Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čechie

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1920 založili Dramatické sdružení Čechie Fr. Bláha (předseda), Fr. Pechar, Vl. Bláha, Rud. König, J. Němec, Rud. Grafneter. 1922 člen ÚMDOČ.
Hráli U Hamanů. Zde i taneční a jiné zábavy.
Hudebně-dramatický žánr hráli společně s místním sborem, který vznikl 1913, od 1920 působil pod názvem Dalibor.
Předseda Fr. Mikule, po něm Schwarz, sbormistr Renner, po něm 1921 Linhařík, přednosta železniční stanice, 1929 uč. Jos. Dražan, 1932 Lad. Brodský a Lad. Mašek.
1928 operetní orchestr, navazující na velkou tradici místních kapel od konce 19. stol. První opereta Tonča s Emkou do vdavek se ženou (R. Branald), dirigent V. Burian. Též např. Perly panny Serafinky, Tulák, Dítě cirku, Vltava věnem, Veselí tři mušketýři, Na tý louce zelený, Kukačka. Osobnosti např. Fr. Ejem, Jos. Houska, Al. Šoufek.
1932 vznik symfonického orchestru Jana Kozy (člen České filharmonie), základem žáci jeho hudební školy. Vypomáhali i členové České filharmonie.
Od 1932 vystupovali v sokolovně. Mj. Tulácká krev (Fořt).
1920, též 1923 Z českých mlýnů,
1921 Dafnis a Chloe (Offenbach), jh. členka sboru opery ND Šternvaldová a E. Žitná,
1930 C. k. polní maršálek,
1931 revue Z Radotína do Radotína,
1932 Srdce na uzdě (Werner), Srdce v bouři (Liebscher), Pod stromem zapovězeným (Werner), Konto X (Bernauer).
1933 Újezdské kasárny, režie Fr. Ejem, jh. A. Petridesová,
1935 Veselí tři mušketýři, r. Fr. Kříž, Perly panny Serafinky, r. Al. Šoufek, Brandejští dragouni, Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, U svatého Vavřinečka
1937 Jízdní hlídka (Langer), umělecky nejúspěšnější insc., hostování ve Vinohradském divadle (hosté Korbelář, Řepa, Plachý, Kreutzman, Vnouček...).
1940 Kolíne, Kolíne, r. Ejem, dirigent J. Kubelka, tanec Jiři. Jarošová, hlavní role Jos. Škop,
1941 Tulák (Piskáček), Paní Marjánka, matka pluku,
1942 Divá Bára (J. Červený, S. Rozov, r. Ejem, dirigent Burian),
1943 Doktor Fiakr, nové pěvkyně učitelky Kalivodová a Novotná. Téhož roku Podzimní píseň lásky ad.
Po 1945 Čechie pokračovala, vedoucím a organizátorem Rud. Fürst, člen Pražského Hlaholu.
1949 Miller: Všichni moji synové, Drda: Hrátky s čertem, Šubert: Jan Výrava, hráno 4x.
Počátkem 50. let Čechie začleněna jako Divadelní a Pěvecký a hudební odbor ZK ROH Janka.
Bibliografie:
TÁBORSKÝ, Miloš: Radotínští ochotníci od operety k operám. Informace pro MČAD: Rkp. 2002. 17 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

Ochotnické divadlo 1932, č. 3, 2. str. obálky (?), č. 5, 3. str. ob, č. 8 (?), 3. str. ob., č. 9 (?), 3. str. ob.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
DS Čechie: C 13.358, Pl

Státní oblastní archiv, Praha:
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4
Informace ONV Praha-jih pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.kART.
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV

Související Organizace

Související Obrázky

Radotín, Čechie, On a jeho sestra - plakát, 1928


Mapa působení souboru - Čechie

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Radotín, Čechie, On a jeho sestra - plakát, 1928