Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Havlíček, div. spolek / Osvětová beseda / Státní statky

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1946
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Po rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československé republiky 28. října 1918 se do téměř zcela německého městečka Reichstadt začali stěhovat Češi. Vrátil se i oficiální český název Zákupy. Vznikla zde poměrně silná česká menšina, která v roce 1919 založila odbor Národní jednoty severočeské. Češi se scházeli v restauraci Modrá hvězda, která stála na rohu dnešní Gagarinovy a Borské ulice. Zde 25. června 1923 založili ochotnický kroužek při odboru NJS. Byl to první český ochotnický soubor na Českolipsku. Jeho pokračovatelem a dědicem je současný Divadelní spolek „Havlíček“ Zákupy. (viz zaniklé soubory v Zákupech).

Po osvobození v květnu 1945 se vrátili čeští obyvatelé Zákup a s nimi přišli další čeští občané především z Čáslavska a později také čeští repatrianti z bývalé Jugoslávie. Německé obyvatelstvo odešlo/uteklo před frontou či bylo až na malé výjimky odsunuto/vyhnáno. Poté, co se život v Zákupech ustálil, začali někteří občané uvažovat o obnovení ochotnické činnosti.

1946 - 10. února - první české představení po 2. svět. válce, místní skupina KSČ.
--------
21. února 1946 byl ustaven přípravný výbor divadelních ochotníků, který se hlásil k předválečnému ochotnickému souboru NJS a navazoval na něj. 1946 - 17. března - odehrána první premiéra, F. X. Svoboda: Poslední muž, režie Bohumil Červencl.
1946 - 21. a 22. 12. - František Cimler: Myslivecká latina, režie Fr. Křivohlavý.

1947 - 26. 1. - OS jako DS Havlíček při Místní osvětové besedě.

Rychle následovaly nové inscenace, mezi nimi i operetní. Soubor disponoval řadou dobrých zpěváků a zpěvaček a spolupracoval se zákupskými muzikanti, hlavně s Kašparovou kapelou.
1947 - 2. 4. - Sláva Grohmannová - text, Q.Nossberger - hudba: V trojském zámečku, hra se zpěvy, režie K. Šváb;
1947 - 8. 6. - Sláva Grohmannová - text, hudba Ant. Kincl: V tom našem kostelíčku, režie Šváb;
1947 - 3. 11. - Jarka Bílý: Paragraf 144, režie B. Červencl.

Po 1948 se Havlíček na 3 roky odmlčel - únorový puč 1948 způsobil odmlku ochotníků na tři roky. I další údaje jsou neúplné.

Od 1951 zhruba 1 hra ročně.
1951 - Tulák, opereta libreto Jiří Balda a Em. Brožík, hudba Rudolf Piskáček a Václav Forster, režie J. Lenský.
1952 - Molière: Zdravý nemocný, režie Lenský.
1953 - Václav Štech: Třetí zvonění, r. Lenský.
1946–1953 byli nejvýznamnějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech Bohumil Červencl a Karel Šváb.

1955-1956 se souborem spolupracoval jako herec i režisér Oldřich Slavík (*1933 Bělá pod Bezdězem - 1996 Brno), později známý brněnský divadelní, filmový a televizní herec, který byl v Zákupech na vojně.
1955 - 1. a 2. ledna - B. Rajská-Smolíková: Zelené království, režie V. Vondra.
1956 - J. B. Molière: Chudák manžel, režie Oldřich Slavík.

1955-1956 vedle Havlíčka působil i soubor státního statku Zákupy
1957 se spojil se souborem Havlíček Zákupy. Vedoucím sloučeného souboru Havlíček, DS Státních statků se stal Ladislav Budín.
1958 - 29. a 30. 3. - A. Jirásek: Samota, režie L. Budín a Heřman; 14. a 15. 6. - Dragutin Dobričanin: Člověk z Marsu, režie Budín; 3. 11. - C. Goldoni: Starý bručoun, režie L. Budín, Josef Bárta.
1959 - 11. 6. - I. Stodola: Marina Havranová, režie J. Bárta; 21. a 22. 11. - Režný-Radkovský: Neodcházej, režie L. Budín.

Na přelomu 50. a 60. let při souboru i DDS.

V. 50. letech byli nejvýznamnějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech vedle hostujícího Oldřicha Slavíka především Ladislav Budín a Josef Bárta.

1960 - 14. a 15. 5. - Peter Karvaš: Půlnoční mše, režie L. Budín.
1960 se Ladislav Budín vzdal funkce vedoucího souboru a na jeho místo přišel Jiří M. Šimek.

V 60.-80. letech Havlíček mj. Příliš štědrý večer, Kat a blázen, Lucerna, Tři v tom.
1983 ukončena činnost v sokolovně (přestavba), DS Havlíček vybudoval novou malou scénu v budově bývalého kláštera, tzv. Divadýlko u půdy, zde až do 1991.
V 80. letech i zájezdy.
Významné osobnosti poválečného období B. Červencl, K. Šváb, brněnský herec O. Slavík, L. Budín, J. Bárta, J. Šimek, od 80. let B. Bartoš.

1987 - Antonín Přidal: Pěnkava a loutna, r. Jiří Šimek. Účast na KP Divadelní Mašťov.
1988 - Grigorij Gorin: …zapomeňte na Hérostrata!, r. B. Bartoš. Účast na KP Divadelní Mašťov.

1991 soubor začal působit v nově otevřeném KD.

1991 - Arnošt Goldlam: Sci–Fi aneb Nejlépe je u nás, r. kolektiv. Účast na Josefodolské divadlení jaro - cena Jana Šimková a Milada Lundáková.

1992 - Tři aktovky: A. Goldflam: Tzv. SCI–FI, H. Krejčí: Idioti (z Her na smetišti), K. Steigerwald: První kroky demokrata, r. Jiří Šimek. Účast na Josefodolské divadlení jaro - cena Jiřímu Šimkovi za roli Celerky v SCI–FI a Přemyslu Burešovi za roli desátníka v dioti.

1993 vedoucí Jiří Šimek.
1993 - Václav Havel a prof. dr. Ivan Vyskočil: Autostop, r. Jiří Šimek. Účast na Josefodolské divadelní jaro - cena Kamila Chmelová za postavu Lídy Pečajové, Bohuslav Bartoš za postavy Ády Ževíse a Karla Pejči a soubor za inscenaci - nominace na NP Vysoké nad Jizerou. Účast na NP ve Vysokém nad Jizerou, předním hercem a režie J. Šimek.
1996 právní subjektivita, o. s. DS Havlíček.
1996 podle G. Gozziho: Královna samandálská, k oslavě 75. výročí činnosti, 1998 účast Josefodolské div. jaro.
Angelo Beolco Ruzante řeč. Il. Famosissimo: Komedie o lásce aneb Vdovička z Ancony. účast Josefodolské div. jaro. V 90. letech např. Sedm apokryfů o pravdě (podle K. Čapka), Hry ze smetiště (H. Krejčí), Idioti, Tzv. sci–fi (A. Goldflam), První kroky demokrata (K. Steigerwald), Komedie o lásce (Ruzzante).
1997 - E. A. Longen: Dezertér z Volšan, r. Jiří Šimek. Účast na Josefodolské div. jaro.
1999 - Ivan Vyskočil: Haprdáns (Hamlet princ dánský ve zkratce), r. Jiří Šimek. Účast Josefodolské divadlení jaro.
2000 - V místě okr. přehlídky ODi, 15. ročník, DS Havlíček uvedl Gorila ex machina aneb Tajemství Kliftonova kladívka (V W).
2000 - Jiří Voskovec a Jan Werich: Gorila ex machina, r. Bohuslav Bartoš. Účast Josefodolské divadlení jaro.
2002 - oblastní přehlídka monologů a dialogů a přehlídka jednoaktových her souborů Českého středohoří a Pojizeří.
2002 - Jaroslav Vostrý: Tři v tom, r. Bohuslav Bartoš. Účast na Josefodolské divadlení jaro - cena Michaele Fridrichové za roli Colombiny, Bohuslavu Bartošovi za roli Pandolfa, Josefu Váňovi za roli Coly a Ivaně Urbanové za výtvarný návrh scény - nominace na NP KDP, Vysoké nad Jizerou. Účast na NP KDP, Vysoké nad Jizerou.
2004 - J. B. Moliére: LAKOMEC. Účast na XLVII. LDL. Účast na Josefodolské divadelní jaro.
2005 - J. M. Šimek, úprava a režie: Jak ulovit knížete. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro.
"Dalším dramaturgickým překvapením, pravda jiné ražby, byla inscenace zákupských Jak ulovit knížete. Předlohou jí byl Strýčínkův sen F. M. Dostojevského. Autor dramatického textu a režisér J. M. Šimek dal příběhu nový název a nový konec. V Dostojevského verzi lovu na knížete se setkáváme se Soňou ve vysoké společnosti až po časovém odstupu, ale zákupská úprava stahuje příběh do průběhu několika dní, dotahuje lov na knížete a zavírá se v důvodné naději na Sonino bohaté manželství. Knížete Kostynina, bohužel, režie vybavila přílišnou omezeností mentální i pohybovou, která zdržovala spád výstupů. V hereckém souboru vynikli Jiřina Fridrichová jako plukovnická manželka Farpuchinová (čestné uznání), Jaroslav Hofman jako nápadník Mozgljakov (cena) a Marta Řezníková jako matinka Moskalevová (cena). Hrálo se na účelně rozvržené scéně, inscenace zachytila atmosféru dobového ruského životního stylu a dala sympatický průběh směsi intriky a společenské konverzace." (Hraše)

2006 - N. A. Někrasov: Herečka. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Pavlu Kohoutovi a cena Marii Živnůstkové za herecký výkon.

2007 - Hubert Krejčí: HRY ZE SMETIŠTĚ. Účast Josefodolské div. jaro - čestné uznání Petru Kohoutovi, Janě Matýškové a Jiřině Fridrichové za role. Účast na Divadlo za sklem, Nový Bor.

2008 - Paula Vogel: NEJSTARŠÍ ŘEMESLO, r. Jiří M. Šimek. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Martě Řezníkové za roli Mae, diplom Dáše Beránkové za roli Lilian.

2008 - Oldřich Dudek: LUCERNA ANEB ZELENÝ RUDOLF, r. Bohuslav Bartoš. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - diplom Jiřímu Šimkovi za roli mlynáře Libora a Pavlu Kohoutovi za roli Haničky. Účast na Divadlo za sklem, Nový Bor.

2009 - Jiří M. Šimek: TO BYL HOCKEWANZEL. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro.

2009 - Ivana Urbanová: O popletené víle, r. Ivana Urbanová. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - cena ya kolektivní herecký výkon v rolích trpaslíků.

2010 - Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, r. Jiří M. Šimek. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - 3 čestná uznání hza herecký výkon.

2011 - William Shakespeare (Sen noci svatojánské): SEN ČAROVNÉ NOCI. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání za herecký výkon Ivě Kreisingerové.

2011 - Pohádky z Krakonošovy zahrádky. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - cena Věře Košťálové za roli hostinské.

2012 - Havlíček, Jiří M. Šimek: KONTROLA V MĚSTĚ KOCOUROVĚ. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - cena za herecký výkon Petr Suchý a čestné uznání za herecký výkon Dáša Beránková a Jiří M. Šimek za autorský přínos.

2013 - Pavel Němec: DOBA KAMENNÁ. Účast na KP Josefodolské divadelní - čestné uznání za herecký výkon Petr Suchý.

V roce 2013 slaví Zákupy 90 let od vzniku nejstaršího českého ochotnického souboru na Českolipsku.
DS „Havlíček“ Zákupy má v současné době na repertoáru tři tituly:
satirickou komedii „Kontrola v městě Kocourově“,
komedii z pravěku „Doba kamenná“,
pohádku pro děti „Jak Dobrák se stal králem a Vykuk do pekla přišel“.

2014 - Ladislav Smoček: PIKNIK. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro.

2014 - Benefice jubilantů Divadelního spolku Havlíček Zákupy se uskutečnila 5. října 2014. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl poslán Nadačnímu fondu Hrajeme o život.
http://www.amaterskascena.cz/cl-zakupska-benefice-2014-141010092529?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

2014 - Jiří M. Šimek: JAK DOBRÁK SE STAL KRÁLEM A VYKUK DO PEKLA PŘIŠEL. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro 2015 - host přehlídky.

2015 - Robert Thomas: OSM ŽEN. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Šárka Kohoutová za roli studánkové víly a Marta Řezníčková za roli babičky a Věra Kočťálová, Jana Benešová, Dáša Beránková za herecké výkony.

2016 - Nikolaj Vasiljevič Gogol: ŽENITBA, r. Jiří M. Šimek. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Pavlína Kravcivová, Věra Košťálová a Mirek Izera za herecký výkon a cena soubor za inscenaci, Jiří M. Šimek za režii a systematickou péči o rozvoj DS, Věra Koštálová za kostýmy a Karel Minářík za herecký výkon - nominace na národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou. Účast na NP Krakonošův divadelní podzim - čestné uznání Pavle Kravcivové za roli Agáty a Karlu Minaříkovi za roli Kočkareva.

2017 - kolektiv DS Havlíček: JAK TO BYLO S NEPILVODOU. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Michaela FRIDRICHOVÁ, Dana TRUHLÁŘOVÁ, Mirek IZERA za herecký výkon.

2018 - Daniela Fischerová: PRINCEZNA T. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Bob Bartoš za herecký výkon a Věra Švehlová za herecký výkon a cena Věra Švehlová za kostýmy. Účast na přehlídce Divadelní 8 v Divadle Karla Hackera v Praze 8, podle Karla Čapka upravil M. Šimek: O pravdě a člověku, r. Jiří M. Šimek.

2019 - Bohuslav Bartoš: Kuba a zkrocená kráva. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro.

2019 - Oscar Wilde: Víme, jak je důležité míti Filipa, r. Jiří M. Šimek. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Miroslav Izer a Bára Minaříkováza herecký výkon a cena soubor za inscenaci, Jiří M. Šimek za režii, Jiří M. Šimek a Jan Suchý za hudební a písňovou složku, Karel Minařík, Dana Sobotková a Jiřina Fridrichová za herecký výkon - nominace na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou.

2022 - Jana Pacnerová: ROCKER A DVĚ STARÉ DÁMY. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Haně Plškové za pět postav telenovely.

2024 - Pavla Kravcivová: MOŽNÁ JO! Monokomedie. Režie Jiří M. Šimek. Účast na Děčínské bráně 2024.
Bibliografie:
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

Adresář ARTAMA 1993.

CÍSAŘ, Jan: Toužení za divákem. Amatérská scéna 1993, č.12, s. 8-9, 3 fot.

DIVADELNÍ Mašťov, Krajská přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů 1987, Programové letáky, 5 ks. Mašťov, 1987. kART.

DIVADELNÍ ´88, Krajská přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, Programové letáky, 6 ks., 1988. kART.

FELZMAN, Rudolf: Komediálně naladěný Josefův Důl. Amatérská scéna roč. 54, č. 3, 2008, s. 49-50, 2 foto.

FELZMANN, Rudolf: Radosti a strasti venkovských souborů aneb Josefodolské divadelní jaro 2009. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 29 - 30.

FELZMAN, Rudolf: Poctivý, ale nejednoznačný Josefův Důl. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 43 - 44.

JOSEFODOLSKÉ divadelní jaro 2007. Program – Internet.

ŠIMEK, Jiří M.: 90 let českého ochotnického divadla v Zákupech. AS 6.9.2013-Činoherní-Aktuality. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-90-let-ceskeho-ochotnickeho-divadla-v-zakupech-130906102726?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=newsletter

ŠIMEK, Jiří: 95 let českého divadla v Zákupech na Českolipsku. AS 9.12.2018-Činoherní-Ze života souborů. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/clanek/95-let-ceskeho-divadla-v-zakupech-na-ceskolipsku-6r7iy.html

VALEŠ, Vladimír: Divadelní Mašťov ´88 inspirující. AS 1988, č. 7, s. 11. Foto:

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Přehlídka v Novém Boru plná příjemných překvapení. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 40.

ZPRAVODAJ krajské přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů Divadelní Mašťov 1987, 4 čísla. kART.
---
90 LET Divadelního spolku HAVLÍČEK Zákupy (2. část - 6.5.2013), autor Jiří Šimek a redakce - http://xn--www-rfa.i-noviny.cz/divadlo/90-let-divadelniho-spolku-havlicek-zakupy-2-cast - excp. 12. 5. 2013
Archivy:
Praha, Národní archiv: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1074/1947, SDO Havlíček.
Poznámka:
Soubor ochotníků si vede desítky let bohatou kroniku, jejímž autorem je dodnes kronikář města a bývalý vedoucí souboru a velmi plodný režisér i herec Mgr. Jiří Šimek. Od 25. února 1996 je soubor samostatným občanským sdružením.
Obor činnosti:
činohra
opereta
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor kulturního zařízení

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

41998 Zákupy, Havlíček, Autostop, 1992
Zákupy, Divadelní spolek Havlíček, Piknik, JDJ 2014
Zákupy, DS Havlíček,  Autostop, 1993
Zákupy, DS Havlíček,  Autostop, 1993
Zákupy, Havlíček, Balada z hadrů, 1982
Zákupy, Havlíček, Dezertér z Volšan, 1997
Zákupy, Havlíček, Gorila ex machina, 2000
Zákupy, Havlíček, Herečka, 2006
Zákupy, Havlíček, Hry ze smetiště, 2007
Zákupy, Havlíček, Jak dobrák se stal králem, CP Josefodolské divadelní jaro 2015
Zákupy, Havlíček, Jak dobrák se stal králem, CP Josefodolské divadelní jaro 2015
Zákupy, Havlíček, Jak ulovit knížete, 2005
Zákupy, Havlíček, Jak ulovit knížete, 2005
Zákupy, Havlíček, Kat a blázen, 1964
Zákupy, Havlíček, Komedie o lásce, 1996
Zákupy, Havlíček, Kuba a zkrocená kráva, 2019
Zákupy, Havlíček, Lakomec, 2004
Zákupy, Havlíček, Lucerna, 1970
Zákupy, Havlíček, Malá noční hra, 2001
Zákupy, Havlíček, Marina Havranová, 1959
Zákupy, Havlíček, monolog z Kočky na rozpálené sřeše, 2002
Zákupy, Havlíček, Nejstarší řemeslo, 2008
Zákupy, Havlíček, O popletené víle, 2009
Zákupy, Havlíček, O pravdě a člověku - plakát, 2018
Zákupy, Havlíček, Osm žen, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Zákupy, Havlíček, Osm žen, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Zákupy, Havlíček, Pohádka o líných strašidlech, 1987
Zákupy, Havlíček, Pohádka O Sněhurce, 2007
Zákupy, Havlíček, Princezna T., KP Josefodolské divadelní jaro 2018
Zákupy, Havlíček, Samota, 1958
Zákupy, Havlíček, Šejkův jed, 1981
Zákupy, Havlíček, Starý bručoun, 1958
Zákupy, Havlíček, Tartuffikce, 2001
Zákupy, Havlíček, To byl Hockewanzel, 2009
Zákupy, Havlíček, Tři v tom, 1983
Zákupy, Havlíček, Tři v tom, 2002
Zákupy, Havlíček, V tom našem kostelíčku, 1947
Zákupy, Havlíček, Víme, jak je důležité míti Filipa, 2019
Zákupy, Havlíček, Víme, jak je důležité míti Filipa, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Zákupy, Havlíček, Víme, jak je důležité míti Filipa, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Zákupy, Havlíček, Vláda žen, 1968
Zákupy, Havlíček, Vláda žen, 2003
Zákupy, Havlíček, Ženitba, 1986


Mapa působení souboru - Havlíček, div. spolek / Osvětová beseda / Státní statky

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Zákupy, Havlíček, V tom našem kostelíčku, 1947
Zákupy, Havlíček, Samota, 1958
Zákupy, Havlíček, Starý bručoun, 1958
Zákupy, Havlíček, Marina Havranová, 1959
Zákupy, Havlíček, Kat a blázen, 1964
Zákupy, Havlíček, Vláda žen, 1968
Zákupy, Havlíček, Lucerna, 1970
Zákupy, Havlíček, Šejkův jed, 1981
Zákupy, Havlíček, Balada z hadrů, 1982
Zákupy, Havlíček, Tři v tom, 1983
Zákupy, Havlíček, Ženitba, 1986
Zákupy, Havlíček, Pohádka o líných strašidlech, 1987
41998 Zákupy, Havlíček, Autostop, 1992
Zákupy, DS Havlíček,  Autostop, 1993
Zákupy, DS Havlíček,  Autostop, 1993
Zákupy, Havlíček, Komedie o lásce, 1996
Zákupy, Havlíček, Dezertér z Volšan, 1997
Zákupy, Havlíček, Gorila ex machina, 2000
Zákupy, Havlíček, Malá noční hra, 2001
Zákupy, Havlíček, Tartuffikce, 2001
Zákupy, Havlíček, monolog z Kočky na rozpálené sřeše, 2002
Zákupy, Havlíček, Tři v tom, 2002
Zákupy, Havlíček, Vláda žen, 2003
Zákupy, Havlíček, Lakomec, 2004
Zákupy, Havlíček, Jak ulovit knížete, 2005
Zákupy, Havlíček, Jak ulovit knížete, 2005
Zákupy, Havlíček, Herečka, 2006
Zákupy, Havlíček, Hry ze smetiště, 2007
Zákupy, Havlíček, Pohádka O Sněhurce, 2007
Zákupy, Havlíček, Nejstarší řemeslo, 2008
Zákupy, Havlíček, O popletené víle, 2009
Zákupy, Havlíček, To byl Hockewanzel, 2009
Zákupy, Divadelní spolek Havlíček, Piknik, JDJ 2014
Zákupy, Havlíček, Jak dobrák se stal králem, CP Josefodolské divadelní jaro 2015
Zákupy, Havlíček, Jak dobrák se stal králem, CP Josefodolské divadelní jaro 2015
Zákupy, Havlíček, Osm žen, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Zákupy, Havlíček, Osm žen, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Zákupy, Havlíček, O pravdě a člověku - plakát, 2018
Zákupy, Havlíček, Princezna T., KP Josefodolské divadelní jaro 2018
Zákupy, Havlíček, Víme, jak je důležité míti Filipa, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Zákupy, Havlíček, Víme, jak je důležité míti Filipa, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.