Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sdružení katolické mládeže, spolky v ČR

Související Geografické celky

Stav: stav není znám
Založení / první zpráva: 1919
Působení: 191x
Sdružení katolické mládeže - pod tímto jménem vystupovalo více souborů v různých městech v republice, není známo odkud pochází a kde sídlí. U následujících informací je uveden zdroj - různé noviny.

Sdružení katolické mládeže
29.12.1918 - souborem uvedena premiéra hry "Potkalo ji štěstí" - obraz ze života ve 4 jednáních se zpěvy podle stejnojmenné povídky V.Kosmáka v úpravě M.Loučenského. Sborník Dorost 15.1.1919. (připojeno u Počepic)
27 února 1919 - opakování divadelní hry "Potkalo ji štěstí". V hostinci pana V. Divíška v Rovini. Sborník Dorost 15.3.1919.
26. prosince 1919 - Počepice, skupina katolické mládeže sehrála "Námluvy v lese" od J.Brožka. Věstník Dorost 1.5.1920. (připojeno u Počepic)

Okresní organizace katolické mládeže, Skupina obnovena v roce 1918 s 23 členy. Nyní je jich již 65. Od počátku bylo odehráno 2x "Černé jezero", dále "Lešetínský kovář" a "Dořino štěstí". Věstník Dorost 15.8.1920. (připojeno u Habry)

Miřetice u Vlašimě. Sdružení katolické mládeže hrálo
9. února 1919 - pro Zdislavice a okolí představení J. Švece-Blanického "Převozníkův syn". Věstník Dorost 15.3.1919.
21. dubna 1919 - sehrána veselohra A.Bognera "Paní revírníková a její vnoučata". Věstník Dorost 15.6.1919. (připojeno u Miřetic)

Spolek katolické mládeže založen v polovině roku 1919, v Čečelicích sehráno několik divadelních představení, poslední v neděli 11.dubna 1920 "Ach, ta láska". Věstník Dorost 1.5.1920. (připojeno u Čečelic)

Bojanovice u Rábí, Sdružení katolické mládeže konalo dne 4. ledna 1920 valnou hromadu v hostinci K. Barborky za účasti 22 členů. Za uplynulý rok pořádala skupina čtyři přednášky.
4. května 1919 sehrála jednoaktovku "Cholera" a 31. prosince uspořádali Sylvestra.
Věstník Dorost 15.2.1920. (připojeno u Bojanovic)

Kostomlaty u Nymburka, Sdružení katolické mládeže,
29.5.1919 - "Srážka vlaků" od Karla Horkého.
13.7.1919 - "Ideály manželství" od Bartoše. Hrána v sousední vsi Hroněticích.
Věstník Dorost 15.8.1919. (připojeno u Kostomlat)

22. června 1919 - "Opuštěná".
13. července 1919 - "Paní revírniková a její Tony". V hlavní roli slečna M. Padevětová a pan J. Vondráček. Tato hra byla opakována v Byškovicích
Věstník Dorost 15.8.1919. (soubor z Kojetic)

Sdružení katolické mládeže v Mrákotíně u Skutče
24. srpna 1919 - sehrálo "Černé jezero". Věstník Dorost 1.10.1919. (připojeno u Mrákotína)

31. srpna 1919 - Velenovy na Plánicku, sehrálo Sdružení katolické mládeže hru "Cholera" od V. Haise-Týneckého. Účinkovali samí hoši od 14 do 17 let. Sborník Dorost 15.12.1919. (připojeno u Velenovy)

1919 - Za pomoci a ochrany pánů Majora a Koudelky sehrálo sdružení v prvních listopadových dnech 1919 "Na dušičky" a "Podskalák". Hudba vlastní. Věstník Dorost 1.11.1919. (soubor zřejmě z Kolína)

Vracovice, Sdružení katolické mládeže,
9. listopadu 1919 sehrálo Bognerovu veselohru "Paní revírníková a její Tony". Jeviště zapůjčila skupina miřetická.
Sborník Dorost 15.12.1919. (připojeno u Vracovic)

30.listopadu 1919 - Pustá Kamenice u Skutče, uvedena opět v život skupina Sdružení katolické mládeže pro Pustou Kamenici a okolí. Kromě schůzí sehrála i dvě divadelní představení. (bez uvedení názvů).
Věstník Dorost 15.3.1920.

Bošín (část obce Křinec) okr. Nymburk, Sdružení katolické mládeže, schází se ve spolkové místnosti v hostinci Antonína Cerhy v Bošíně.
7. prosince 1919 - pořádali Mikulášskou zábavu. Při ní sehrána jednoaktovka "Pensionát paní Borové". Věstník Dorost 15.1.1920. (připojeno u Křince)

7.prosince 1919 - Sdružení katolické mládeže v Římově u Budějovic sehrálo "Zlatá srdíčka", "Dáma ve smutku", "Matěj v panské službě". Účinkovali: František Kubeš, J.Persán, J.Petr, slečna R.Nožičková, M.Petrová, Ladislav Petr, Antonín Michal, J.Strob, A.Kalinová, L.Šimková, A.Pavlíková, M.Fučíková. Věstník Dorost 1.1.1920. (připojeno u Římova)

1919 - Na hod Boží vánoční sehráli mladí katolíci v Lišově "Čarovnou noc" pod protektorátem "Vzájemnosti". Nácvik vedl dp. V.Steinbach. Věstník Dorost 1.4.1920. (připojeno u Lišova)

1919 - Katolická mládež sehrála o dušičkách 1919 hru "Shledání na hřbitově".
O vánocích předvedla "Budečské jesličky". Věstník Dorost 15.2.1920. (připojeno u Přelouče)

Skupina katolické mládeže založená v listopadu 1919, sehrála
28. prosince 1919 hru "Paní představená". Věstník Dorost 15.2.1920. (připojeno u Bukovky)

8. prosince 1919 - Sdružení katolické mládeže pro Rožmitál a okolí pořádalo Mikulášskou zábavu v sále "Na růžku". Sehrána veselohra "Pensionát paní Borové". Program zakončila mikulášská hra od F.H.Bukovce (15 osob) a živým obrazem. Věstník Dorost 1.1.1920.
6.ledna 1920 - Ve spolkové místnosti "Na růžku" sehráno v Rožmitále skupinou katolické mládeže "V ochraně Napoleona" a "Tři klobouky". Režie V.Rajtmajer. Věstník Dorost 1.2.1920.
14.března 1920 - sehrána skupinou v sále na Plzence "Pasačka z Lurd". 11.dubna opakována. (připojeno u Rožmitálu)

Dalkovice u Trh. Štěpánova (okr. Vlašim), Skupina katolické mládeže obnovena 3. listopadu 1919. 7. prosince pořádána první beseda a sehrána jednoaktovka "Dragoun v kuchyni" a několik solových výstupů. Režisérem František Řeřicha.
28. prosince sehráli ochotníci skupiny hru "Staří blázni", jako poděkování dobrovolným hasičům.
Věstník Dorost 15.3.1920. (připojeno u Trh. Štěpánova)

28. prosince 1919 - Pravy, Sdružení katolické mládeže sehrálo v hostinci pí. Františky Hubáčkové "Námluvy v lese" - historickou veselohru se zpěvy od J. Brožíka. Staročeské kroje zapůjčeny z půjčovny Františka Mrkvičky v Hradci Králové.
Věstník Dorost 1.2.1920. (připojeno u Pravy)

Kamenec u Poličky,
1919 - na sv. Štěpána (1919) uspořádaly v soukromé místnosti zábavní večírek. Místnost zapůjčila slečna B.Machová, předsedkyně. Předneseny vhodné básně a písně nábožného charakteru. V dosti pěkně z plachet upraveném jevišti sehráli potom žertovnou aktovku "A to je dobré".
Věstník Dorost 15.1.1920.
8. února 1920 - Katolická mládež sehrála divadelní hru "Černé oči". Po představení předvedli ještě výstup "Ponocný a policajt".
Věstník Dorost 1.3.1920. (připojeno u Kamenec u Poličky)

1920 - Skupina katolické mládeže sehrála veselohru "Dobrodinci". Pro dobu postní připravuje hry: "Cikánčina pomsta", "Dořino štěstí" a "Pod perutí Orla". Věstník Dorost 1.2.1920.
Na Boží hod a v pondělí svatodušní na nově upraveném jevišti sehrála skupina katolické mládeže frašku se zpěvy "Z českých mlýnů". Věstník Dorost 1.6.1920.
Na den Všech svatých sehrána skupinou hra "Na dušičky". Věstník Dorost 15.12.1920. (připojeno u Ronov nad Doubravou)

5. a 6. dubna 1920 - Polička, Dramatický odbor skupiny katolické mládeže sehrál ve spolkové místnosti ve dnech veselohru místního kaplana a spisovatele dp. Aloise Stanislava Nováka "Žofinčiny námluvy". Mezi jinými vynikly pí. R.Turková a sl. Bilderová.
Věstník Dorost 1.5.1920. (připojeno u Poličky)

Po zdařilé mikulášské zábavě 6. prosince 1919 katolická mládež uspořádala 15. února 1920 masopustní zábavu. Sehrány dvě jednoaktovky. "V šicím saloně", komická zpěvohra pro 10 herců. Slečna Vlasta Jirásková podala svou roli mistrové velmi výstižně. "Krejčí Nitka" hlavně zásluhou Františka Brandsteina dopadl výborně. Další jednotlivé výstupy: "Sedlák u fotografa", "Obrázek z jarmarku", "Liliputáni" a pantomima "V americké holírně". Věstník Dorost 1.3.1920.

Skupina katolické mládeže ve Lhotě Pechové pořádala v r.1919 celkem 9 členských schůzí.
25.ledna 1920 - uvedli "České amazonky", secvičil protektor spolku dp. Fr. Paleček, farář v Kovářově.
Věstník Dorost 15.2.1920. (připojeno u Pechova Lhota)

Z Křepin (část Řečice) u Světlé nad Sázavou,
4.1.1920 - uvedla skupina katolické mládeže hru Josefa Mouřínovského : "Tři Marie". Hlavní zásluhu na veškeré činnosti má dp. Fr. Boháč.
Věstník Dorost 15.2.1920. (připojeno u Řečice)

18.1.1920 - Sdružení katolické mládeže vystoupilo v Dašicích na večírku s pořadem: "Pensionát paní Borové", "Stín" - legenda od J.Vrchlického, "U fotografa" - žertovný výstup. Věstník Dorost 1.2.1920. (připojeno u Dašic)

18. ledna 1920 - Skupina katolické mládeže odehrála představení ve Stratově u Lasé n.L. Hrála se hra "Za cizí hříchy" Oty Pospíšila.
Věstník Dorost 15.2.1920. (připojeno u Kostomlat)

Krucemburk, Katolická mládež,
11. dubna 1920 - sehráli hru "Pojď na mé srdce". První vystoupení souboru. Secvičil protektor spolku dp. J.Mach. Účinkovali také hosté: K.Pokorný, pan Poláček z Voj. Městce, pan Fr. Daniel z Radostína a dík patří paní Rábové z Krucemburku za pomoc při úpravě jeviště a herců. Jeviště bylo půjčeno od místní organisace sociální demokracie.
Věstník Dorost 1.5.1920. (připojeno u Krucemburk)

5.dubna 1920 - Skupina katolické mládeže sehrála "Na statku a v chaloupce". Věstník Dorost 1.5.1920. (připojeno u Studnice)

Hemže-Choceň, Sdružení katolické mládeže sehrálo za spoluúčasti členů z Chocně 25. ledna v Hemžích veselohru "Julinčiny vdavky". Věstník Dorost 15.2.1920. (připojeno u Chocně)

Skupina katolické mládeže ve Vracovicích pod Blaníkem na jaře 1920 zakoupila nové jeviště od fy. Hanuš, Husák a Pištěk v Místku na Moravě. Kostru si vyrobily sami, dřevo věnovali členové lidové organizace. Celkový náklad byl 2 600 K.
20.června 1920 na něm poprvé hráli. (neuvedeno co)
Věstník Dorost 15.9.1920. (připojeno u Vracovic)

2. května 1920 - Sdružení katolické mládeže pořádalo prvou zábavu,
první divadelní vystoupení 11. července bylo na jevišti Stražiště u Březnice, kde se odbýval sjezd katolické mládeže okresu. Sehrán byl kus "Pensionát paní Borové". Věstník Dorost 1.8.1920. (připojeno u Bělčic)

Libce u Prahy, spolek katolické mládeže,
1920 - začátkem května zvolen výbor, předseda Bedřich Krajský z Řep. V červnu sehráli pod vedením V.Křížka hru "Paní revírníková a její Tony".
Věstník Dorost 1.7.1920. (připojeno u Praha-Liboc)

9.května 1920 - Skupina katolické mládeže sehrála veselohru "Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu" od V.Kosmáka. Hře dodaly lesku krásné selské kroje a pěkná dekorace zdarma zapůjčené z loučenského jeviště. Věstník Dorost 15.8.1920. (připojeno u Rejšic)

Sdružení katolické mládeže ve Velenovách na Plánicku sehráli 25.července veselohru "Strašidelný hrdelní soud v Kocourkově".
Věstník Dorost 15.9.1920. (připojeno u Velenovy)

Skupina katolické mládeže sehrála 1.srpna 1920 hru od Staňka "Doktorova láska".
5.prosince mikulášská zábava během níž provedeny: "Vyléčený manžel", "Potrestaný záletník" a "Proces o hubičku".
Dorost 15.1.1921. (připojeno u Římova)

14. listopadu 1920 - Katolická mládež sehrála pásmo aktovek "Vaškova veselka", "Blázinec v prvním poschodí", "A je to dobré!" za výpomoci z Tachlovic a z Prahy. Doprovod a hudbu v meziaktí obstaral ředitel učitelského ústavu ze Sv. Jana pod Skalou. Věstník Dorost 1.12.1920. (připojeno u Hořelic)

Bělá u Počátek, 14.listopadu 1920 sehrála skupina katolické mládeže divadelní hru "Opuštěná". Dorost 15.2.1921. (připojeno u Bělá)

8.12.1920 - v rámci zábavně poučného večera sehrála skupina katolické mládeže jednoaktovku "Potrestaný záletník", zpěvohru "V šicím saloně".
Dorost 15.1.1921. (připojeno u Poniklá)

Benešov u Prahy, Skupina katolické mládeže sehrála na Boží hod (1920) vánoční hru "Chudý Ježíšek". Dorost 1.2.1921. (připojeno u Benešov)

Kněžice okres Čáslav, během minulého roku (1920) sehrál za pomoci bratří z Ronova a Bensova spolek katolické mládeže hru "Furiant", kterou nacvičil důst. pan František Anděl. Dorost 15.3.1921. (připojeno u Kněžice)

1921 - Modrá Hůrka, Skupina katolické mládeže uvedla Kosmákovu divadelní hru "Potkalo ji štěstí". Dorost 15.1.1921. (připojeno u Modrá Hůrka)

Mapa působení souboru - Sdružení katolické mládeže, spolky v ČR

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.