Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Přátelé církve československé, DrKr

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1925
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 192x, 193x, 194x, 196x
1922 založen Dramatický kroužek přátel Církve československé.

23.4.1922 - Spolek hrál představení "Pro víru" ve spolupráci se Sokolem. Režie Ladislav Štefan. Hra opakována v režii "Sokola" ve prospěch stavby sokolovny. Český zápas 26.5.1922.

1925 - členem ÚMDOČ.
Hrál i za války, kdy v něm statoval mladičký Vlastimil Ondráček (viz samostatné heslo) např. v operetě Kolíne, Kolíne.
Činný i po 1945.

Při Církvi - tehdy českomoravské - za 2. svět. války místní farář založil dětský soubor, který hrál pohádky.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 116.

KOHUTOVÁ, Petra: Za práci na dráze by se mělo zavírat. Rozhovor s Vlastimilem Ondráčkem. Amatérská scéna 2008, č. 6, s. 13-15.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5451/1925, DrKr Přátel církve československé (zal.).

Mapa působení souboru - Přátelé církve československé, DrKr

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':