Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kroužek divadelních ochotníků / Spolek DO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1923
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x, 194x
20. léta 20. stol. činný Kroužek divadelních ochotníků, členem ÚMDOČ.
1923 založení.
1926 ustaven jako SDo.
1930 KrDO uváděn jako Spolek divadelních ochotníků.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Do 1940 ještě doložen. Předseda A. Kunot.

1943 J. J. Kolár: Písně, dcery ducha mého.
"Děj hry je – viděno dnešníma očima - velice prostinký (dvě svatby s překážkami a nezbytným happyendem), ale ve válečné době, zvláště po atentátu na říšského protektora R. Heydricha, byla její volba oprávněná, neboť se v ní klade zvláštní důraz na vlasteneckou povinnost nezapomínat na národní písně. Tato idea byla pochopena tak silně, že hra zaznamenala úspěch, jaký nezaznamenala žádná jiná hra před ní ani po ní, a to jak ve Struhařově, tak i v Kondraci."
"V Kondraci se skutečně začalo s nácvikem co nejdříve. Já jsem přijela na zkoušky jen asi dvakrát a pak až na generálku a představení. Po obrovském úspěchu se hra musela vícekrát reprízovat, tlak obecenstva byl nevídaný. Na představení přicházeli houfně lidé z okolí a přemnozí diváci navštívili představení i několikrát za sebou. Spočítala jsem si, že jsem v roli Vendulky vystupovala celkem jedenáckrát (počítám v to samozřejmě i představení struhařovská). Úspěch hry přičítám tomu, že v ní byl silně zdůrazňován národní prvek – a to bylo v oněch těžkých válečných dobách něco, na co všichni Češi slyšeli, vnímali v tom kolektivní národní souznění." (Libuše Kubů)
Bibliografie:
KUBŮ, Libuše: Písně dcery ducha mého. (O uvedení této hry v roce 1943 souběžně spolky v Kondraci a Struhařově.) Kondracký zpravodaj č. 13, září 2006.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 373.

RÝDLOVÁ, Slávka: Opravy a doplňky textu Historie benešovského divadla. Rkp. 2000. kART.

TYWONIAKOVÁ, J.: Ochotnické divadlo na podblanickém venkově. Rkp. pro MČAD 1998, s. 2, 6. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8760/1923, KrDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1266/1926, SDO (změna).

Státní okresní archiv Benešov:
Spolkový katastr.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Kroužek divadelních ochotníků / Spolek DO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':