Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, Pěvecko-dramatický spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1904
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1904 založen Pěvecko dramatický spolek Tyl.
Hrával patrně v hostinci u Bečvářů, kde byla
1924 na divadelním jevišti instalována opona, kterou namaloval p. Froněk z Kladna.
V té době v obci hrály 4 divadelní spolky a odbory.

1937 v seznamu členských spolků ÚMDOČ.

Po roce 1941 přišli do Tyla i ochotníci ze Sokola.
Tyl hrál vedle Jednoty div. ochotníků i za války, do zákazu divadel 1944.
1944 F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, 37. místo (z 37 soutěžících souborů) v soutěži Strouhalova okrsku ÚMDOČ.

1945 se Tyl a JDO spojily pod názvem Jednota divadelních ochotníků (viz Dělnické sdružení /JDO).
5.8. téhož roku uveden Strakonický dudák, režie M.Srba.
Bibliografie:
CACHOVÁ, V., kronikářka obce: Informace pro MČAD. Rkp. 1999, 1 s. kART

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 122.

MÍŠEK, Václav: Ochotníci. In: 500 let města Buštěhradu. Buštěhrad, OÚ 1997, s. 95-96. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/1322/1945, Pěvecko dramatický spolek Tyl.
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/82/55/1904, Spolek pěvecko dramatický Tyl.

Státní okresní archiv Kladno
Fond Buštěhrad: Jednota divadelních ochotníků v Buštěhradě, 1905-1955, 0,17 bm (z toho nic není zpracováno- 2007)
Fond není přístupný 2007.
Jednota divadelních ochotníků v Buštěhradě a její předchůdce Pěvecko-dramatický spolek Tyl /1905-1945/ a Pěvecko-dramatické sdružení dělnické v Buštěhradě /1929-1940/
Materiál je zlomkovitý, větší část, mj. i knihovna všech tří spolků se ztratila.

Mapa působení souboru - Tyl, Pěvecko-dramatický spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':