Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Máj, DS / Československý svaz mládeže / Osvětová beseda / KaSS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1941
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1941 po zákazu Sokola a DTJ ze členů všech souborů v místě ustaven Ochotnický kroužek Máj,
založen z iniciativy Karla Vajce (typograf, po zal. jednatel), Josefa Perglera a Josefa Rosenbauma (úředník, pokladník), prvním předsedou J. Pergler, zedník, místopředsedou Karel Vlach (stavební technik), dramaturgem Karel Laibl (obchodník), výtvarníkem Miroslav Pertl (zemědělec - bednář).
Člen ÚMDOČ.

Hráli Na Vinohradech nebo U Skleničků - podle náročnosti jednotlivých her.

1941 opereta Lašek - Balej: Ta česká muzika, ta srdcem proniká, poté J. Štolba: Na letním bytě.
1942 odehrán povolený kontigent 6 her, z toho jedna opereta.
1943 9 her, z toho 1 pohádka pro děti.
Zdokonalovali materiální podmínky, U Skleničků vybudováno skladiště kulis, rekvizit apod., zrenovováno jeviště Na Vinohradech.
Předsedou Karel Vajc, dramaturgem Fr. Pergler.

1944 do zákazu divadel uvedeny 4 hry, v dubnu se soubor účastnil soutěže ÚMDOČ s Faltisovou hrou Veronika, kde účinkovalo 35 osob a 8 hudebníků, poslední hrou za okupace byla veršovaná hra Lope de Vegy Sedlák svým pánem (verše Jindř. Hořejší).
V té době režiséry Karel Vlach, Fr. Vlasák, Karel Vajc, Josef Pergler, Věra Pertlová, František Pergler a Josef Vlach.

Náročný repertoár i po 1945,
po počátečních problémech (odchod některých ochotníků do pohraničí, do měst za zaměstnáním)
1945 v prosinci zahájili hrou J. Zeyera Radúz a Mahulena,
1946 první sovětská hra Ruští lidé, Čapek: Matka ad.
Organizovali staročeské máje, pořádali pásma poezie i satirické a společenské večery.
Personální stabilizace kolektivu, zájezdy.

Od 1948 předsedou Fr. Rosenbaum, místopředsedou a režisérem Fr. Pergler.
1949 s hrou Hejtman Talafús 2. místo na festivalu ÚMDOČ v Hořovicích, při historické veselohře Polibek královský připomněl Fr. Pergeler 75. výročí ochot. divadla v Broumech.
Největším diváckým úspěchem Hašlerův večer (smyčcový sextet dirigoval učitel Jiří Suk, zpěvy nacvičil ředitel školy J. Seidl), 11x reprízován i mimo obec.

1950 zlom, likvidace spolku, připojení k ČSM, odchod řady lidí z Broum.

1950 M. V. Kratochvíl: České jaro, režie Fr. Pergler; J. Taucová-Metlerová: Pro květinu míru, režie A. Krausová.
Pásmo Prodaná nevěsta (B. Smetana), režie J. Seidl, připraveno ve spolupráci s Pěveckým kroužkem, sokolem a Lidovou školou osvětovou, dirigent J. Suk.
Staročeské máje se scénou na návsi, režie Fr. Pergler.
J. Kvapil: Princezna Pampeliška, režie M. Mesányová.
22.7. obvodní představení v Žebráku - J. Greža: Králův soud na Točníce a Hádání na Točníce - hr. v přírodě, režie J. Brož, společné s žebráckými ochotníky.

Socializace vesnice s donucovacími prostředky proti všem, kteří nesouhlasili, režisér Fr. Pergler dokonce vězněn, spolek se prakticky rozpadl.

1955 soubor obnoven jako součást Místní Osvětové besedy.
K režijní i herecké práci se vrátil Fr. Pergler.
Uv. Čapek, Rolland, vrcholem Nash: Obchodník s deštěm, 1. místo v okrese, Pergler - cena za herecký výkon ve Starbuckovi.
1959 2. místo v kraj. soutěži (se zdůvodněním, že hra není vhodná pro vesnický soubor).
Do 1960 vrcholná etapa činnosti souboru.

V 60. letech s proměnou života na vesnici a zavedením televize praktický rozpad souboru.
Ani 1974 Zd. Vlach neuspěl příliš s oslavou 100. výročí divadla v obci.
Výjimkou:
1975 Suché máje a 1976 Konec masopustu, které nastudoval Fr. Rosenbaum.

1977 zahájena náročná přestavba hostince U Skleničků na kulturní dům, který byl dokončen i s vnitřními úpravami až 1981.

1978 výstava k 60. výročí státu, část věnována historii ochotnického divadla - to výrazně přispělo k oživení jeho myšlenky. Druhým impulzem představení žebráckého souboru s Nocí na Karlštejně - žebráčtí nabídli pomoc se znovuobnovením souboru.

Zahájili báchorkou J. K. Tyla Tvrdohlavá žena, dramaturgie i režie Fr. Pergler.
Pravidelná činnost a postupné zdokonalování materiálního vybavení souboru.
Ročně až 2 premiéry, dále kvalitní dramaturgie: Tanská, Jirásek, Shaw, Stroupežnický, Tajovský, zájezdy.

1983 Dětský div. kroužek při škole, vedli manželé Hrabětovi.
1984 zdravotní problémy rež. Perglera, hospitalizace, nedokončení inscenace Klicperova Ženského boje.
1985 generační obměna souboru, příchod mladých odchovanců dět. kroužku, návrat Fr. Hraběte do funkce vedoucího a režiséra,
1986 premiéra Paličovy dcery, při její příležitosti Fr. Perglerovi udělen Zlatý odznak J. K. Tyla.

1988-1990 3x okr. přehlídky pořádány v Broumech.

1988 - DS Máj, G. B. Shaw: Pygmalion. Účast na OP amatérských divadelních souborů, Broumy.
1989 - DS Máj, KaSS, J. K. Tyl: Strakonický dudák. Účast na OP amatérských divadelních souborů, Broumy.
1990 - DS Máj, KaSS, Jan Havlásek: Nepožádáš o manželku bližního svého. Účast na OP amatérských divadelních souborů, Broumy.

1989 DS Máj součástí Kulturního a společenského střediska, řídila ho rada v čele s Fr. Hrabětem.
1988-1993 kvalitní repertoár, převládala česká klasika, ale i Pygmalion a opět Obchodník s deštěm.
Obsazení i přes 50 herců, ročně 1 hra, 2-7 repríz.

1991 Ochotnický divadelní soubor Máj Broumy.
Vedení - František Hrabě a Václav Malec.

1992 a 1993 soubor pozván k vystoupení na Erbenově Žebráku.
Od 1992 pravidelná účast na Erbenově Žebráku.

1994 oslavy 120 let ochotnického divadla, vydán almanach, výstava, hostování OS z okolí.
1994-1998 pestřejší repertoár, Nestroy - Werich, Vrchlický, Holberg, Kožík, spolupráce s herci P. Štěpánkem a P. Nárožným.
1998 Návštěva císaře Karla IV. v Broumech (výročí 640 let Broum).

"V březnu 1999 zemřel František Hrabě. Jeho smrt se výrazně projevila v divadelním souboru, jehož byl režisérem a hnacím motorem. Až do konce roku 1999 jako by soubor neexistoval." (web. str. souboru)
Koncem roku z iniciativy Václava Malce obnovení, režie se ujal Milan Žižka a Míla Hrabětová, vybrána Tylova hra Lesní panna, aneb Cesta do Ameriky.

2003 veršovaná aktovka O zachránění knížete Jaromíra na vrchu Velízi. Autorem představení byl Otomar Dvořák, spisovatel spjatý s Kublovem. Hráli na jevišti ve farské zahradě.
V době adventu hra Kde jest ten král narozený? (O. Dvořák, E. Zajíčková s použitím lid. koled a vánočních her).

2004-2005 pauza v činnosti.

2006 se soubor vrátil ve čtyřčlenném složení, uvedl hru Rud. Trinnera Která jste která, režie M. Žižka.
Od tohoto roku znovu pravidelná účast na přehlídce Erbenův Žebrák.

2008 - Rudolf Trinner: Agentura Drahoušek, režie M. Žižka, M. Malec

2009 - Jaroslav Koloděj: Postel pro anděla, režie M. Žižka, M. Malec

2010 - František Ringo Čech: Dívčí válka, režie M. Žižka, M. Malec

2011 soubor aktivní, střídavě 5-10 členů (Milan Žižka, Martin Malec, Milena Zíková, Jana Sklenářová, Daniela Menclová, Jana Domanská, Kateřina Luňáčková, Karel Vajs nejml., Karel Císař, Tomáš Rosenbaum.)

2011 - 4. 6. - Noel Coward: Rozmarný duch, režie M. Žižka, M. Malec

Podrobněji o historii spolku, představeních, režie her, jména herců, fotografie, plakáty představení, novinové články atd. viz Související www odkazy - webové stránky souboru.
Bibliografie:
Adresář 93: DS Máj.

ALMANACH ochotnického divadla v Broumech. 1874-1994. Připravili Karel Volena (texty, redakce), František Hrabě, Zdenko Vlach, Frant. Kodet, Miluše Hrabětová. Broumy, Broumský zpravodaj 1994. 66 s., foto v příloze. kART.

HISTORIE ochotnického divadla na Berounsku. Red. Josef Mencl. Beroun, OKS 1989, s. 4-5. kART.

Historie ochotnického divadla v Broumech - viz www odkazy.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 108-109.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 171.

VOLENA, Karel: Ochotníci broumští 1874 - 2004.

WEBOVÉ stránky obce - spolky - kultura:
http://www.broumy.cz/spolky-sdruzeni/kultura/
WEBOVÉ stránky souboru Máj:
http://divadlobroumy.webnode.cz/o-nas/
(21. 11. 2011)
Archivy:
Kronika Ochotnického kroužku Máj od 1941.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2340/1941, Ochotnický kroužek Máj.

Související Organizace

Související Obrázky

Broumy, Máj, Matka (Čapek), 1955, návrh scény
Broumy, Máj, Noc na Karlštějně - program, 1995
Broumy, Máj, Teta z Bruselu - program, 1994
Broumy, Máj, Teta z Bruselu 1994
Broumy, o. Beroun, OP divadelních souborů – plakát s programem, 3. roč., 1990


Mapa působení souboru - Máj, DS / Československý svaz mládeže / Osvětová beseda / KaSS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Broumy, Máj, Matka (Čapek), 1955, návrh scény
Broumy, Máj, Teta z Bruselu 1994
Broumy, o. Beroun, OP divadelních souborů – plakát s programem, 3. roč., 1990


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.