Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Palacký, Vzdělávací beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1898
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1898 vznikla Vzdělávací beseda Palacký národního dělnictva pro Smíchov a okolí Palacký.
Hráli na vlastním jevišti v hostinci U vysloužilce. Členy nejvíce dělníci, řemeslníci, živnostníci a několik úředníků, mezi nimi mj. Ant. Valečková (provd. Nedošínská, později ND), Fr. Rapp. (býv. člen Švandova divadla), a spisovatel Břet. Ludvík.
1901 - Štolba: Peníze.
1903 - Štolba: Závěť.
1905 - F. X. Svoboda: Směry života, Štolba: Závěť.
1906 - J. B. Kühnl: Následky dostaveníčka, 27. 10. A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů, fraška o 3 jedn.
1906 zahájili sezonu 30. 9. na vlastním, nově zřízeném jevišti v hostinci U lva hrou Ve starých stopách, jejím autorem, režisérem i hercem byl Břetislav Ludvík. Poté A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů, fraška; 11. 11. - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání; 18. 11. K. Želenský: U Dušánků, režie K. Šubert, pečlivě připraveno, přítomen autor, velmi spokojen; 25. 11. - A. Jirásek: Vojnarka, drama; 26. 11. L. Gruber: Sedlák křivopřísežník;

1910 - 3. 10. - jako zahajovací představení - Karel Želenský: Návrat, 2. představení L. Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, slavnostní představení k 10 letům trvání souboru. 27. 11. - L. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník.

1910 - DrO Besedy Palacký uskutečnil Dramatickou školu - 6 přednášek (jednou týdně, ve čtvrtek), průměrná účast 40-45 osob, nejen z Palackého; např jednota Ikar z Radlic vyslala 12 členů. Řada specializovaných přednášek ukončena představením Štolbova Vodního družstva pořádajícího souboru.

1911 - 8. 11. Ant. Antonín Lokay: Kandidáti ženitby, aneb, Nevěsty od 500 do 50.000. - 10. 12. - Ferd. Oliva: Zápas o nevěstu.
1912 - 6. 1. - Vítězslav Markus: Bída, drama o 1 jednání; Dobrý otec, Praporečník.

Od 1922 jako Dramaticko-ochotnická beseda Palacký, činná i počátkem 30. let.
1932 - K. Fořt: Bláznivá Lenka, B. Vrbský: Šofér.
1939 získal člen spolku Jos. Špirk (43) stříbrný odznak ÚMDOČ.

1940 - A. Jirásek: Vojnarka. 35 let ochotnické činnosti oslavila Jožka Hanušová, známá v celém smíchovském okrsku svou ochotnickou poctivostí.
1941 - O. Scheinpflugová: Zabitý.
Bibliografie:
JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s.259

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 37, 88, 91.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.

Divadlo roč. 4, 1905-1906, č. 9, s. 213.
Divadlo roč. 5, 1906/07, č. 1, s. 31; č. 2, s. 61, 62; č. 3, s. 84; č. 4, s. 108; č. 5, s. 135.
Divadlo roč. 8, 1909-1910, č. 2, s. 56; č. 4., s. 113.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 5, s. 137.


Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 45; č. 4, 5. 12., s. 51; č. 5, 20. 12. 1911, s. 63; č. 8, 5. 2. 1912, s. 96.

Ochotnické divadlo 1932, č. 2, 3. str. ob. (?), č. 8 (?), 3. str. ob.
České divadlo 1940, č. 8, s. 160.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38.

Související Organizace

Související Obrázky

Praha-Smíchov, Palacký, Peníze - plakát, 1901
Praha-Smíchov, Palacký, Směry života - plakát, 1905
Praha-Smíchov, Palacký, Směry života - plakát, 1907
Praha-Smíchov, Palacký, Závěť - plakát, 1903
Praha-Smíchov, Palacký, Závěť- plakát, 1905


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Smíchov, Palacký, Závěť - plakát, 1903
Praha-Smíchov, Palacký, Směry života - plakát, 1905
Praha-Smíchov, Palacký, Peníze - plakát, 1901
Praha-Smíchov, Palacký, Směry života - plakát, 1907
Praha-Smíchov, Palacký, Závěť- plakát, 1905