Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotníci / Jednota divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1890
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1890 Ochotníci.
1890 R. Nejedlý: Laciná zábava v lázních, o povolení žádal František Vašák, učitel.

1923 založena Jednota divadelních ochotníků v Novém Etynku.

V čele spolku stál režisér a starosta Karel Půlpytel.
1923 L. Stroupežnický: Naší furianti.
192x F. X. Svoboda: Poslední muž, Fr. Sokol-Tůma: Pasekáři, Fr. Langer: Velbloud uchem jehly, L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, J. K. Tyl: Paličova dcera, J. K. Tyl: Pražský flamendr, A. Jirásek: Vojnarka.
1925 Lad. Stroupežnický: Zkažená krev, r. K. Pulpytel, poštmistr, účast v soutěži Šmahova okrsku v Táboře.
1925 Ab. Horáková: Žena legionářova; Krylov: Medvěd námluvčím.
1926 Otomar Schäfer: Žena, kterou jsi mu dal (Tippmamzelka), Jaroslav Rudloff: Dědečkovy housle, Josefr Kajetán Tyl: Paličova dcera, Alois Jirásek: Vojnarka, Miloš Binar: Kavalíři, Karl Gutzkow: Tichá domácnost, Richard Havelka: Ich melde!
1927 Vilém Werner: Choulostivá historie, Josef Kajetán Tyl: Pražský flamendr, Josef Štolba: Zlatá rybka.
1928 předsedou stále Karel Půlpytel.
1928 Ángel Guimerá, překlad A. Pikhart: V nížině, John Hartley Manners: Peg mého srdce.
1929 Branislav Nušič: Pustina.

1931 odešel dlouholetý předseda a režisér spolku Karel Půlpytel, režíroval 35 her, z význačných mj. Langer: Grandhotel Nevada, J. J. Kolár: Pražský žid, Vrchlický: Noc na Karlštejně, Dvořák: Mrtvá, Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, Otto Ernst Schmidt: Flachsmann vychovatelemem, Barry Conners: Popelka Patsy, Karel Piskoř: Pražská ovocnářka.
1931 předsedou František Švec.
1932 Maeterlinck: Stilmondský starosta, Josef Hais-Týnecký: Pan učitel, Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, Rudolf Bernauer: Konto X, Arnold Bach: Nezkušený záletník.
1932 Předsedou Ladislav Buchta stavitel, režisér František Švec.
1933 se v režii střídali Švec, bratři Líbalové a Josef Greif.
1933 Tréval: Válka bohů, Vilém Werner: Láska je problém ožehavý, Franz Arnold: Španělská muška, Edmond Konrád: Nahý v trní.
1934 Wlhelm Speyer: Pán, klobouk, rukavička, Josef Kubík: Věčný panic (Pan koťátko se žení), Vilém Werner: Právo na hřích, Zdeněk Štěpánek: Ať vás nevykradou!, Rudolf Nešvera: Manželská věrnost, Viktor Bilibin: Mlšení - Slušnost.
1935 Alois Jirásek: Vojnarka, L. Šťastný: Když hudba valčík hraje, Emil Synek: Noční služba, Gregor Schmitt: Pozor na dopisy, André Birabeau: Má slečna sestřička.
1936 přišli do spolku manželé Krásní, ujali se organizace spolku a režie. (Karel Krásný režíroval pak 34, Marie K. 21 her.)
1936 Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, František Langer: Jízdní hlídka, Emil Tréval: Válka bohů, Hana Hradecká: Carevnin pobočník, Lawrence Emmet Huxley: Velký úklid (S poctivostí nejdál dojdeš), (Mládencký úklid), Maurice Bradell: Tonny jede rybařit, Ferenc Molnár: Právní zástupce.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Olga Scheinpflugová: Okénko, Armstrong, Vančura: Deset minut alibi, Novák: Milionářem proti své vůli, Nušič, Urban: Paní ministrová.
1938 Al. Jirásek: Lucerna, K. Čapek: RUR, Vladimír Neff: První nálet, Miloš Kareš: Ryba a host třetí den... , Ridley: Půlnoční vlak, Jan Grmela: Pudřenky, Vilém Werner: Právo na hřích, Olga Scheinpflugová: Okénko.
1939 František Erik Šaman: Na jedné lodi, Mauers, Brachtl: Peg mého srdce, Šturma, Färber, Ščerbinský: Kotrmelec mládí, Deval, Vančura: Slečna panská, Čapek: R.U.R., Jan Václav Rosůlek: Mezi námi děvčaty, Brus, Fekete, Langer: Jean.
1939-1945 - za německé okupace:
ve 40. letech také pod názvem JDO Jirásek.
A. a V. Mrštíkové: Maryša, G. Preissová: Její pastorkyňa, J. K. Tyl: Strakonický dudák. Ještě po zákazu divadel na Vánoce 1944 sehrány Perly Panny Serafinky.

1940 divadlo aktivní, Jaromír Horský a Antonín Hlas: Ta naše písnička česká, Emil Artur Longen: Děkuji, bylo to krásné, Antonín Santner: Jak Kašpárek a braši na vršíčku straší, Alois Jirásek: Lucerna, Vieller, Prokop: Je Mary Duganová vina?, Jean F. Black, překlad Z. Vančura: Moudrá Penny, Frank Tetauer: Člověk nemá jen sebe, Mrštíkové: Maryša, Josef Štolba: Staré hříchy, Frank Tetauer: Evino nedůstojné povolání, Vilém Skoch: Penelopa vyšívala. Předsedou stavitel Jaroslav Buchta.
Šrámek: Léto, inscenace přpravena do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. JH.
1941 Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, 1. cena na okresní soutěži.
1941 Marie Slavíková: Bílý slon, Vilém Werner: Červený mlýn, Otto Minařík: Divný chlap, Paul Vandenberghe: Hoši, dívky a psi, Jan Říha: Dlouhoprsťáci, F. F. Šamberk upravil Julius Lebl: Jedenácté přikázání, Divadelní ples.
1942 Tobis, Mírovský, Rohan: Na tý louce zelený, Gabriella Preissová: Její pastorkyňa, Karel Krpata: Hvězdy nad hradem, Tobis, Špilar, Mírovský, Rohan: Uličnice, Vilém Werner: Srdce na uzdě.
1943 předseda Josef Lešetínský, poštovní zřízenec, režisér Karel Krásný a Josef Greif.
1943 Leo Lenz: Muž se šedivými spánky, Axel Ivers: Sadová třída 13, Eliška Krásnohorská: Medvěd a víla, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, Vilém Werner: Právo na hřích, J. Barnáš: Most nejkrásnější, Frank Tetauer: Zpovědník, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, Hainz Herman Ortner: Isabela Španělská, Frank Tetauer: Diagnosa, Josef kajetán Tyl: Pražský flamendr.
1945 již 22. května zahájili hrou L. Stroupežnického: Mikuláš Dačický z Heslova, následoval Simonov: Ruští lidé, 10x, 1946 3. místo v krajské soutěži o JH; Knorre: Z temna do dne,
1947 Čapek: Věc Makropulos, opět přední umístění v krajské soutěži; Lope de Vega: Vzbouření na vsi, Jan Bor: Zuzana Vojířová.
1948 Ženitba, Tomanovi: Slovanské nebe. V divadelním sále sále U Kejstů výstavka k 25 letům činnosti.
1949 členem Březinova okrsku ÚMDOČ v Kamenici nad Lipou.
Za dobu svého trvání JDO sehrála 154 her v 200 představeních.

1950 spor s ředitelstvím státních kin Jihlava.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 56.

POLÁŠEK, Zdeněk: 25 let Jednoty divadelních ochotníků v Novém Etynku. 1948

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.


Československé divadlo 1925, č. 19, s. 304.
České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 5, s. 92, č. 8, s. 159, č. 10, s. 192, 195.
České divadlo 1941, č. 1, s. 19.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
9. kraj ÚMDOČ, protokoly, spisy
SEZNAM organizovaných spolků Březinova okrsku ÚMDOČ, 1949

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Nová Včelnice, i.č. 1058, ka 524
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny,
1942, i.č. 186 - 193, č. knihy 176
1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
1940, i.č. 186 - 193, č. knihy 174
1939, i.č. 186 - 193, č. knihy 173
1938, i.č. 186 - 193, č. knihy 172
1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
1932, i.č. 186 - 193, č. knihy 167
1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Nová Včelnice, i.č. 891, ka 327
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 725
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 723
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 678, ka 145
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)

Praha, Národní archiv:
Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/7561/1923, JDO (zal.).
Poznámka:
K dvojímu (či vícerému) členství v různých okrscích spolku:
Původní okrsky ÚMDOČ začaly organizovaně vznikat ve 20. letech ( na přelomu 19. a 20. století spontánně vznikaly župy). Stávající soubory se do nich z větší části zapojily. Po druhé světové válce začaly, zvláště v letech 1947-1949 /zdá se se, že opět "zdola"/, vznikat nové menší okrsky, které měly patrně zajistit lepší komunikaci s jednotami, což býval u bývalých okrsků často podstatný problém. (pozn. red.VŠ)
Obor činnosti:
činohra
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení

Související Obrázky

Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ,  žádost JDO Nový Etynek , 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ,  žádost JDO Nový Etynek , 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, JDO Nový Etynek spolkové razítko, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, žádost o doplnění údajů, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, žádost o doplnění údajů, 1938
Mirotín, Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních spolků, 1943
Nová Včelnice, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Nová Včelnice, JDO, 25 let Jednoty divadelních ochotníků, 1948
Nová Včelnice, JDO, 25 let Jednoty divadelních ochotníků, 1948
Nová Včelnice, JDO, Starý Bozděchov, SDO, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Choulostivá historie, 1927
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Dědečkovy housle, 1926
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, hlášení funkcionářů spolku, 1943
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, hlášení o členské schůzi, 1942
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, hlášení o členské schůzi, 1942
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, hlášení o členské schůzi, 1942
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, hlášení o valné hromadě, 1943
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Humoristický večírek, 1926
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Laciná zábava v lázních, 1890
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Laciná zábava v lázních, vyúčtování představení, 1891
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o členské schůzi, 1943
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o členské schůzi, 1943
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1926
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1927
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1932
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, oznámení valné hromady, 1929
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Paličova dcera, 1926
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Peg mého srdce, 1928
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Pražský flamendr, 1927
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Pustina, 1929
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1923
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1923
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Tichá domácnost - Ich melde, 1926
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Vojnarka - Kavalíři, 1926
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1943
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů, 1928
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů, 1928
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů, 1929
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, vznik spolku, 1923
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Žena, kterou jsi mu dal, 1926
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Zlatá rybka, 1927
Nová Včelnice, Sokol, SDO, Orel, Živnostenská strana, Sociální demokracie, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, Hvězdy nad hradem, 1942
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o činnosti, 1932
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o činnosti, 1937
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o konání valné hromady, 1933
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1934
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, Srdce na uzdě, 1942
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, Srdce na uzdě, 1942
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, Uličnice, 1942
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1933
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1934
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1935
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1939
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1938
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1941
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1941
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1941
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1941
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1941
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1941
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1941
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1942
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1942
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1942
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení plesu, 1940
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, žádost o povolení valné hromady, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla – Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních souborů, 1943


Mapa působení souboru - Ochotníci / Jednota divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, Laciná zábava v lázních, 1890
Nová Včelnice, Jednota divadelních ochotníků, vznik spolku, 1923
Nový Etynk, Jednota divadelních ochotníků, oznámení o činnosti, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, JDO Nový Etynek spolkové razítko, 1950
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Mirotín, Pluhův Žďár, Svatava, Světce, Častrov, Černovice, Nová Včelnice, přehled divadelních spolků, 1943
Nová Včelnice, JDO, 25 let Jednoty divadelních ochotníků, 1948
Nová Včelnice, JDO, 25 let Jednoty divadelních ochotníků, 1948
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ,  žádost JDO Nový Etynek , 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ,  žádost JDO Nový Etynek , 1950