Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnický vzdělávací spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1922
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 192x
Působení: 192x
Obec Hluboká je dnes součástí obce Krucemburk. Vznik ochotnického divadla v této obci byl provázen stejnými pohnutkami a snahami prosadit se v nově vzniklé republice. Ochotnicko vzdělávací spolek pro obec Hlubokou byl založen dne 30.10.1922.
Prameny o činnosti tohoto spolku jsou velice kusé a jsou založeny převážně na vzpomínkách pamětníků.
Tento spolek však se přece jenom trochu odlišoval od ostatních spolků, které vznikaly ve dvacátých a třicátých létech 20. století. Jako jeden z mála nevyužil předtištěné stanovy ÚMDOČ a spoléhal na své schopnosti. Zakládající stanovy jsou psány ručně rukou zakládajícího jednatele pana Františka Řezníka. Jako předseda spolku je v těchto stanovách zapsán pan Josef Rejchrt.
Ochotnicko vzdělávací spolek svůj zrod postavil na velice zvláštní politické dohodě. Ke vzniku spolku došlo dohodou místních politických stran za podpory místních občanů. Podobná situace byla v obci Stříbrné Hory.
Hlavním cílem spolku bylo pěstování pospolitosti, snahy vzdělávat se, pořádat přednášky, výlety, zábavy, divadelní představení a založení místní spolkové knihovny. Je dobré si povšimnout faktu, že mnoho souborů má pořádání divadelních představení až v závěru své činnosti
(Ex: NĚMEC, Jiří: Ochotnické divadelnictví na Havlíčkobrodsku v letech 1918 - 1938)

Činnost souboru pokračovala v 50. letech 20. století jako Divadelní soubor Osvětové besedy. Viz heslo. Z excerpce OCHOTNICKÉ divadlo 1956, č. 6, s. 132.lze usoudit, že Ochotnicko vzdělávací spolek uvedl Jiráskova Otce.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5886/1922. Ochotnický vzdělávací spolek.

Související Obrázky

Hluboká, jeviště v sále hostince, prospekt náves, autor neznámý, s.a. - prospekt s majitelem
Hluboká, jeviště v sále hostince, prospekt náves, autor neznámý, s.a. - soukromý majetek


Mapa působení souboru - Ochotnický vzdělávací spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':