Podzim na Vysočině, Jihlava.

Od 1951 se po zrušení spolků divadlo odmlčelo.
Bibliografie:
MOHLOVÁ, Markéta: České ochotnické divadlo v Pacově v letech 1859–1918. Bakalářská práce. Olomouc, FF UP 2008 - http://theses.cz/id/xsqfxo/47223-317369438.pdf

Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Zvíkovský rarášek - Paní mincmistrová, 1940 - dopis OÚ Pacov, viz Obrázky.

PAKOSTA, Ferdinand: Památník vydaný na paměť padesátiletého jubilea JDO v Pacově 1859-1909. Pacov, JDO 1909. 109 s. UK, KK, M Pelhřimov, DNM: T 3475.

PAMÁTNÍK Jednoty divadelních ochotníků v Pacově 1859-1934. Pacov, Jednota divadelních ochotníků 1934. 64 s., ilustrace. KK, M Pelhřimov.

STEJSKALOVÁ, Eliška, KŘÍŽEK, Ladislav: 120 let ochotnického divadla v Pacově. Pelhřimov, Městská osvětová beseda 1979

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 63. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 76.


Divadelní listy 1883, č. 26, s. 222.
Thalie 1897-8, č. 8, s. 64, č. 10, s. 79, č. 13, s. 104, č. 21, 1. 176.
Thalie 1898-9, č. 8, s. 63, č. 15, s. 120.
Thalie 1899-1900, č. 5, s. 43, č. 8, s. 67, č. 18-19, s. 148.
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 11, s. 264.
Divadlo 1909, č. 18, s.453 - 454.
Divadlo 1909, č. 19, s. 497- 498.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 5, s. 43.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 12, 5. 4. 1912, s. 150.

Za oponou 1940, č. 1, s. 6.
Archivy:
Pacov, Městské muzeum Antonína Sovy:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Pacov
Časový rozsah: 1860-1951
Metráž: 1,92 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Pacov
Tematický popis: Korespondence, úřední knihy, fotografie, tisky, plakáty divadelních představení, knihy. Využití pro kulturní dějiny regionu.
Archivní pomůcky: nejsou

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Archiv města Kamenice nad Lipou, i.č. 545, ka 108
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 678, ka 145
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 677, ka 142
Humpolec, Okresní úřad, signatura 11/1914
Humpolec, Okresní úřad, signatura 195/1880, ka 11
Pelhřimov, Okresní úřad, JDO Pacov, i.č. 1011, ka 541
Pelhřimov, Okresní úřad, JDO Pacov, i.č. 1011, ka 540
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1939, i.č. 130, číslo knihy 130
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1940, i.č. 131, číslo knihy 131
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 329
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 331

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/36, JDO, zal. 1888.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/4000/1919, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2892/1929, JDO (změna).

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Pacov, 120 let ochotnického divadla v Pacově, 1979
Pacov, JDO, Jubileum padesátiletého trvání 1859-1909 - program, 1909
Pacov, JDO, Jubileum padesátiletého trvání 1859-1909 - program, 1909
Pacov, JDO, Jubileum padesátiletého trvání 1859-1909, Lucerna - program, 1909
Pacov, JDO, Pavouk, 1914
Pacov, JDO, seznam her 1934-1949; DS OB seznam her 1957-1978
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, členové, 1882
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Její pastorkyňa, 1902
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Libuše, Sokol, Slavík, Slavnostní večer, 1903
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Lucerna, 1939
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Manžel v kleci, 1937
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Maryša - plakát, 1928
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Naši furianti, 1939
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Noví lidé - plakát, 1939
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Noví lidé, 1939
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Omlazený dědeček, 1937
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o  valné hromadě, 1943
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o  valné hromadě, 1943
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1922
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1937
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1938
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Periferie, 1937
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Sextánka, 1933; členové při příležitosti 75 let JDO, 1934
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1887
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1929
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1929
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1929
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1929
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Tulácké dobrodružství, 1939
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, žádost Karly Srachkové, Medvědí tanec
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Zvíkovský rarášek - Paní mincmistrová, 1940
Pacov, Okresní osvětový sbor a JDO, Červený mlýn, 1941
Pacov, Okresní osvětový sbor a Jednota divadelních ochotníků, Palackého třída 27, 1941
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Bohatý chudák, 1942
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Divá Bára, 1940
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Hra na schovávanou, 1940
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Likvidační a zakládající valná hromada spolků, 1939
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Likvidační a zakládající valná hromada spolků, 1939
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Likvidační a zakládající valná hromada spolků, 1939
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Mezi námi děvčaty, 1939
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Noc na Karlštejně, 1940
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Paličova dcera, 1940
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Pražský flamendr, 1940
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Slečna Pusta, 1941
Pacov, Pokrok, Jednota divadelních ochotníků, Sluneční paseka, 1942
Pacov, SDO, Ferd. Kozelský,  A.Plaček, portréty, 1909
Pacov, SDO, Zapovězené ovoce, 1880
Pacov, SDO, Zkouška státníkova, zamítnutí představení, 1879
Pacov, SDO, Zkouška státníkova, zamítnutí představení, 1879
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Automobilista, 1928
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, C. k. polní maršálek, 1930
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Čekanky, 1931
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Dáma od Maxima, 1920
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Darmojedka, 1921
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Děti, 1928
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Emigrant, 1922
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Grand hotel Nevada - plakát, 1929
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Je velká láska na světě?, 1928
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Jiří Poděbradský, 1934
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Když láska chodí po horách, 1934
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Koflíček Marie Terezie, 1931
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Kolébka, 1931
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Komediant hermelín, 1934
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Konto X, 1932
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Léto - plakát, 1927
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Maličká, ale naše, 1931
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Matka Kráčmerka, 1932
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Na boušínské samotě, 1921
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Na Kozlanském klepáči, 1926
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Naši furianti, 1932
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Nevinně odsouzen, 1917
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Noc na Karlštejně, 1931
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Noc na Pancíři, 1930
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Nový život, 1924
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Obrácení Ferdyše Pištory, 1929
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Otec, 1930
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Palckého třída 27, 1923
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Pan Johanes, 1929
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Pan ředitel, 1921
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Pes a kočka, 1927
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Potasch a Pelmutter, 1924
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Pozor na dopisy, 1934
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Praha-Brno nasedat!, 1929
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Právo na hřích, 1932
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, R. U. R., 1932
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Radúz a Mahulena, 1924
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Rozkošná příhoda, 1921
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Sextánka, 1933
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Šofér, 1927
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Spodnička, 1931
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Srdce na uzdě, 1930
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Šťastný člověk, 1921
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Stilmondský starosta - plakát, 1924
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Strakonický dudák, 1920
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Terna, 1920
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Tvrdohlavá žena, 1925
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Velbloud uchem jehly, 1925
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Věrni panu presidentovi, 1930
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Vloiuškův svatební den - plakát, 1929
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Vojnarka, 1934
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Zapověděné ovoce, 1922
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Zázračný lékař, 1929
Pacov, Spolek divadelních ochotníků, Zlaté časy, 1927
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1921
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930 - 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940


Mapa působení souboru - Jednota divadelních ochotníků / Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pacov, SDO, Zkouška státníkova, zamítnutí představení, 1879
Pacov, SDO, Zkouška státníkova, zamítnutí představení, 1879
Pacov, SDO, Zapovězené ovoce, 1880
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1887
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, členové, 1882
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Její pastorkyňa, 1902
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Libuše, Sokol, Slavík, Slavnostní večer, 1903
Pacov, SDO, Ferd. Kozelský,  A.Plaček, portréty, 1909
Pacov, JDO, Jubileum padesátiletého trvání 1859-1909, Lucerna - program, 1909
Pacov, JDO, Jubileum padesátiletého trvání 1859-1909 - program, 1909
Pacov, JDO, Jubileum padesátiletého trvání 1859-1909 - program, 1909
Pacov, JDO, Pavouk, 1914
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pacov, JDO, seznam her 1934-1949; DS OB seznam her 1957-1978
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Noví lidé - plakát, 1939
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Pacov, Jednota divadelních ochotníků, Sextánka, 1933; členové při příležitosti 75 let JDO, 1934