Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Družstvo divadelních ochotníků / SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1869
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1869 založeno Družstvo divadelních ochotníků zásluhou V. Schwarze a Al. Tatera, podpořil MUDr. H. Jurenka.
Zahájili předst. Posvícení v Malčicích a Fotografická dílna (A. C. Táborský).
Dále především veselohry, např. Zapovězené ovoce, Škaredá sestra, Deklarant apod. a “obrazy ze života národního”, např. Sedlák křivopřísežník.

1881
Ve prospěch znovuvybudování Národního divadla slavnostní představení hry Hypochondr (Moser). Ve spolupráci se studenty.
Soubor se přihlásil za řádného člena Sboru Národního divadla, příspěvek 20 zl. 20 kr.
Uvedena hra Slepá nevěsta aneb Pařížský ďábel.

1883 Boj s dámami (z franc. upravila Pešková), Sedlák Zlatodvorský (Birch-Pffeifferová), Pan Měsíček (Stroupežnický), Prodaná láska (Neruda), Vypovězenec (Boleslavský), Hrdinové (Marsan, Vinkler), Cylindr (Vávra).

Hrálo se trvale, s výjimkou 1914-1918.

1922 členem ÚMDOČ.

1926 se stala členkou Divadelního družstva ochotnického v Březnici u Příbrami Hermína Stříbrná.
Role: Mary v Schäferově veselohře Pes a kočka, Zuzana v Blumenthalově a Kadelburgově veselohře U bílého koníčka.
Během tamního působení si zahrála na krajinské výstavě s Rudolfem Deylem ve Zvíkovském rarášku.
Po úspěchu v této i jiných rolích začala dostávat další divadelní úkoly.
Z významnějších rolí v Březnici: Věřina matka v Právu na hřích, Kateřina v Madame Sans-Géne, Pepka v Tuláckém dobrodružství, Milča v Bílém slonu, Šmerdice v Zeleném království, paní Mařáková ve Vině, Mary v Psu a kočce.

Družstvo zaznamenáno ještě 1940.

1942 G. Preissová: Její pastorkyňa.
1943 M. Petrovičová - Střídavě oblačno.
40. léta, Zvíkovský rarášek.
Bibliografie:
BÍLÁ, Marie: Ochotnické divadlo v Březnici. Výpis z materiálů muzea. Rkp. pro MČAD 1997. 3 s. kART.

FŰRST, L.: Březničtí divadelní ochotníci a jejich činnost v letech 1815-1919. In: Bozeňsko 1948, č. 1-3. kM.

FŰRST, L.: Jak byl v r. 1869 založen Spolek divadelních ochotníků. In: Březnický kulturní přehled, prosinec 1970. kM.
Věstník městské spořitelny, roč. 22, č. 3, 4, roč. 27, č. 1, 2.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 116.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán - Hermína Stříbrná, Kolín. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 118.


Divadelní listy 1881, č. 28, s. 251, č. 36, s. 317.
Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71, č. 10, s. 90, č. 22, s. 191, č. 24, s.106, č. 28, s. 338.
Archivy:
M Březnice: Památní kniha, 1883.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2015/1920, Družstvo div. ochotníků.

Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/5170/1940, Družstvo div. ochotníků.

Související Organizace

Související Obrázky

Březnice, Družstvo div. ochotníků, Hypochondr - plakát, 1881
Březnice, Družstvo divadelních ochotníků, uctění památky Arnoštky Kopecké - plakát, 1928
Březnice, Družstvo divadelních ochotníků, Zvíkovský rarášek - plakát, 40. léta
Březnice, Družstvo ochotníků, razítko
Březnice, SDO, Její pastorkyňa, 1942
Březnice, SDO, Střídavě oblačno - plakát, 1943
Březnice, SDO, Střídavě oblačno - plakát, 1943


Mapa působení souboru - Družstvo divadelních ochotníků / SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Březnice, Družstvo ochotníků, razítko
Březnice, Družstvo div. ochotníků, Hypochondr - plakát, 1881
Březnice, Družstvo divadelních ochotníků, uctění památky Arnoštky Kopecké - plakát, 1928
Březnice, Družstvo divadelních ochotníků, Zvíkovský rarášek - plakát, 40. léta
Březnice, SDO, Její pastorkyňa, 1942