Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Feriální klub akademiků / Klub studentstva střední Moravy

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1887
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 188x
Působení: 188x
Feriální klub akademiků / Studenti v Brně a okolí -

1887 - 13. 8. - Josef Štolba: Vodní družstvo, hráli na Nové ulici v zahradních místnostech / U zlatého beránka/. Ve prospěch spolku Radhošť podporujícího nemajetné studenty z Moravy na vysokých školách v Praze.

Feriální klub akademiků se sídlem v Brně (klub studentstva střední Moravy) sehrál
1888 - 1. 9. - Josef Štolba: Maloměstští diplomaté, nejnovější kus autora, ve prospěch ND v Brně. Úvodní proslov (napsaný J. Merhautem?) a výtečná režie V. Hübner. V místnostech prozatímního ND sešlo se hojně vybraného obecenstva. Z účinkujících vynikli osvědčení ochotníci - akad. mal. Šichan jako purkmistr Horčička, Hübner v roli redaktora Slavíka, Krčmař, jehož policajt bavil a po celé představení rozesmával obecenstvo, Valenta jako žvanivý redaktor Dráb. Z dam hrála jako vždy skvěle pí A. Hübnerová Mařenku a paní Waltrová Katy.

1889 - 1. 9. - Feriální klub akademiků sehrál ve Šlapanicích Stroupežnického hru Václav Hrobčický z Hrobčic v hostinci p. Webra. Hrálo se ve prospěch spolku Radhošť podporujícícho studenty z Moravy na vysokých školách v Praze.
1889 - 14. 9. - F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, národní hra, režie a v titulní roli redaktor Václav Hübner, hudbu od J. Hartla dirigoval J. Kompit. Hráno ve prospěch1889 - 1. 4. - F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, režie V. Hübner, též v titulní roli loterie brněnského ND. Neméně významný byl výkon pí A. Hübnerové v roli Julie.

1890 - 10. 8. - Josef Štolba: Závěť, drama ve 3 jednáních /poctěno 10. 8. 1889 cenou Náprstkovy nadace/. Představení v Tenkově hostinci v Telnici ve prospěch brněnské Matice školské;
21. 9. - K. Pippich Slavomam, režie a scéna Václav Hübner, intendant ND. Klub jako každoročně uspořádal pro ND v Brně představení nedávné novinky, hrané i v v pražském ND. Polovina výnosu určena pro ND v Brně, druhá spolku Radhošť. Dr. Pippich byl představení přítomen a byl velmi oslavován.
Bibliografie:
Moravská orlice 5. 8., 9. 8. 1887.
Moravská orlice 19. 8., 28. 8., 29. 8., 30. 8., 4. 9. 1888.
Moravská orlice 4. 9., 8. 9., 13. 9., 28. 8., 22. 9. 1889.
Moravská orlice 27. 7., 5. 8., 14. 9., 16. 9., 21. 9., 23. 9. 1890.
Archivy:
Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1887, 1888, 1889. Pro DČAD září 2015.

Mapa působení souboru - Feriální klub akademiků / Klub studentstva střední Moravy

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':