Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Želenský / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1920 byl založen Ochotnicko-divadelní spolek Želenský.
1920, 1922 členem ÚMDOČ.
1920 - 18. 7. - Archleb: Nevěsta za českou korunu, představení součástí sjezdu ochotnických jednot v Hradešíně, hráno v přírodě - výtka, že představení se svou strukturou nehodí do přírodního prostředí a herecky neodpovídá schopnostem sdružení.
1920 - 2. 10. - na valné hromadě zvolen předsedou Em. Peřina, režisérem a též delegátem do okrsku Fr. Židlický.
1920 - 23. 10. - Sever proti Jihu, hráli U Polívků
Ročně nejméně 2 představení v sálech dvou hostinců, jedno v přírodě, v lese U divadla.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1949 Katajev: Cesta květů, uvedeno 2x.
Činný do 1951, kdy ONV v Českém Brodě spolek zrušil.

Činnost pokračovala pod Osvětovou besedou (OB) do 1954.
1952 Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, režie Fr. Procházka, účast na OP Divadelní máj v Českém Brodě.

Po sloučení s Přišimasy veškeré vybavení odvezeno tam.
Bibliografie:
KNÍŽE, Jeroným: Informace pro Databázi ČAD. Rkp. září 2008.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 266.

OBECNÍ úřad zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 1999. 1 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 70.

Jeviště, divadelní týdeník, 1920, roč. I, č. 31, s. 359, č. 46, s. 528.
Archivy:
kART:
DIVADELNÍ máj 1952. Plakát.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/9321/1920, Ochotnický DS Karel Želenský.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Český Brod pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Mapa působení souboru - Želenský / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':