Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Lev

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1880
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 188x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1880 zal. Pěvecká divadelní jednota Lev, divadlo, osvěta a dobročinnost, současně hudba a sborový zpěv (hrálo se na začátku a na konci představení), zah. Jiříkovým viděním. Pořízeno nové dobře vybavené jeviště, 9-10 her ročně, spolek vedl Fr. Vodseďálek.
Vedle divadla byl pěstován sbrový zpěv a hudba, která pořádala koncerty v širokém okolí a hrávala před i po divadelních představeních.
1896 uvedli Dobrodince lidstva.
1901 vedl Karel Brůna, významný předseda, první čestný předseda spolku.
1907 Pěvecko-divadelní jednota Lev přijata za člena ÚMDOČ.
1908 vyhořel hostinec U Kotrbů včetně div. zařízení, nový sál se stálým, technicky dobře vybaveným jevištěm
1909 Noc na Karlštejně.
1910 - 30. 10. - O. Pospíšil: Smír, obraz z vesnického života; - 4. 12. - Al. Jirásek: Otec. - 25. 12. - J. Kvapil: Princezna Pampeliška.
1911 - 3. 12. - Fr. Ruth: Zpověď, drama, režie MUDr. Richard Marek; 25. 12. - Jiří Mahen: Jánošík, režie Karel Brůna, zpěvy nacvičil učitel Jos. Mejsnar, celkem hráno 3x.
1912 - 24. 3. - J. Maciejovski: Martin Luba, drama o 4 jednáních, režie dr. R. Marek; 7. 4. - Jos. Skružný: Žabec, režie K. Brůna.
1912 - do 27. 10. - kdy se uskutečnila valná hromada, ještě El. Pešková: Černý kříž v lese, poté Pešková: Diblíkova dceruška, D. Halla Klatovský: Paruka.
1912 - 1. 11. - K. Želenský: U Dušánků, režie J. Mejsnar; - 24. 11. - Jos. Skružný: Venouš Dolejš.
1912 - předsedou spolku Karel Brůna, ředitelem činohry MUDR. RIchard Marek, ředitelem hudby Frant Vondráček st., režiséry Jos. Mejsnar a Jos. Tomeš.

Za 1. svět. v. činnost omezena, ale nezanikla,
1914-1918 asi 40 představení.

1922 DJ Lev členem ÚMDOČ.
1923 elektrické osvětlení.
1925 - v přírodě hrán Žižka (Lom) ve prospěch stavby Husova sboru.
1928 - Rich. Branald: Naše Anči ráda tančí.
Do 1930, kdy 50 let trvání spolku, 384 představení.
1931 - A. Jirásek: Lucerna.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.


Za 2. svět. v. činnost pokračovala,
1939 - Jiří Balda: Česká srdéčka,
1940 - Jar. Sadílek: Čechy krásné, Čechy mé ad. Časté zájezdy do okolí brzy protektorátními úřady zakázány. Úspěšné operety Doktor Fiakr, Ostrov milování.
1943 jednota 62 členů, z toho 40 činných.
Do 1943 sehrála jednota 399 her ve 481 představeních.

1945 obnovení činnosti Doktorem Fiakrem.
194x 31 titulů ve 100 představeních.

1949 nájemcem div. sálu a jeviště v čp. 9 Pěvecká a divadelní jednota Lev.

1951 dle nového divadelního zákona likvidace spolku, přechod pod Osvětovou besedu.
Bibliografie:
HOLÝ, J.: 100 let ochotnického spolku Lev, Držkov 1880-1980.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 195-196.

PAMĚTNÍ SPIS 1880-1930. Držkov. Pěvecko-divadelní jednota Lev 1930. 23 s. kART.

STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jakub Synecký, s. 61 - 62.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 304-307.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 186.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.


Thalie 1896-7, č. 1, s. 15.
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 7, s. 179.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 3, s. 25, č. 5, s. 137; č. 6, s. 164.
Divadlo, roč. 11, 1912-1913, příl. 3, s. 22, s. 25.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 74; č. 12, 5. 4. 1912, s. 152; č. 13, 20. 4. 1912, s. 165.

Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob.

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

Držkov,  opona, detail vlevo Pegas,, IM
Držkov,  opona, detail vpravo Pegas,, IM
Držkov,  opona, detail děti, IM
Držkov,  opona, detail děti, IM 2
Držkov,  opona, detail levá strana 1880, IM
Držkov,  opona, detail ornamentu střed, IM
Držkov,  opona, detail ornamentu vlevo, IM
Držkov,  opona, detail ornamentu vpravo, IM
Držkov,  opona, detail pravá strana 1830, IM
Držkov, detail, ÚMDOČ, IM
Držkov, detail, ÚMDOČ, IM, IM
Držkov, detail, ÚMDOČ, kostel, IM
Držkov, detail, ÚMDOČ, mísa s květy, IM
Držkov, detail, ÚMDOČ, nápis, IM
Držkov, DJ Lev, opona, Otahal 1909
Držkov, DJ Lev, opona, Otahal 1909, autograf
Držkov, DJ Lev, opona, Otahal 1909, detail 1
Držkov, DJ Lev, opona, Otahal 1909, detail 2
Držkov, Múzy, veduta obce, Alois Otahal, 1930
Obálka publikace 100 let OS Lev


Mapa působení souboru - Lev

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Držkov, DJ Lev, opona, Otahal 1909
Držkov, Múzy, veduta obce, Alois Otahal, 1930