Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1923
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x, 194x
1923 byl založen Spolek divadelního ochotnictva českého,
měl 18 zakládajících členů.

1933 členem ÚMDOČ..
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1938 – 13 členů, vlastní jeviště, 1 představení.

1940 – Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška.

Do 1943 uvedli 170 představení, převážně českou klasiku.

Během 2. svět. války se členové spolku účastnili protifašistického odboje a byli perzekuováni.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 58.

ŠRÁMEK, Miloslav / PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999, 26 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART. s. 343.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 81.


České divadlo 1940, č. 10, s. 195-.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8165/1923, SDO (zal.).

Tábor, Státní okresní archiv:
B 1036/1490 Spolek divadelních ochotníků Nová Ves u Mladé Vožice,
časový rozsah: 1923–1947,
ev. jednotky: 1 kniha, 1 karton.
Metráž: 0,12 bm (vše je zpracováno a inventarizováno).
Tematický popis: Fond obsahuje 1 knihu rukopisnou, ve které jsou zápisy z valných hromad, schůzí výboru, jednatelské zprávy za jednotlivé roky. Složka spisy zahrnuje opis stanov pro spolek potvrzení ÚMDOČ v Praze o přijetí spolku za řádného člena, jeho zařazení do Šmahova okrsku v Táboře. Fond má význam pro dějiny samotného spolku a dějiny spolkové činnosti v regionu.
Archivní pomůcky:
ŠVADLENOVÁ M.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE, 1923 - 1947. Inventář, 1999, s. 7, ev. č. 294.

Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':