Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klicpera / JDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1860
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 192x
Působení: 186x, 187x, 188x, 189, 190x, 191x, 192x
1860 vznikla Jednota divadelních ochotníků, patrně nebyla oficiálně registrována.
"Bylo to roku 1860, kdy někteří mladíci v obci zdejší založili ochotnické divadlo a již předem určili, že z čistého výnosu má se nechat opravit socha Umučení Páně, uprostřed vsi stojící, neb již velmi sešlá byla a nevyhnutelné opravy zasluhovala.- Ačkoliv jejich začátek byl těžký, neb byli jen asi dva, kteří divadlo v životě svém viděli a ostatní ani ponětí o divadle neměli, dokázali tito svou houževnatou pilností tak divadlo obecenstvu si zalíbiti, že nejen každý z obce, ale i ze širého okolí, představení jejich se zúčastnil. Byla tedy představení jejich báječně navštěvována, tak, že lidé do síně i kamenů si nanosili, na ně se stavěli, by mohli přes množství ve světnici viděti." (Z kroniky)
1867-1926 ochotnický spolek nesl název Klicpera.
1872 po záplavách v západních Čechách ochotníci sehráli ochotníci hru Staročech a výtěžek 25 zlatých odeslali postiženému obyvatelstvu.
Do 1902 sehrány mj. hry Veselý pohřeb, Vilfinh Štuhenberský, Oldřich a Božena, Král Václav a jeho kat, Jan za chrta dán, Divotvorný klobouk, Jeden z nás se musí oženit, Dra Fausta čepička, Pražský Pepík, Prefátyn a sedlák u fotografa, Kříž u potoka, Marie matka pluku, Staročech, Rohovin čtverrohý, Páni hodnostáři, Bankrotář, Doktor Kalous, Posvícení v Malčicích, Bratr Honák, Otec Palacký, Chudý písničkář, Úmyslná léč lásky, Jedenácté přikázání, Poklad, Strakonický dudák, Závěť, Karel Havlíček Borovský
1902 oficiálně ustaven OS Klicpera. Zakládajících členů bylo 14 mužů, přispívajících 24 mužů, činných bylo 7 žen a 16 mužů, předseda Jan Kraus.
1902 byla uvedena hra Jedenácté přikázání.
1903 nové jeviště, schváleny stanovy.
1905 hráli Psohlavce na zámku v Nedělišti,
1907 se hrála Lucerna, Klicperův Rohovín Čtverrohý, Duivotvorný klobouk, Jan za chrta dán, Kolárův Pražský žid

Za 1. světové války se nehrálo.
1919 se konala valná hromada v hostinci u Machků, nové volby, přijímáni noví členové
1919 sehrána hra Nevěsta za českou korunu, 2x; též Zápas o nevěstu,
1920 Poslední muž, Kostnické plameny, Josef Kajetán Tyl.
1920 založena Tělocvičná jednota Sokol a začala divadelní spolupráce s ochotnickým spolkem Klicpera.
1921 dvě představení Ferdinand spí a Pražský žid.
Členové Sokola navrhli nepořádat divadelní představení jen v hostinci, ale hrát také v přírodě.
1921 bylo v zámeckém parku zřízeno přírodní jeviště a hlediště.
1922 v červenci zde byla sehrána Jiráskova Kolébka za značné účasti občanstva.
V roce 1923 byla ochotnickým spolkem objednána u kamenické firmy Vomáčka ve Vojicích kamenná socha „Svobody“ s poprsím presidenta T.G.Masaryka.
1923 sehrána divadelní hra Karel Poslední, která byla poslední hrou na jevišti ve staré hospodě.
V červnu 1924 k slavnostnímu odhalení sochy Svobody byla v přírodě sehrána historická hra Tomáš Svoboda (čistý výnos ze vstupného činil 2.861,40 Kč, dle rozhodnutí výborové schůze byly použity: 2.500 Kč uloženo na spořitelní knížce na pořízení nového jeviště místní sokolské jednotě, 300 Kč věnováno Církvi československé).
1926 po úspěšné činnosti se spolek Klicpera včlenil do DO Sokola.
Bibliografie:
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

FALTEJSEK, Rudolf: Informace pro MČAD, Místopis okresu. Rkp. 1998. PC ART.

KREJČOVÁ, Jana: Na zámek dorazili Psohlavci. Seriál Rodinné album. MF Dnes Hradec Králové 8. 3. 2007.

Neděliště a ochotnické divadlo. http://www.nedeliste.cz/historie.html
Archivy:
Kniha protokolů a plakáty od 1872 uloženy u kronikáře obce J. Němečka.

Státní okresní archiv Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1885-1951, reg. č. 590-617.

Praha, Národní archiv: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/250/24, OS Klicpera, zal. 1902.

Související Obrázky

Neděliště,  Klicpera, Psohlavci, 1905
Neděliště, Klicpera, Jak přišla basa do nebe, 1960


Mapa působení souboru - Klicpera / JDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Neděliště, Klicpera, Jak přišla basa do nebe, 1960