Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kroužek divadelních ochotníků / Tyl, ochotnická jednota

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1921
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1949
Působení: 192x, 193x, 194x
1921 založen Kroužek divadelních ochotníků,
předsedou učitel Březina. Prvním režisérem byl Jaroslav Kuchař, který byl i hlavním organizátorem činnosti kroužku.

1921 první hra – František Hlavátý: Bílá myška, poté – František F. Šamberk: Jedenácté přikázání.
1922 z výtěžku prvních představení pořízeno nové jeviště s vybavením, hned počátkem roku uvedena s velkým úspěchem hra Josefa Štolby: Staré hříchy; dále Alois Jirásek: Otec (ještě 1924 sehrán i v Lodhéřově); Josef Skružný: Ta naše Máňa. Hrálo se asi 5x ročně.
1923 měli 37 členů, uvedli 3 hry – Otokar Pospíšil(?): Smír; Václav Lemberk: Pro víru, historické drama, hráno též v Deštné; Josef Štolba: Maloměstští diplomati.
1924 úředně ustaven Kroužek divadelních ochotníků,
uvedena hra Josefa Štoby: Závěť, vstupné 5, 4 a 3 Kč.
1924 činnost spolku úředně zakázána, soubor však v činnosti pokračoval.

1925 měl spolek 29 činných členů, hry – Antonín Řehoř-Hýskovský: Jménem Jeho Veličenstva aneb Poprava Josefa Kudrny; František F. Šamberk: Jedenácté přikázání; Josef K. Tyl: Paličova dcera; Alois Jirásek: Otec.

Spolu s hasičským sborem byli ochotníci iniciátory stavby pomníku padlým v 1. světové válce.

1926 – Jan Svoboda (nebo Jan Miller): Zbytkový statek; Josef Mikšíček: Plody hříchu.

1926 název spolku změněn na Ochotnická jednota Josef Kajetán Tyl, upraveny stanovy a činnost pokračovala,
předsedou zvolen Jaroslav Zeidler.

1927 předsedou učitel Jaroslav Šmol.
O Velikonocích sehráno drama Ferdinanda Olivy: Osudem zrazeni; poté – Josef Skružný: To byla noc; o zábavách dvě aktovky od Josefa Lišky Doudlebského: Lupiči, Dvě Laurinky.
Muselo se více šetřit, spolek dokonce přestal kupovat divadelní knížky a půjčoval si je v Táboře.
1928 uč. Šmol končil v Březině, předsedou zvolen učitel Štícha.
Koncem roku 1928 – V. Tomáš Hubený podle Svatopluka Čecha: Lešetínský kovář, v představení vypomáhal učitel Šesták z Hojovic, náruživý ochotník, později člen různých divadelních porot.

1930 – Eliška Malcová (nebo Bohuš Stejskal): Obětování;
1931 – Božena Viková-Kunětická: Cop.
"Jak dlouho se tenkrát nacvičovalo? Byla to doba nepochopitelně krátká, většinou měsíc nebo dva, ale velmi často to bylo jen 3 týdny nebo jen 14 dnů. Například v roce 1931 bylo 13. ledna usneseno sehrát divadlo, čtená zkouška byla kolem 20. ledna a hrálo se již počátkem února."
1932 předsedou Jan Fríd.
1932 – Jiří Balda: Nevěsta legionářova; Ladislav Stroupežnický: Naši furianti (v přírodě – v Bažantnici u Nového Dvora, na představení byl ze vsi společný odchod s hudbou, po představení obvyklá taneční zábava).
1933 – Pavel Rudolf: Parnasie, Karel Fořt: Hraničáři; Tóňa Labuťa: My, milionáři; Rudolf Kneisel: Chudý písničkář; Václav Vrána: Se srdcem si těžko hrát.
Předsedou spolku byl učitel Karel Voráček.
1934 – Václav Buben: Pro rodné lány. Poté s hasičským sborem připravili mohutnou slavnost dožínek, kde byla uvedena dožínková scéna E. Jindry: Obžínky. Předsedou spolku byl Jan Tomek.
1935 – Oldřich Dubovský: Na manželské frontě klid; Miroslav Vrána-Trocnovský: Černý vlk. Koncem roku představení Dědkové s kuplety – poprvé se hrálo jen na gramofon.
Předsedou spolku byl rolník Karel Mrázek.
1936 – František Jenne: Dědkové;
1937 – Jaroslav Maria Veselský: U Zborova;
1938 – Oldřich Dubovský: Na manželské frontě stávka.

Za protektorátu 1938–1945 se hrálo:
Eliška Pešková (nebo Fr. Cimler) podle Karolíny Světlé: Kříž u potoka; Alois Jirásek: Otec, v soutěži ÚMDOČ, absolvována 3 kola, ve 3. získán za hru pohár.
1940 předsedou spolku rolník Karel Mrázek.
1940 – podle Karolíny Světlé: Kříž u potoka.
1941 – Alois Jirásek: Otec; Viktor Franěk (pseud. Marie Slavíkové): Synové sedláka Hory; Richard Branald: Láska na konci vesnice.
1942 – Vladimír Kříž: Vítězství fořta Meruzalky; Ferdinand Oliva: Osudem zrazeni; Richard Branald: Láska na konci vesnice.
1943 – Karel Vyskočil: Za vinu nespáchanou (Starý hřích); Božena Rajská-Smolíková: Filosof od verpánku; František Lašek-Lukovič: Má matička chudá byla.
1944 – Alois Jirásek: Vojnarka, sehrána 2x, účast celkem 360 diváků; Alois Jirásek: Otec.
Hrálo se i po válce,
od 1948 pod hlavičkou Svazu české mládeže, viz.

1949 spolek členem Březinova okrsku ÚMDOČ v Kamenici nad Lipou.
Bibliografie:
JÍRA, Stanislav, KLIK, Karel: 120 let ochotnického divadla v Deštné. Deštná 1989, s. 101–106.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 115.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
9. kraj ÚMDOČ, protokoly, spisy.
SEZNAM organizovaných spolků Březinova okrsku ÚMDOČ, 1949.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Březina, i.č. 1058, ka 517.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Březina, i.č. 891, ka 324.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942, i.č. 186–193, č. knihy 176.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941, i.č. 186–193, č. knihy 175.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i.č. 186–193, č. knihy 171.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, i.č. 186–193, č. knihy 170.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i.č. 186–193, č. knihy 169.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, i.č. 186–193, č. knihy 168.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932, i.č. 186–193, č. knihy 167.
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo – Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/615/1924, KrDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1374/1926, OJ J. K. Tyl (změna).

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Březina, kronika obecní 1940–1945 (1950),
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1075&page=1

Související Obrázky

Březina, Kroužek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1926
Březina, Kroužek divadelních ochotníků, vznik spolku, 1924
Březina, Kroužek divadelních ochotníků, vznik spolku, 1924
Březina, Kroužek divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1925
Březina, Kroužek divadelních ochotníků, žádost o povolení hry, 1925
Březina, Kroužek divadelních ochotníků, změna názvu spolku, 1926
Březina, Kroužek divadelních ochotníků, změna názvu spolku, 1926
Březina, SDO Tyl; Bořetín, SDO a Republikánský dorost; Deštná, SDO; Jižná, SDO Jablonský; Mirotín, KrDO Rovnost; Mnich, Hasiči; Samosoly, Hasiči; Světce, Vrchlický – zákaz vystupování dětí při veřejných produkcích, 1934
Březina, Tyl, dotaz Okresního úřadu Zemskému úřadu na zrušení spolku, 1940
Březina, Tyl, informace o činnosti spolku, 1936
Březina, Tyl, oznámení o trvání spolku, 1937
Březina, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1932
Březina, Tyl, volba předsednictva na valné hromadě, 1932
Březina, Tyl, volba předsednictva na valné hromadě, 1932
Březina, Tyl, volba výboru na valné hromadě, 1935
Březina, Tyl, žádost o povolení hry, 1926
Březina, Tyl, žádost o povolení hry, 1927
Březina, Tyl, žádost o povolení hry, 1927
Březina, Tyl, žádost o povolení hry, 1928
Březina, Tyl, žádost o povolení hry, 1941
Březina, Tyl, žádost o povolení hry, 1941
Březina, Tyl, žádost o povolení hry, 1941
Březina, Tyl, žádost o povolení hry, 1942
Březina, Tyl, žádost o povolení hry, 1942
Březina, Tyl, žádost o povolení hry, 1942
Březina, Tyl, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Děštná, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Deštná, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla – překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla – překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943


Mapa působení souboru - Kroužek divadelních ochotníků / Tyl, ochotnická jednota

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Březina, Kroužek divadelních ochotníků, vznik spolku, 1924
Březina, Kroužek divadelních ochotníků, vznik spolku, 1924
Březina, Kroužek divadelních ochotníků, volba funkcionářů na valné hromadě, 1926
Březina, Tyl, volba výboru na valné hromadě, 1935
Březina, Tyl, oznámení o trvání spolku, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Děštná, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Březina, Tyl, žádost o povolení hry, 1942
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949