Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Orel - Pustiměřské Prusy

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1932
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1948
Působení: 193x, 194x
Orel v Pustiměři - katolickou tělovýchovnou organizaci s vazbou na stranu lidovou - založili
1932 kaplan Hála z Ivanovic a bohoslovec Stanislav Trnavský z Pustiměře.
Po založení měl 121 členů - z Pustiměře, Zelené hory a Pustiměřských (dříve německých) Prus - a brzy po založení se jeho zaměření rozšířilo - kromě náboženské průpravy a cvičení hrával divadla a pořádal pro mládež taneční zábavy.
Sídlo měl v Pustiměřských Prusích na sále v č. 108.
Významnou postavou orelského divadla byl stolař Jan Srnec.
V repertoáru byly vedle her náboženského zaměření především hry vlastenecké a zábavní hry lidové.
1941 byl Orel německými okupačními orgány zakázán.

1945 obnovil činnost -
1946 Dramatický kroužek Orla uvedl hry - Jar. Streit: Boj o dušičky; To je již v krvi; L. K. Oborský: Partyzánka Věra.

1948 v zájmu sjednocené tělovýchovy Orel zanikl.
Bibliografie:
HÝZLOVÁ, Helena: Dokumenty o amatérském divadle, uložené v SOkA okresu Vyškov. Rkp. pro MČAD 1998. 2 s. kART.

V ŠETULA, Jan, starosta: Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 1999. 1 s. kART.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. 1946.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Orel - Pustiměřské Prusy

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':